دوره و شماره: دوره 58، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 1-64 
بررسی رابطه پلی مورفیسم ژنی کالپروتکتین و بیماریهای التهابی روده

صفحه 13-20

مهدی مولوی؛ حافظ فاخری؛ علی بهاری؛ حسن وثوقی نیا؛ زهره باری؛ عباس اسماعیل زاده؛ آزیتا گنجی؛ محمد هاشمی؛ محمد خواجه دلوئی؛ غلامرضا بهاری؛ بهاره امین؛ کامران غفارزادگان


ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به کلینیک سرپایی سرطان شناسی پرتودرمانی در مشهد

صفحه 49-55

سارا موحد؛ سیده ندا موسوی؛ وحید مظفری؛ یاشا مخدومی؛ عباسعلی زراعتی؛ سیدجواد پورافضلی فیروزآبادی؛ عبدالرضا نوروزی


مقاله مروری

دریافت ویتامینD، سطوح سرمی ویتامین D و خطر ابتلا به سرطان معده

صفحه 56-64

سیدسعید خیاطزاده؛ آوات فیضی؛ احمد اسماعیل زاده