دوره و شماره: دوره 57، شماره 9، بهمن و اسفند 1393، صفحه 949-1019 
مطالعه میزان کمبود ویتامین D در سالمندان ایرانی و ساکنان خانه های سالمندان

صفحه 962-968

ناصر آقا محمدزاده؛ فرزاد نجفی پور؛ علیرضا مهدی زاده؛ علیرضا مهدی ‌زاده؛ اکبر علی عسگرزاده؛ امیر بهرامی؛ میترا نیافر؛ زهره رزاقی


بررسی اثر فعالیت ورزشی هوازی بر کنترل قند خون و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2

صفحه 976-984

پیمان یوسفی پور؛ وحید تأدیبی؛ ناصر بهپور؛ عبدالحسین پرنو؛ محمد احسان دلبری؛ صیاد رشیدی


گونه‌های درماتوفیتی جداشده بیماران درماتوفیتوزیس در کرمانشاه (1391)

صفحه 990-994

علی میکائیلی؛ آزیتا محمودی؛ منصور رضایی؛ علی ابراهیمی


گزارش مورد

معرفی نوجوان مبتلا به آپنه خواب با تظاهرات روان پزشکی

صفحه 1016-1019

فریبرز رضائی طلب؛ فاطمه محرری؛ مریم توکلی