نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آدنوکارسینوم ریه تغییرات سیستیک در متاستاز کبدی با منشا آدنوکارسینوم ریه [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 196-200]
 • آمپیم بررسی ارتباط تعداد پلاکت با عوارض پنومونی اکتسابی از جامعه در بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1392 [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 302-310]
 • آموزش بالینی کیفیت برگزاری ژورنال کلاب در گروه های مختلف بالینی دانشکده پزشکی مشهد [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 330-341]
 • آموزش بهداشت تاثیر آموزش بر اساس استراتژی های افزایش خودکارآمدی بر فعالیت فیزیکی زنان پس از زایمان [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 328-336]
 • آنزیم های کبدی اثر هشت هفته مصرف چای سبز، تمرین هوازی و ترکیب آن ها بر آنزیم های کبدی و آپولیپوپروتئین های سرمی زنان دارای اضافه وزن غیرفعال [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 114-123]
 • آنژیوپلاستی کلیوی درمان بیماران مبتلا به تنگی شریان کلیه به روش اندوواسکولار: گزارش موارد [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 355-362]
 • آنمی مگالوبالاستیک بررسی سطح سرمی ویتامین ب 12 در بیماران دیابتی تیپ 2 و ارتباط آن با دوز و مدت زمان مصرف متفورمین [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 82-87]

ا

 • ابزار آموزشی کیفیت برگزاری ژورنال کلاب در گروه های مختلف بالینی دانشکده پزشکی مشهد [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 330-341]
 • اپیدمیولوژی بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ دراستان خراسان رضوی در سال 1391 [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 261-268]
 • اجزای سیستیک تغییرات سیستیک در متاستاز کبدی با منشا آدنوکارسینوم ریه [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 196-200]
 • اختلالات خواب ارتباط بین اختلالات خواب و سطح هموگلوبین A1c در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2 [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 179-187]
 • اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر توجه پایدار و حافظه فعال دانش‌آموزان پسر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 311-321]
 • اختلال وسواسی-جبری مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های درمان شناختی-رفتاری و نوروفیدبک بر علایم اختلال وسواسی-جبری نوجوانان [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 48-55]
 • ایران ارتباط نوبت کاری با عوامل خطر بیماری قلبی-عروقی در کارکنان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 88-96]
 • ارتباط مادر-کودک بررسی اثربخشی آموزش گروهی والدین مبتنی بر فرزندپروری مثبت با توجه به فرهنگ ایرانی بر پیشرفت تحصیلی و ارتباط مادر-کودک [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 124-131]
 • استافیلوکوکوس اورئوس الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بالینی: بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 64-70]
 • استافیلوکوکوس اورئوس ارزیابی تاثیر ضدباکتریایی ژل بهداشت دست در غلظتهای مختلف باکتری [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 312-321]
 • استان خراسان رضوی بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ دراستان خراسان رضوی در سال 1391 [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 261-268]
 • استروژن مقایسه مطالعه ارتباط پلی‌مورفیسم ژن ESR-β در زنان نابارور ایرانی [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 210-214]
 • اسینتوباکتر بررسی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف OXA-2 و OXA-10 در سویه های اسینتوباکتر ایزوله شده از بیماران شهر زاهدان [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 26-34]
 • اسینتوباکتر بومانی الگوی مقاومت دارویی سویه های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم جدا شده از بخش مرجع سوختگی در شمال شرق ایران [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]
 • اضافه درمانی مقایسه اثرات داروی لاموتریژین و لویتراستام و داروهای لاموتریژین و الپروات سدیم در بیماران مبتلا به اپی لپسی [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 132-138]
 • اضطراب بررسی اثربخشی هیپنوتیزم بر کاهش اضطراب تعویض پانسمان سوختگی [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 163-170]
 • اضطراب اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی -رفتاری بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 337-344]
 • افراد سالم مقایسه سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم در سال 1393 [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 97-105]
 • افسردگی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی -رفتاری بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 337-344]
 • الیگوهیدرامنیوس مقایسه پیامد بارداری در حاملگی های با الیگوهیدرامنیوس به علت ناشناخته و ناشی از محدودیت رشد داخل رحمی پاتولوژیک [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 269-275]
 • انتقال محیطی بررسی دموگرافیک و ویژگی های مبتلایان به پدیکلوزیس سر در مشهد، یک مطالعه مبتنی بر جامعه [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 305-311]
 • انسداد وریدی شبکیه بررسی اثرات تزریق داخل زجاجیه بواسیزوماب بر حدت بینایی در مبتلایان به انسدادهای وریدی شبکیه [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]
 • اهداء عضو عوامل مرتبط با اهدا عضو از بیماران مرگ مغزی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سالهای 1392-1385 [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 148-154]
 • اورژانس مسمومین بررسی توزیع جغرافیایی موارد مسمومیت مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 171-178]
 • اولتراسوند تغییرات سیستیک در متاستاز کبدی با منشا آدنوکارسینوم ریه [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 196-200]

