دوره و شماره: دوره 53، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 63-126 
سرواپیدمیولوژی عفونتهای همزمان با HDV در شمال شرقی ایران

صفحه 69-72

سید موسی الرضا حسینی؛ عباس اسماعیلزاده؛ علی مختاریفر؛ حمیدرضا سیما؛ حسن وثوقی نیا؛ حسن سعادت نیا؛ احمد خسروی


مقایسه اندانسترون و دگزامتازون با متوکلروپروماید و دگزامتازون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل

صفحه 73-78

سید مهدی صحابی؛ حکیمه آل رضا؛ ابراهیم علیجانپور؛ نادیا بنی هاشم؛ بهمن حسن نسب؛ صفورا سیفی


بررسی اثر سیمواستاتین بر کاهش فشار خون شریانی

صفحه 79-83

اتوشه روحانی؛ وحید اکبری؛ حمید رضا غفاریان شیرازی


ارزیابی تأثیر تزریق وراپامیل داخل ضایعه در بیماری پیرونی

صفحه 84-89

محمد مهدی رحمانی؛ رحیم تقوی؛ محمد رضا دارابی؛ رضا عباسیون


اثر آستیگماتیسم تجربی ایجاد شده یکطرفه بر دید عمق

صفحه 90-97

جواد هرویان؛ عباس عظیمی؛ مجتبی محمد پور؛ هادی استادی مقدم؛ عباسعلی یکتا؛ حبیب ا... اسماعیلی


گزارش مورد

گزارش یک مورد کاردیومیوپاتی تحدیدی ناشی از آمیلوئیدوز قلبی ثانویه

صفحه 123-126

افسون فضلی نژاد؛ معصومه الوندی آذری؛ کامران غفارزادگان