کلیدواژه‌ها = کمال‌گرایی
مدل‌یابی روابط ساختاری کمال‌گرایی و کیفیت خواب: نقش واسطه‌ای اضطراب

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 366-376

سید موسی طباطبایی؛ فرشته پاکروان؛ حکیمه آقایی


اثربخشی روان‌تحلیل‌گری فردی بر شدت علائم گوارشی و کمال‌گرایی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (IBS)

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4226-4236

مریم مصطفوی شیرازی؛ حسین اسکندری؛ بیوک تاجری


اثربخشی ایماگوتراپی بر کمال‌گرایی و نگرش‌های ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3278-3291

فرزانه بیداری؛ آزیتا امیرفخرایی؛ اقبال زارعی؛ کرامت کرامتی


پیش بینی سازگاری زناشویی براساس تحمل ابهام و کمال‌گرایی در بین بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2459-2466

معصومه خدابخش گرگانی؛ حمید محمدی فرود


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای اضطراب امتحان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399، صفحه 62-73

معصومه مردانی گرمدره؛ احمد غضنفری؛ رضا احمدی؛ طیبه شریفی


بررسی نقش طرح واره ناسازگار، صفات شخصیت در پیش بینی الگوی ارتباطی دانشجویان با میانجی‌گری کمال‌گرایی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 834-851

نسرین سادات هاشمی گلستان؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ مجید معینی زاده


نقش میانجی کمال‌گرایی در رابطه بین خودشیفتگی و اجتناب اجتماعی

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 102-112

فاطمه حسن زاده؛ علی اصغر اصغر نژاد فرید