ب

 • بازی‌های رایانه‌ای تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر توجه پایدار و حافظه فعال دانش‌آموزان پسر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 311-321]
 • بتالاکتاماز بررسی میزان شیوع ژنهای بتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در سویه های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چندین دارو در مراکز درمانی استان اصفهان [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 139-147]
 • بتالاکتامازهای وسیع الطیف بررسی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف OXA-2 و OXA-10 در سویه های اسینتوباکتر ایزوله شده از بیماران شهر زاهدان [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 26-34]
 • بیماران سوختگی عوامل خطر عفونت بیمارستانی در بیماران سوختگی بستری شده در بیمارستان توحید سنندج [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 225-232]
 • بیماری قلبی مدت زمان QRS شاخصی در پیش گویی تاکیکاردی بطنی راجعه، در بیماران با دستگاه دفیبریلاتور داخل قلبی [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 342-350]
 • بیماری قلبی عروقی فراوانی عوامل‌خطر بیماری آترواسکلروز قلبی و عروقی داوران فوتبال ایران [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 188-195]
 • بیماری قلبی- عروقی اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر شاخص‏های پلاکتی زنان دیابتی نوع دو [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 345-354]
 • بیماری قلبی-عروقی ارتباط نوبت کاری با عوامل خطر بیماری قلبی-عروقی در کارکنان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 88-96]
 • بیماری مزمن کلیه بررسی وعده های غذایی بیماران مزمن کلیه، دریافت کننده رژیم اورمیک در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393 [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 383-292]

پ

 • پیامد بارداری مقایسه پیامد بارداری در حاملگی های با الیگوهیدرامنیوس به علت ناشناخته و ناشی از محدودیت رشد داخل رحمی پاتولوژیک [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 269-275]
 • پانسمان پانسمان محل دهنده گرافت های پوستی با ضخامت پارشیل با استفاده از گاز وازلینه و گازمعمولی [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 322-327]
 • پدیکلوزیس سر بررسی دموگرافیک و ویژگی های مبتلایان به پدیکلوزیس سر در مشهد، یک مطالعه مبتنی بر جامعه [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 305-311]
 • پر فشاری خون درمان بیماران مبتلا به تنگی شریان کلیه به روش اندوواسکولار: گزارش موارد [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 355-362]
 • پرفوراسیون گزارش موردنادری ازعفونت منتشر وخفته شکمی دربیماری باسابقه 20ساله بیماری کرون [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 351-358]
 • پروتئین بررسی وعده های غذایی بیماران مزمن کلیه، دریافت کننده رژیم اورمیک در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393 [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 383-292]
 • پروموتر افزایش خطر ابتلا به سرطان معده با کاهش تعداد تکرارهای VNTR ناحیه پروموتری ژن RhoB وبررسی اثر تعداد تکرارهابر بیان ژنRhoB [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 293-304]
 • پس از زایمان تاثیر آموزش بر اساس استراتژی های افزایش خودکارآمدی بر فعالیت فیزیکی زنان پس از زایمان [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 328-336]
 • پسوریازیس اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی -رفتاری بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 337-344]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی اثربخشی آموزش گروهی والدین مبتنی بر فرزندپروری مثبت با توجه به فرهنگ ایرانی بر پیشرفت تحصیلی و ارتباط مادر-کودک [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 124-131]
 • پلاکت بررسی ارتباط تعداد پلاکت با عوارض پنومونی اکتسابی از جامعه در بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1392 [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 302-310]
 • پلیمر مروری بر پلیمرهای رایج در ساخت رگ های مصنوعی کاربردی در جراحی عروق و دیالیز [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 363-371]
 • پلی‌مورفیسم مقایسه مطالعه ارتباط پلی‌مورفیسم ژن ESR-β در زنان نابارور ایرانی [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 210-214]
 • پلورال افیوژن بررسی ارتباط تعداد پلاکت با عوارض پنومونی اکتسابی از جامعه در بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1392 [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 302-310]
 • پنومونی بررسی ارتباط تعداد پلاکت با عوارض پنومونی اکتسابی از جامعه در بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1392 [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 302-310]
 • پنومونی اکتسابی از جامعه بررسی ارتباط تعداد پلاکت با عوارض پنومونی اکتسابی از جامعه در بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1392 [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 302-310]
 • پهنای توزیع پلاکتی اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر شاخص‏های پلاکتی زنان دیابتی نوع دو [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 345-354]

