کلیدواژه‌ها = اوتیسم
بررسی روش آموزش نوروفیدبک بر قابلیت‌های عصب روان‌شناختی و امواج مغزی دانش‌آموزان طیف اوتیسم

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

محدثه علیزاده؛ سید حسن علم‌الهدایی؛ علی غنائی چمن‌آباد؛ مهدی جباری نوقابی


مقایسه اثربخشی آموزش مفاهیم ذهن خوانی و درمان پاسخ محور بر مهارت اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2423-2433

مریم افلاکی ناصری؛ محمدرضا زربخش بحری؛ شهنام ابوالقاسمی؛ طاهر تیزدست


اثر تعامل همه جانبه بر رفتارهای قالبی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2165-2175

سارا کریمی؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدرئی


مقایسه تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و واقعیت درمانی برنگرش والد- فرزند مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 722-731

زیبا امام دوست؛ سعید تیموری؛ غلامرضا خوی نژاد؛ علیرضا رجایی


بررسی الگوهای انتروپومتریک لب به عنوان یک مارکر تشخیصی در بیماران مرد مبتلا به اوتیسم در اقوام فارس

دوره 60، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 399-408

حسن شکری؛ ناصر مهدوی شهری؛ فاطمه محرری؛ جینا خیاط زاده