کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان
اثربخشی آموزش خودمهربانی بر مدرسه‌هراسی دانش‌آموزان دوره متوسطه

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 3004-3013

سمیه صفاری بیدهندی؛ حسن اسدزاده؛ نورعلی فرخی؛ فریبرز درتاج


اثربخشی آموزش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی بر خودناتوان‌سازی و تنیدگی تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه دوم

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2197-2209

امیرهوشنگ ملاحسینی؛ محمدعلی نادی؛ ایلناز سجادیان


تاثیر روش خواندن مشترک راهبردی بر درک خواندن و خودپنداره‌ی تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

فاطمه موحدنیا؛ مهشید ایزدی؛ فهیمه انصاریان


اثربخشی آموزش خودمراقبتی روانی بر سلامت روان و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1888-1897

زهرا زری مقدم؛ حسین داودی؛ خلیل غفاری؛ حمیدرضا جمیلیان


رابطه رضایت‌مندی زوجیت و محبوبیت والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 154-163

سمیه عابدینی مزرعه؛ غلامعلی افروز؛ آنیتا باغداساریانس؛ پریسا تجلی