ت

 • ترمبوسیتوپنی بررسی ارتباط تعداد پلاکت با عوارض پنومونی اکتسابی از جامعه در بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1392 [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 302-310]
 • ترومای بر اثر تصادف عوامل مرتبط با اهدا عضو از بیماران مرگ مغزی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سالهای 1392-1385 [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 148-154]
 • ترومبوسیتوزیس بررسی ارتباط تعداد پلاکت با عوارض پنومونی اکتسابی از جامعه در بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1392 [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 302-310]
 • تزریق داخل زجاجیه بررسی اثرات تزریق داخل زجاجیه بواسیزوماب بر حدت بینایی در مبتلایان به انسدادهای وریدی شبکیه [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]
 • تشخیص نانو ذرات در تشخیص و درمان عفونت هپاتیت C [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 201-209]
 • تشخیص سیستم خبره فازی تشخیص سردردهای شایع دارای علائم تقریبا یکسان [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 293-301]
 • تشنج مقایسه اثرات داروی لاموتریژین و لویتراستام و داروهای لاموتریژین و الپروات سدیم در بیماران مبتلا به اپی لپسی [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 132-138]
 • تعداد پلاکت اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر شاخص‏های پلاکتی زنان دیابتی نوع دو [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 345-354]
 • تمرین هوازی اثر هشت هفته مصرف چای سبز، تمرین هوازی و ترکیب آن ها بر آنزیم های کبدی و آپولیپوپروتئین های سرمی زنان دارای اضافه وزن غیرفعال [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 114-123]
 • تمرین هوازی تاثیر سه ماه تمرین هوازی بر سطوح سرمی BDNF و TNF-α زنان مبتلا به سندروم متابولیک [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 242-251]
 • توانمندسازی بررسی وضعیت توانمندی بیماران دیابتی نو ع دو و فاکتورهای مرتبط با آن در شهرستان سیرجان [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 56-63]
 • توجه پایدار تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر توجه پایدار و حافظه فعال دانش‌آموزان پسر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 311-321]
 • توزیع جغرافیایی بررسی توزیع جغرافیایی موارد مسمومیت مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 171-178]

ج

 • جستجوی اطلاعات سلامت نقش منابع اطلاعاتی مورد استفاده بیماران دیابتی در مدیریت بیماری آنها [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 17-25]

چ

 • چای سبز اثر هشت هفته مصرف چای سبز، تمرین هوازی و ترکیب آن ها بر آنزیم های کبدی و آپولیپوپروتئین های سرمی زنان دارای اضافه وزن غیرفعال [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 114-123]
 • چند شکلی تکرارهای پشت سر هم با تعداد متغیر افزایش خطر ابتلا به سرطان معده با کاهش تعداد تکرارهای VNTR ناحیه پروموتری ژن RhoB وبررسی اثر تعداد تکرارهابر بیان ژنRhoB [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 293-304]

ح

 • حافظه فعال تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر توجه پایدار و حافظه فعال دانش‌آموزان پسر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 311-321]
 • حدت بینایی بررسی اثرات تزریق داخل زجاجیه بواسیزوماب بر حدت بینایی در مبتلایان به انسدادهای وریدی شبکیه [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 41-47]
 • حوادث ترافیکی بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ دراستان خراسان رضوی در سال 1391 [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 261-268]

