دوره و شماره: دوره 62، شماره 2، خرداد و تیر 1398 

مقاله مروری

1. ابعاد نظری و کاربردی تبعیت از درمان در بیماران: یک مطالعه مروری

صفحه 1403-1419

نیلوفر میکاییلی؛ محمد علی قاسمی؛ سوسن سالاری؛ زهرا ساکنی


مقاله پژوهشی

2. اثربخشی طرحواره درمانی بر انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر

صفحه 34-42

فاطمه محمدی؛ ندا طالب؛ سولماز رضائی شجاعی؛ طاهره امامی رودی


5. بررسی میزان آگاهی دستیاران گروه کودکان از مولفه های اقتصادی درمان بیماران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 1440-1448

یلدا روان شاد؛ زهرا کشانی؛ الهام امینی فر؛ سرور عطاران؛ انوش آذرفر؛ رحیم وکیلی؛ محمد قاسمی نور؛ محدثه گلسرخی؛ محمدرضا طاهری


6. بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز در شهرستان فسا طی سال‎های 1388-1396

صفحه 1449-1455

عزیزاله دهقان؛ مریم صادقیان؛ ابوبکر جعفرنژاد


8. آلودگی‎های قارچی در هوای اتاق‎های عمل 13 بیمارستان در مشهد

صفحه 1467-1473

مجید گنج بخش؛ محمد جواد نجف زاده؛ عبدالمجید فتی؛ لیدا جراحی


مقاله پژوهشی

9. انطباق و بررسی روایی تجربه دوره کوتاه‌مدت آموزش کارکردهای اجرایی (استپ) در مبتلایان به اختلال اضطراب: تک‌آزمودنی

صفحه 1474-1487

سمیرا هادی؛ هادی مرادی؛ مریم مقدسین؛ سید عبدالهادی دانشی؛ امین جهانبخشی