دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 70-122 

مقاله پژوهشی

بررسی کمبود کوبالامین و اسید فولیک در سالمندان شهر مشهد با تعیین نقطه برش توسط شاخص های آزمایشگاهی

صفحه 70-75

عباس شیردل؛ لیدا معنوی فر؛ امیره نجات شکوهی؛ محمد تقی شاکری؛ منیره محجوب


ایجاد تسکین طی آندوسکوپی دستگاه گوارش در کودکان مقایسه دو روش

صفحه 75-80

حمیدرضا کیانی فر؛ علیرضا شریفیان؛ جواد آخوندیان؛ مریم پیروزی؛ عزت خداشناس


مطالعه بیماران با سوختگی الکتریکی

صفحه 107-112

عزت اله رضایی؛ سید محمد معتمد الشریعتی؛ حسین صفری


گزارش مورد

گزارش یک مورد سندرم Goltz همراه با فقدان فیبول

صفحه 119-122

مهناز بنی هاشمی؛ محمد جواد یزدان پناه؛ فخرالزمان پزشک پور