خ

 • خراسان رضوی سرو اپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی بدون علامت در کودکان مناطق روستائی استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 283-292]
 • خراسان شمالی سرو اپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی بدون علامت در کودکان مناطق روستائی استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 283-292]
 • خط کش دیداری درد مقایسه اثر بی دردی دوزهای مختلف گرانیسترون همراه با لیدوکائین در بی حسی داخل وریدی منطقه ای اندام فوقانی [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 9-16]
 • خودکارآمدی تاثیر آموزش بر اساس استراتژی های افزایش خودکارآمدی بر فعالیت فیزیکی زنان پس از زایمان [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 328-336]
 • خودمراقبتی بررسی وضعیت توانمندی بیماران دیابتی نو ع دو و فاکتورهای مرتبط با آن در شهرستان سیرجان [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 56-63]

د

 • دیابت نقش منابع اطلاعاتی مورد استفاده بیماران دیابتی در مدیریت بیماری آنها [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 17-25]
 • دیابت بارداری بررسی مقایسه ای گلوکز خون وریدی و خون مویرگی در زنان باردار تحت غربالگری دیابت بارداری [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 251-260]
 • دیابت شیرین بررسی سطح سرمی ویتامین ب 12 در بیماران دیابتی تیپ 2 و ارتباط آن با دوز و مدت زمان مصرف متفورمین [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 82-87]
 • دیابت شیرین ارتباط بین اختلالات خواب و سطح هموگلوبین A1c در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2 [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 179-187]
 • دیابت نوع2 بررسی وضعیت توانمندی بیماران دیابتی نو ع دو و فاکتورهای مرتبط با آن در شهرستان سیرجان [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 56-63]
 • دیابت نوع 2 مقایسه سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم در سال 1393 [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 97-105]
 • دیابت نوع دو بررسی عوامل موثر بر درگیری کلیوی در بیماران دیابتی نوع دو [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 211-224]
 • داربستهای رگی مصنوعی مروری بر پلیمرهای رایج در ساخت رگ های مصنوعی کاربردی در جراحی عروق و دیالیز [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 363-371]
 • دیالیز مروری بر پلیمرهای رایج در ساخت رگ های مصنوعی کاربردی در جراحی عروق و دیالیز [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 363-371]
 • داوران فوتبال فراوانی عوامل‌خطر بیماری آترواسکلروز قلبی و عروقی داوران فوتبال ایران [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 188-195]
 • درد مقایسه اثر بی دردی دوزهای مختلف گرانیسترون همراه با لیدوکائین در بی حسی داخل وریدی منطقه ای اندام فوقانی [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 9-16]
 • درصد پلاکت‏ها اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر شاخص‏های پلاکتی زنان دیابتی نوع دو [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 345-354]
 • درگیری عروق کلیوی درمان بیماران مبتلا به تنگی شریان کلیه به روش اندوواسکولار: گزارش موارد [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 355-362]
 • درمان نانو ذرات در تشخیص و درمان عفونت هپاتیت C [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 201-209]
 • درمان شناختی-رفتاری مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های درمان شناختی-رفتاری و نوروفیدبک بر علایم اختلال وسواسی-جبری نوجوانان [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 48-55]
 • درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی -رفتاری بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 337-344]
 • دفیبریلاتور کاشتنی قلبی (ICD) مدت زمان QRS شاخصی در پیش گویی تاکیکاردی بطنی راجعه، در بیماران با دستگاه دفیبریلاتور داخل قلبی [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 342-350]
 • دهنده پانسمان محل دهنده گرافت های پوستی با ضخامت پارشیل با استفاده از گاز وازلینه و گازمعمولی [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 322-327]

ذ

 • ذات الریه نوموسیستی(PCP) جدا سازی نوموسیستیس جیرووسی ازبیماران ریوی با یا بدون نقص ایمنی ( یک مطالعه مولکولی ) [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 272-382]

ر

 • رژیم بیمارستانی بررسی وعده های غذایی بیماران مزمن کلیه، دریافت کننده رژیم اورمیک در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393 [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 383-292]

ز

 • زاهدان بررسی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف OXA-2 و OXA-10 در سویه های اسینتوباکتر ایزوله شده از بیماران شهر زاهدان [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 26-34]

