دوره و شماره: دوره 51، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 149-192 

مقاله پژوهشی

ارزیابی سایتوکاینهای مترشحه از سلولهای 1Th و 2Th در مبتلایان به لیشمانیوز پوستی حساس و مقاوم به درمان با گلوکانتیم

صفحه 149-154

مسعود مهاجری؛ سید علی اکبر شمسیان؛ حسین نهروانیان؛ محمود محمودی؛ محمد جواد یزدان­پناه؛ مریم شاهی


شاخص توده بدنی و آلبومین سرم در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه «مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی و سل »

صفحه 155-158

داوود عطاران؛ محمد توحیدی؛ امیر اثنی عشری؛ محمد خواجه دلوئی؛ مهدی آقاسی زاده؛ شهرزاد محمدزاده لاری


بررسی میزان آگاهی دانشجویان در مورد اثرات نور آفتاب بر پوست و ضرورت و روش های حفاظت پوست در مقابل نور آفتاب

صفحه 165-170

مسعود ملکی؛ زری جاویدی؛ احمدرضا طاهری؛ محمد ابراهیمی راد؛ حمید حمیدی؛ فائقه فومنی؛ سودابه نکوهی


بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی

صفحه 171-176

فاطمه ناظمیان؛ فاطمه غفاری؛ طیبه پورغزنین


تاثیر رمی فنتانیل در ایجاد درد شکم پس از عمل جراحی آب مروارید

صفحه 111-1111

رضا جلائیان تقدمی؛ سید سعید جهانبخش؛ الهه حسینیان