کلیدواژه‌ها = دانشجویان
رابطه 5 عامل شخصیتی و راهبردهای تنظیم هیجان با بهزیستی ذهنی دانشجویان

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

هانیه شجاع الدینی؛ فرشید خسروپور؛ علیرضا منظری توکلی


اثربخشی معنا درمانی بر خودانتقادی دانشجویان دختر در معرض رفتارهای پرخطر

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 299-312

ماهان مومنی مزده؛ غلامرضا منشئی؛ اصغر آقایی


مدل‌یابی روابط ساختاری کمال‌گرایی و کیفیت خواب: نقش واسطه‌ای اضطراب

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 366-376

سید موسی طباطبایی؛ فرشته پاکروان؛ حکیمه آقایی


ساخت و استاندارسازی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (نسخه ایرانی) در بین دانشجویان

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2256-2246

توران خرسندپور؛ سیمین دخت رضاخانی؛ حسن پاشا شریفی


نقش نگرش به رشته‌ی تحصیلی_آینده‌ی شغلی، احساس تنهایی و کیفیت خواب در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1804-1814

فرداد دیدار طالش میکائیل اردبیل؛ کیوان ثریا طائفه دلائی؛ محسن بیات؛ محسن فکری شیران


شیوع سندروم متابولیک در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دوره 57، شماره 8، بهمن و اسفند 1393، صفحه 918-925

مهناز مردانی؛ عزت اله رفیعی؛ فرزاد ابراهیم زاده؛ هوشنگ بابا؛ سعید بالاور؛ مریم علی محمدی


ارزیابی الگوی علامتی و فراوانی اختلال بدشکلیبدن در دانشجویان

دوره 52، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 49-56

علی طلایی؛ محمد رضا فیاضی بردبار؛ افشین نصیرایی؛ امیر رضایی اردانی


بررسی میزان آگاهی دانشجویان در مورد اثرات نور آفتاب بر پوست و ضرورت و روش های حفاظت پوست در مقابل نور آفتاب

دوره 51، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 165-170

مسعود ملکی؛ زری جاویدی؛ احمدرضا طاهری؛ محمد ابراهیمی راد؛ حمید حمیدی؛ فائقه فومنی؛ سودابه نکوهی