ژ

 • ژنRhoB افزایش خطر ابتلا به سرطان معده با کاهش تعداد تکرارهای VNTR ناحیه پروموتری ژن RhoB وبررسی اثر تعداد تکرارهابر بیان ژنRhoB [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 293-304]

س

 • سردرد سیستم خبره فازی تشخیص سردردهای شایع دارای علائم تقریبا یکسان [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 293-301]
 • سردرد اولیه سیستم خبره فازی تشخیص سردردهای شایع دارای علائم تقریبا یکسان [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 293-301]
 • سردرد ثانویه سیستم خبره فازی تشخیص سردردهای شایع دارای علائم تقریبا یکسان [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 293-301]
 • سرواپیدمیولوژی سرو اپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی بدون علامت در کودکان مناطق روستائی استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 283-292]
 • سروصدا اثر مواجهه با سروصدا بر فشارخون کارگران بخش صنایع استیل [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 106-113]
 • سیستم خبره سیستم خبره فازی تشخیص سردردهای شایع دارای علائم تقریبا یکسان [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 293-301]
 • سلامت شغلی ارتباط نوبت کاری با عوامل خطر بیماری قلبی-عروقی در کارکنان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 88-96]
 • سلامت شغلی اثر مواجهه با سروصدا بر فشارخون کارگران بخش صنایع استیل [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 106-113]
 • سندروم متابولیک تاثیر سه ماه تمرین هوازی بر سطوح سرمی BDNF و TNF-α زنان مبتلا به سندروم متابولیک [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 242-251]
 • سواد سلامت نقش منابع اطلاعاتی مورد استفاده بیماران دیابتی در مدیریت بیماری آنها [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 17-25]
 • سوختگی بررسی اثربخشی هیپنوتیزم بر کاهش اضطراب تعویض پانسمان سوختگی [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 163-170]
 • سودوموناس آئروژینوزا بررسی میزان شیوع ژنهای بتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در سویه های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چندین دارو در مراکز درمانی استان اصفهان [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 139-147]

ش

 • شاخصHbA1c بررسی وضعیت توانمندی بیماران دیابتی نو ع دو و فاکتورهای مرتبط با آن در شهرستان سیرجان [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 56-63]
 • شاخص تغذیه سالم بررسی کیفیت رژیم غذایی با استفاده از شاخص تغذیه سالم در کودکان3 تا 6 ساله ی شهر مشهد [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 233-242]
 • شیمی درمانی کنترل درد با هیپنوتیزم برای بیماران لوسمی میلوئید تحت شیمی درمانی [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 71-81]
 • شوک سپتیک بررسی ارتباط تعداد پلاکت با عوارض پنومونی اکتسابی از جامعه در بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1392 [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 302-310]

ض

 • ضدباکتریایی ارزیابی تاثیر ضدباکتریایی ژل بهداشت دست در غلظتهای مختلف باکتری [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 312-321]

ع

 • عفونت بیمارستانی عوامل خطر عفونت بیمارستانی در بیماران سوختگی بستری شده در بیمارستان توحید سنندج [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 225-232]
 • عفونت های بیمارستانی بررسی میزان شیوع ژنهای بتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در سویه های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چندین دارو در مراکز درمانی استان اصفهان [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 139-147]
 • عملکرد تیروئید اثرمصرف همزمان مکمل ویتامین سی با لوو تیروکسین بر تیروتروپین خون بیماران با کم کاری اولیه تیروئید [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 322-329]
 • عوامل خطر ارتباط نوبت کاری با عوامل خطر بیماری قلبی-عروقی در کارکنان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 88-96]
 • عوامل خطر عوامل خطر عفونت بیمارستانی در بیماران سوختگی بستری شده در بیمارستان توحید سنندج [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 225-232]

غ

 • غربالگری مثبت بررسی مقایسه ای گلوکز خون وریدی و خون مویرگی در زنان باردار تحت غربالگری دیابت بارداری [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 251-260]

