دوره و شماره: دوره 52، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 7-60 
بررسی تاثیر استفاده از پلاسمافرزیس بر بیماری ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک پورپورا (TTP)

صفحه 13-18

محمد فرات یزدی؛ حسین نظمیه؛ علی دهقانی احمدآبادی؛ اردشیر پوردهموبد


بررسی وضعیت قند، چربی وآنتی اکسیدانهای سرم در بیماران مبتلا به آب مروارید

صفحه 19-25

بهروز حیدری؛ طوبی کاظمی؛ اصغر زربان؛ غلامحسین یعقوبی؛ سمیه قهرمانی


علل قطع درمان، در بیماران مبتلا به سل ریوی استان خراسان

صفحه 25-28

علی اکبر حیدری؛ شهزاد سلیم بخارایی؛ مریم مجتبوی؛ سمیرا حیدری


اختلالات هدایتی دهلیزی – بطنی پس از جراحی قلب

صفحه 43-48

علیرضا حیدری بکاولی؛ محمد عباسی تشتیزی؛ قاسم سلطانی


ارزیابی الگوی علامتی و فراوانی اختلال بدشکلیبدن در دانشجویان

صفحه 49-56

علی طلایی؛ محمد رضا فیاضی بردبار؛ افشین نصیرایی؛ امیر رضایی اردانی


گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر تراتوم بالغ سیستیک داخل ریوی

صفحه 57-60

محمد تقی رجبی مشهدی؛ فریبا رضایی طلب؛ بهرام معمار