دوره و شماره: دوره 62، شماره 2، خرداد و تیر 1398 

مقاله مروری

ابعاد نظری و کاربردی تبعیت از درمان در بیماران: یک مطالعه مروری

صفحه 1403-1419

نیلوفر میکاییلی؛ محمد علی قاسمی؛ سوسن سالاری؛ زهرا ساکنی


مقاله پژوهشی

اثربخشی طرحواره درمانی بر انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر

صفحه 34-42

فاطمه محمدی؛ ندا طالب؛ سولماز رضائی شجاعی؛ طاهره امامی رودی


بررسی میزان آگاهی دستیاران گروه کودکان از مولفه های اقتصادی درمان بیماران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 1440-1448

یلدا روان شاد؛ زهرا کشانی؛ الهام امینی فر؛ سرور عطاران؛ انوش آذرفر؛ رحیم وکیلی؛ محمد قاسمی نور؛ محدثه گلسرخی؛ محمدرضا طاهری


بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز در شهرستان فسا طی سال‎های 1388-1396

صفحه 1449-1455

عزیزاله دهقان؛ مریم صادقیان؛ ابوبکر جعفرنژاد


آلودگی‎های قارچی در هوای اتاق‎های عمل 13 بیمارستان در مشهد

صفحه 1467-1473

مجید گنج بخش؛ محمد جواد نجف زاده؛ عبدالمجید فتی؛ لیدا جراحی


مقاله پژوهشی

انطباق و بررسی روایی تجربه دوره کوتاه‌مدت آموزش کارکردهای اجرایی (استپ) در مبتلایان به اختلال اضطراب: تک‌آزمودنی

صفحه 1474-1487

سمیرا هادی؛ هادی مرادی؛ مریم مقدسین؛ سید عبدالهادی دانشی؛ امین جهانبخشی