ف

 • فاکتورخطر فراوانی عوامل‌خطر بیماری آترواسکلروز قلبی و عروقی داوران فوتبال ایران [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 188-195]
 • فرزندپروری مثبت بررسی اثربخشی آموزش گروهی والدین مبتنی بر فرزندپروری مثبت با توجه به فرهنگ ایرانی بر پیشرفت تحصیلی و ارتباط مادر-کودک [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 124-131]
 • فیستول گزارش موردنادری ازعفونت منتشر وخفته شکمی دربیماری باسابقه 20ساله بیماری کرون [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 351-358]
 • فشارخون اثر مواجهه با سروصدا بر فشارخون کارگران بخش صنایع استیل [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 106-113]
 • فعالیت جسمی تاثیر آموزش بر اساس استراتژی های افزایش خودکارآمدی بر فعالیت فیزیکی زنان پس از زایمان [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 328-336]

ک

 • کارگر اثر مواجهه با سروصدا بر فشارخون کارگران بخش صنایع استیل [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 106-113]
 • کامپیوتر توموگرافی تغییرات سیستیک در متاستاز کبدی با منشا آدنوکارسینوم ریه [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 196-200]
 • کسب دانش نقش منابع اطلاعاتی مورد استفاده بیماران دیابتی در مدیریت بیماری آنها [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 17-25]
 • کیفیت رژیم غذایی بررسی کیفیت رژیم غذایی با استفاده از شاخص تغذیه سالم در کودکان3 تا 6 ساله ی شهر مشهد [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 233-242]
 • کیفیت زندگی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی -رفتاری بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 337-344]
 • کلمات کلیدی:پیشامدهای بازگشتی مدت زمان QRS شاخصی در پیش گویی تاکیکاردی بطنی راجعه، در بیماران با دستگاه دفیبریلاتور داخل قلبی [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 342-350]
 • کلمات کلیدی:رژیم اورمیک بررسی وعده های غذایی بیماران مزمن کلیه، دریافت کننده رژیم اورمیک در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393 [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 383-292]
 • کلمات کلیدی:ژورنال کلاب کیفیت برگزاری ژورنال کلاب در گروه های مختلف بالینی دانشکده پزشکی مشهد [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 330-341]
 • کلمات کلیدی: کرون گزارش موردنادری ازعفونت منتشر وخفته شکمی دربیماری باسابقه 20ساله بیماری کرون [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 351-358]
 • کلمات کلیدی : مکمل ویتامین سی اثرمصرف همزمان مکمل ویتامین سی با لوو تیروکسین بر تیروتروپین خون بیماران با کم کاری اولیه تیروئید [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 322-329]
 • کلمات کلیدی: ویژگی های دموگرافیک بررسی دموگرافیک و ویژگی های مبتلایان به پدیکلوزیس سر در مشهد، یک مطالعه مبتنی بر جامعه [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 305-311]
 • کمبود روی بررسی ارتباط سطح پلاسمایی روی با تستهای عملکردی و خود ایمنی تیروئید در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی تحت بالینی [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 35-40]
 • کم کاری تحت بالینی تیروئید بررسی ارتباط سطح پلاسمایی روی با تستهای عملکردی و خود ایمنی تیروئید در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی تحت بالینی [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 35-40]
 • کندروسیت های گرافت غضروفی بررسی ماندگاری گرافت غضروفی با افزودن دگزامتازون به محیط های نگهداری در نمونه های حیوانی [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 155-162]
 • کودکان بررسی کیفیت رژیم غذایی با استفاده از شاخص تغذیه سالم در کودکان3 تا 6 ساله ی شهر مشهد [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 233-242]

گ

 • گرافت پوستی پانسمان محل دهنده گرافت های پوستی با ضخامت پارشیل با استفاده از گاز وازلینه و گازمعمولی [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 322-327]
 • گرانیسترون مقایسه اثر بی دردی دوزهای مختلف گرانیسترون همراه با لیدوکائین در بی حسی داخل وریدی منطقه ای اندام فوقانی [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 9-16]
 • گلوکز خون مویرگی بررسی مقایسه ای گلوکز خون وریدی و خون مویرگی در زنان باردار تحت غربالگری دیابت بارداری [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 251-260]
 • گلوکز خون وریدی بررسی مقایسه ای گلوکز خون وریدی و خون مویرگی در زنان باردار تحت غربالگری دیابت بارداری [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 251-260]

