دوره و شماره: دوره 57، شماره 7، آذر و دی 1393، صفحه 814-878 

مقاله پژوهشی

مقایسه اثر درمانی داکسی سیکلین، آزیترومایسین و کلاریترومایسین بر بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن باکتریال

صفحه 814-821

فرهاد فرخ پی؛ نیلوفر نیابتی؛ محمد امری مله؛ ملودی عمرانی نوا؛ محمد منصور ساروی؛ پرویز امری مله


شیوع عوارض در تجویز شیمی درمانی سرطان کولورکتال

صفحه 822-828

محبوبه صادقی ایوری؛ امیر آل داوود؛ رهام سالک


بررسی علایم بالینی در پیگیری بیماران مبتلا به پورپورای هنوخ شوئن لاین

صفحه 829-834

محمد حسن مرادی نژاد؛ وحید ضیایی؛ سید مهدی مرعشی؛ زینب نصری نصرآبادی


بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روان در سالمندان

صفحه 841-846

سید حمید نبوی؛ فردین علیپور؛ علی حجازی؛ الهام ربانی؛ وحید راشدی


بررسی اثر ال-کارنیتین خوراکی بر هیپرلیپیدمی در کودکان سندروم نفروتیک

صفحه 859-865

محمد اسماعیلی؛ مرجان اسماعیلی؛ فاطمه قانع شعرباف؛ آنوش آذرفر


مقاله مروری

دیابت و درمان آن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه

صفحه 866-873

سید سیف اله بلادی موسوی؛ پروین لایق؛ عباس علی زراعتی؛ محمد رضا تمدن


گزارش مورد

استفاده از بی فسفونات‌ها در فیبرو دیسپلازی استخوان

صفحه 874-878

رحیم وکیلی؛ محمد قره داغی؛ سمانه کوزه گران