دوره و شماره: دوره 62، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398 
تاثیر وضعیت‎های مختلف بدن و حالات مختلف اندازه گیری بر تغییرات فشار خون کودکان

صفحه 1347-1354

یلدا روانشاد؛ مریم هاشم زاده؛ آنوش اذرفر؛ سهیل شریفی؛ فروغ رخشانی زاده


بررسی عملکرد سازمان‎های مردم نهاد در حمایت مالی از هزینه ‎های درمانی بیماران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 1355-1362

امین محمدی؛ الهه عسکرزاده؛ الهه پوراحمدی؛ نجمه حسین الحسینی؛ علی وفایی نجار


بهداشت دست؛ دانشجویان پزشکی چقدر میدانند؟

صفحه 1370-1378

حسین ذاکری؛ محمد حسن اعلمی؛ محمد تقی شاکری؛ لحیا افشاری صالح؛ سید طه حسینی فرح آبادی؛ سید محمد موسوی؛ طهورا افشاری صالح


گزارش مورد؛ مسمومیت با سنگ مرداب (اکسید سرب)

صفحه 1379-1383

بیتا دادپور؛ علیرضا قاسمی طوسی؛ زهره عباسیان؛ اعظم شفاهی