ل

 • لیدوکائین مقایسه اثر بی دردی دوزهای مختلف گرانیسترون همراه با لیدوکائین در بی حسی داخل وریدی منطقه ای اندام فوقانی [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 9-16]
 • لیشمانیوز احشایی سرو اپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی بدون علامت در کودکان مناطق روستائی استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 283-292]
 • لوسمی میلوئید حاد کنترل درد با هیپنوتیزم برای بیماران لوسمی میلوئید تحت شیمی درمانی [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 71-81]
 • لووتیراستام مقایسه اثرات داروی لاموتریژین و لویتراستام و داروهای لاموتریژین و الپروات سدیم در بیماران مبتلا به اپی لپسی [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 132-138]

م

 • مایع حاصل از شستشوی برونش (BAL) جدا سازی نوموسیستیس جیرووسی ازبیماران ریوی با یا بدون نقص ایمنی ( یک مطالعه مولکولی ) [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 272-382]
 • ماکروآلبومینوری بررسی عوامل موثر بر درگیری کلیوی در بیماران دیابتی نوع دو [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 211-224]
 • متاستاز کبدی تغییرات سیستیک در متاستاز کبدی با منشا آدنوکارسینوم ریه [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 196-200]
 • متی سیلین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بالینی: بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 64-70]
 • متفورمین بررسی سطح سرمی ویتامین ب 12 در بیماران دیابتی تیپ 2 و ارتباط آن با دوز و مدت زمان مصرف متفورمین [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 82-87]
 • متوسط حجم پلاکتی اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر شاخص‏های پلاکتی زنان دیابتی نوع دو [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 345-354]
 • محدودیت رشد داخل رحمی مقایسه پیامد بارداری در حاملگی های با الیگوهیدرامنیوس به علت ناشناخته و ناشی از محدودیت رشد داخل رحمی پاتولوژیک [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 269-275]
 • محیط اتانل با دگزامتازون بررسی ماندگاری گرافت غضروفی با افزودن دگزامتازون به محیط های نگهداری در نمونه های حیوانی [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 155-162]
 • محیط اتانل بدون دگزامتازون بررسی ماندگاری گرافت غضروفی با افزودن دگزامتازون به محیط های نگهداری در نمونه های حیوانی [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 155-162]
 • مدیریت تغذیه ای بررسی وعده های غذایی بیماران مزمن کلیه، دریافت کننده رژیم اورمیک در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393 [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 383-292]
 • مدیریت درد کنترل درد با هیپنوتیزم برای بیماران لوسمی میلوئید تحت شیمی درمانی [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 71-81]
 • مدل شکنندگی مدت زمان QRS شاخصی در پیش گویی تاکیکاردی بطنی راجعه، در بیماران با دستگاه دفیبریلاتور داخل قلبی [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 342-350]
 • مرگ مغزی عوامل مرتبط با اهدا عضو از بیماران مرگ مغزی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سالهای 1392-1385 [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 148-154]
 • مسمومیت هیپرکلسمی ناشی از هیپرویتامینوز D در یک جوان ورزشکار [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 276-282]
 • مسمومیت حاد بررسی توزیع جغرافیایی موارد مسمومیت مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 171-178]
 • مشهد الگوی مقاومت دارویی سویه های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم جدا شده از بخش مرجع سوختگی در شمال شرق ایران [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]
 • مشهد بررسی توزیع جغرافیایی موارد مسمومیت مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 171-178]
 • مشهد بررسی کیفیت رژیم غذایی با استفاده از شاخص تغذیه سالم در کودکان3 تا 6 ساله ی شهر مشهد [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 233-242]
 • مشهد بررسی دموگرافیک و ویژگی های مبتلایان به پدیکلوزیس سر در مشهد، یک مطالعه مبتنی بر جامعه [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 305-311]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی بررسی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف OXA-2 و OXA-10 در سویه های اسینتوباکتر ایزوله شده از بیماران شهر زاهدان [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 26-34]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بالینی: بیمارستان امام رضا (ع) مشهد [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 64-70]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی بررسی میزان شیوع ژنهای بتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در سویه های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چندین دارو در مراکز درمانی استان اصفهان [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 139-147]
 • مقاومت به کارباپنم الگوی مقاومت دارویی سویه های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم جدا شده از بخش مرجع سوختگی در شمال شرق ایران [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 1-8]
 • میکروآلبومینوری بررسی عوامل موثر بر درگیری کلیوی در بیماران دیابتی نوع دو [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 211-224]
 • منطق فازی سیستم خبره فازی تشخیص سردردهای شایع دارای علائم تقریبا یکسان [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 293-301]
 • مهندسی بافت مروری بر پلیمرهای رایج در ساخت رگ های مصنوعی کاربردی در جراحی عروق و دیالیز [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 363-371]

