دوره و شماره: دوره 54، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 131-188 

مقاله پژوهشی

تغییرات قبل و بعد از پیوند کلیه مایعات بدن و مقایسه آن با افراد طبیعی

صفحه 131-136

فرزانه شریفی پور؛ مسیح نقیبی؛ مسعود محبی؛ عباسعلی زراعتی؛ مریم حامی؛ بشری حسن زمانی؛ فرناز کلانی مقدم


اثر بی حسی اپیدورال توراسیک بر اشباع اکسیژن شریانی در طی تهویه یک ریه ای در اعمال جراحی رزکسیون ریه

صفحه 150-158

حمزه حسین زاده؛ داوود آقامحمدی؛ خسرو کلاهدوزان؛ پریسا حسین زاده؛ رسول آذرفرین؛ افشین ایران پور؛ صمد گلزاری


نتایج بیوپسی پروستات 14-10 گانه با کمک سونوگرافی ترانس رکتال

صفحه 172-176

رضا مهدوی؛ کیوان آقا محمدپور؛ محمد ها دی شکیبی


بررسی کلنیزاسیون قارچی دستگاه تنفس بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان های شهرهای ساری و بابل

صفحه 177-184

صادق خداویسی؛ مسعود علیالی؛ سعید مهدوی عمران؛ محمدرضا حبیبی؛ پرویز امری؛ محمود منادی؛ محمدتقی هدایتی


گزارش مورد

گزارش یک مورد بیماری سلیاک با ندولار رژنراتیو هیپر پلازی کبد

صفحه 185-188

آزیتا گنجی؛ عباس اسماعیل زاده؛ کامران غفارزادگان؛ علی مختاری فر