دوره و شماره: دوره 52، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 123-191 
2. مقایسه سطح سرمی سرب در مردان وابسته به مواد مخدر خوراکی با گروه سالم

صفحه 129-132

حسین صالحی؛ احمدرضا صیادی؛ رقیه زارع؛ نرگس سلطانپور؛ آیدین حسین پور


3. بررسی سرولوژی و ملکولی آلودگی به ویروس انفلوانزای طیوری H9N2 در کارکنان صنعت طیور

صفحه 133-140

عبداالله رحیمیان؛ عبدالحمید شوشتری پورمحمره؛ سید علی پوربخش؛ رضا ممیز؛ ابراهیم رحیمی لرکی؛ محمدجواد مهربانپور


4. مننژیت همو فیلوس انفلوانزا در شیرخواران و کودکان

صفحه 141-146

محمد سعید ساسان؛ محبوبه نادری نسب؛ مریم کافی؛ عبدالکریم حامدی؛ عبدالعلی خوارزمی


5. ترومبوز سینوس های وریدی مغزی

صفحه 147-150

کریم نیکخواه؛ پیام ساسان نژاد؛ محمودرضا آذرپژوه؛ مرتضی سعیدی؛ لیلا افشار


6. بررسی آلودگی با مایکوباکتریوم ها در ضایعات گرانولوم

صفحه 151-156

وحید مشایخی قویونلو؛ ناصر طیبی میبدی؛ محمود محمودی؛ کیارش قزوینی؛ مهدی موزونی


7. بررسی صحت فاکتور حفاظت در برابر نور خورشید (SPF) برخی از کرم های ضد آفتاب

صفحه 157-164

مسعود ملکی؛ محمد ابراهیمی راد؛ پوران لایق؛ شیوا گل محمد زاده؛ بیتا صفائی


9. درمان سرطان مری با به کارگیری روش ترکیبی شیمی درمانی و پرتودرمانی قبل از جراحی « مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد »

صفحه 173-179

کاظم انوری؛ سید امیر آل داود؛ مهدی سیلانیان طوسی؛ غلامحسین نوفرستی؛ عبدالعظیم صدیقی؛ سمیرا محتشمی