دوره و شماره: دوره 54، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 7-62 

مقاله پژوهشی

بررسی ارزش اینتر فرون گاما در تشخیص پلورزی سلی مرکز تحقیقات بیماری های ریوی و سل - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 7-12

امیر اثنی عشری؛ هوشنگ رفعت پناه؛ مصیب شهریار؛ محمد توحیدی؛ داود عطاران؛ محمدتقی شاکری؛ سیده صدیقه فاطمی؛ عاطفه امیری دربان


ارزیابی ارزش تشخیصی تست آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به سوءهاضمه پیش از درمان ریشهکنی باکتری

صفحه 13-18

سکینه عموئیان؛ فریده مرادی مقدم؛ عباس اسماعیل زاده؛ آرمین عطاران زاده؛ مهدی رحیمی؛ مهدی منتظر


مقایسه پروتئین ادرار 8 ساعته و 24 ساعته برای تشخیص پره اکلامپسی

صفحه 19-24

راضیه محمدجعفری؛ مهین نجفیان؛ فرزانه سواددار؛ بهمن چراغی


بررسی عوارض تجویز تست دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی در 500 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج )

صفحه 25-30

افسون فضلی نژاد؛ لیلا حسینی؛ سارا حسینی؛ هما فال سلیمان؛ سید هاشم دانش ثانی


شیوع آلرژنهای هوایی در بیماران دارای آسم،رینیت آلرژیک و کهیر مزمن

صفحه 44-49

جواد غفاری؛ هوشنگ رفعت پناه؛ علیرضا خلیلیان؛ زینب نظری؛ رحمان غفاری


اثر پمپ قلبی ریوی بر افت شنوائی به دنبال عمل بای پاس عروق کرونر

صفحه 50-57

رضا جلائیان تقدمی؛ محمدرضا مجیدی؛ حسن عباسی؛ اسداالله میرزائی؛ لیلا بهادرزاده؛ علی آذری