کلیدواژه‌ها = کمال‌گرایی
تعداد مقالات: 7
3. اثربخشی ایماگوتراپی بر کمال‌گرایی و نگرش‌های ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400

فرزانه بیداری؛ آزیتا امیرفخرایی؛ اقبال زارعی؛ کرامت کرامتی


5. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای اضطراب امتحان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399، صفحه 62-73

معصومه مردانی گرمدره؛ احمد غضنفری؛ رضا احمدی؛ طیبه شریفی


6. بررسی نقش طرح واره ناسازگار، صفات شخصیت در پیش بینی الگوی ارتباطی دانشجویان با میانجی‌گری کمال‌گرایی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 834-851

نسرین سادات هاشمی گلستان؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ مجید معینی زاده


7. نقش میانجی کمال‌گرایی در رابطه بین خودشیفتگی و اجتناب اجتماعی

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 102-112

فاطمه حسن زاده؛ علی اصغر اصغر نژاد فرید