کلیدواژه‌ها = عزت نفس
تعداد مقالات: 6
1. بررسی عوامل جمعیت شناختی و عزت نفس در زنان قربانی خشونت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی در سال 95 و لزوم بررسی آن بصورت قانونی

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2369-2379

سمیه رحیمی احمدآبادی؛ حمید عطاران؛ زهرا رحیمی احمدآبادی؛ اکرم فتوت؛ فرزاد اسماعیل پناه نامقی


2. بررسی تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر عزت‌نفس و اضطراب رقابتی شناگران زن نخبه

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2186-2177

الله یار عرب مؤمنی


3. پیش‌بینی اقدام به خودکشی بر اساس عزت نفس و هراس از اجتماع در مردان با گرایش به هم‌جنس

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 861-869

سید جلیل جبلی؛ ابراهیم دهقانی اشکذری؛ محمد جواد صادقی


4. پیش بینی اختلال پرخوری در زنان: نقش عوامل درون فردی و فشارهای اجتماعی برای داشتن بدنی ایده‌آل

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 485-494

فریماه عنبری؛ نیلوفر میکائیلی؛ نادر حاجلو


6. بررسی تأثیر آموزش حل مسئله تعدیل شده با رویکرد خانواده محور ، بر میزان عزت نفس مددجویان وابسته به مواد مخدر

دوره 55، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 52-59

رحیم حبیبی؛ امیر رضا صالح مقدم؛ علی طلایی؛ سعید ابراهیم زاده؛ حسین کریمی مونقی