ن

 • ناباروری مقایسه مطالعه ارتباط پلی‌مورفیسم ژن ESR-β در زنان نابارور ایرانی [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 210-214]
 • نارسایی تنفسی بررسی ارتباط تعداد پلاکت با عوارض پنومونی اکتسابی از جامعه در بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1392 [دوره 59، شماره 5، 1395، صفحه 302-310]
 • نانوذره نانو ذرات در تشخیص و درمان عفونت هپاتیت C [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 201-209]
 • نفروپاتی دیابتی بررسی عوامل موثر بر درگیری کلیوی در بیماران دیابتی نوع دو [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 211-224]
 • نوبت کاری ارتباط نوبت کاری با عوامل خطر بیماری قلبی-عروقی در کارکنان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 88-96]
 • نوجوانان مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های درمان شناختی-رفتاری و نوروفیدبک بر علایم اختلال وسواسی-جبری نوجوانان [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 48-55]
 • نوروفیدبک مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های درمان شناختی-رفتاری و نوروفیدبک بر علایم اختلال وسواسی-جبری نوجوانان [دوره 59، شماره 1، 1395، صفحه 48-55]
 • نوموسیستیس جیرووسی جدا سازی نوموسیستیس جیرووسی ازبیماران ریوی با یا بدون نقص ایمنی ( یک مطالعه مولکولی ) [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 272-382]

و

 • واژه های کلیدی: بهداشت دست ارزیابی تاثیر ضدباکتریایی ژل بهداشت دست در غلظتهای مختلف باکتری [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 312-321]
 • واژه های کلیدی:سرطان معده افزایش خطر ابتلا به سرطان معده با کاهش تعداد تکرارهای VNTR ناحیه پروموتری ژن RhoB وبررسی اثر تعداد تکرارهابر بیان ژنRhoB [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 293-304]
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) جدا سازی نوموسیستیس جیرووسی ازبیماران ریوی با یا بدون نقص ایمنی ( یک مطالعه مولکولی ) [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 272-382]
 • والپروات مقایسه اثرات داروی لاموتریژین و لویتراستام و داروهای لاموتریژین و الپروات سدیم در بیماران مبتلا به اپی لپسی [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 132-138]
 • ویتامین D مقایسه سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم در سال 1393 [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 97-105]
 • ویتامین D هیپرکلسمی ناشی از هیپرویتامینوز D در یک جوان ورزشکار [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 276-282]
 • ویتامین ب12 بررسی سطح سرمی ویتامین ب 12 در بیماران دیابتی تیپ 2 و ارتباط آن با دوز و مدت زمان مصرف متفورمین [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 82-87]
 • ویروس هپاتیت C نانو ذرات در تشخیص و درمان عفونت هپاتیت C [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 201-209]

ه

 • هایپرکلسمی هیپرکلسمی ناشی از هیپرویتامینوز D در یک جوان ورزشکار [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 276-282]
 • هایپرویتامینوز هیپرکلسمی ناشی از هیپرویتامینوز D در یک جوان ورزشکار [دوره 59، شماره 4، 1395، صفحه 276-282]
 • هیپنوتیزم کنترل درد با هیپنوتیزم برای بیماران لوسمی میلوئید تحت شیمی درمانی [دوره 59، شماره 2، 1395، صفحه 71-81]
 • هیپنوتیزم بررسی اثربخشی هیپنوتیزم بر کاهش اضطراب تعویض پانسمان سوختگی [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 163-170]
 • هیپوتیروئیدیسم اولیه اثرمصرف همزمان مکمل ویتامین سی با لوو تیروکسین بر تیروتروپین خون بیماران با کم کاری اولیه تیروئید [دوره 59، شماره 6، 1395، صفحه 322-329]
 • هموگلوبین A1c ارتباط بین اختلالات خواب و سطح هموگلوبین A1c در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2 [دوره 59، شماره 3، 1395، صفحه 179-187]