دوره و شماره: دوره 52، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 123-191 
مقایسه سطح سرمی سرب در مردان وابسته به مواد مخدر خوراکی با گروه سالم

صفحه 129-132

حسین صالحی؛ احمدرضا صیادی؛ رقیه زارع؛ نرگس سلطانپور؛ آیدین حسین پور


بررسی سرولوژی و ملکولی آلودگی به ویروس انفلوانزای طیوری H9N2 در کارکنان صنعت طیور

صفحه 133-140

عبداالله رحیمیان؛ عبدالحمید شوشتری پورمحمره؛ سید علی پوربخش؛ رضا ممیز؛ ابراهیم رحیمی لرکی؛ محمدجواد مهربانپور


مننژیت همو فیلوس انفلوانزا در شیرخواران و کودکان

صفحه 141-146

محمد سعید ساسان؛ محبوبه نادری نسب؛ مریم کافی؛ عبدالکریم حامدی؛ عبدالعلی خوارزمی


ترومبوز سینوس های وریدی مغزی

صفحه 147-150

کریم نیکخواه؛ پیام ساسان نژاد؛ محمودرضا آذرپژوه؛ مرتضی سعیدی؛ لیلا افشار


بررسی آلودگی با مایکوباکتریوم ها در ضایعات گرانولوم

صفحه 151-156

وحید مشایخی قویونلو؛ ناصر طیبی میبدی؛ محمود محمودی؛ کیارش قزوینی؛ مهدی موزونی


بررسی صحت فاکتور حفاظت در برابر نور خورشید (SPF) برخی از کرم های ضد آفتاب

صفحه 157-164

مسعود ملکی؛ محمد ابراهیمی راد؛ پوران لایق؛ شیوا گل محمد زاده؛ بیتا صفائی


درمان سرطان مری با به کارگیری روش ترکیبی شیمی درمانی و پرتودرمانی قبل از جراحی « مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد »

صفحه 173-179

کاظم انوری؛ سید امیر آل داود؛ مهدی سیلانیان طوسی؛ غلامحسین نوفرستی؛ عبدالعظیم صدیقی؛ سمیرا محتشمی