دوره و شماره: دوره 52، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 198-252 

مقاله پژوهشی

بررسی زیر گروههای لنفوسیتهای خون محیطی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو

صفحه 198-202

ناصر طیبی میبدی؛ زری جاویدی؛ محمود محمودی؛ مسعود ملکی؛ یلدا ناهیدی؛ منور افضل آقائی؛ بیتا صفائی؛ محمد ابراهیمی راد


ارتباط بین سطح سرمی مس و روی در مادران با وزن تولد نوزادان

صفحه 209-214

حسن بسکابادی؛ غلامعلی معموری؛ مهران نوری؛ حسین آیت اللهی؛ حبیب اسماعیلی


بررسی تراکم استخوان در بیماران با نارسایی کلیه قبل و بعد از پیوند کلیه

صفحه 215-219

محمدجواد مجاهدی؛ فرزانه شریفی پور؛ مریم حامی؛ مسعود ثقفی؛ بیتا دادپور؛ نیره سعادتی


درمان جراحی و نتایج حاصله در10 مورد اکینوکوکوزیس قلب

صفحه 244-248

علیرضا مولوی پور؛ علیرضا عبدالهی؛ مصطفی داستانی؛ مریم مجتبوی


ارتباط عوامل غذایی با چاقی در دانش آموزان دبستانی نیشابور

صفحه 226-232

فرشته بایگی؛ احمدرضا درستی؛ محمد رضا اشراقیان؛ آرزو حقیقیان رودسری


بررسی اتومایکوزیس در آذربایجان شرقی

صفحه 233-238

عبدالحسن کاظمی؛ محمد نژاد کاظم؛ قدرت محمدی؛ میر رحیم سیاح ملی؛ صمد غیاثی؛ مسعود نادرپور؛ عباسعلی جعفری؛ پونه پاشاپور؛ غزاله داورنیا؛ مهدی ممی زاده؛ نجیبه اکبری راهنمای؛ ایران نوع خواهی


بررسی بیماران فوت شده در مرکز سوختگی

صفحه 239-243

عزت ا.. رضائی؛ حسین صفری؛ سید محمد معتمد الشریعتی؛ منور افضل آقائی


گزارش مورد

آشنایی با اشکال دارویی شبه آمفتامینی در ایران و معرفی چهار مورد با عوارض نروواسکولر

صفحه 249-252

کریم نیکخواه؛ پیام ساسان نژاد؛ محمد آردم؛ رضا کیانی