دوره و شماره: دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398 (بهمن-اسفند98- شماره6-دوره 62) 

مقاله پژوهشی

تأثیر اکسی بوتینین در درمان ناراحتی مثانه پس از عمل ترمیم مثانه در بیماران با پلاسنتا آکرتا

صفحه 1800-1810

امیرعباس اسدپور؛ فرشته بزمی؛ ظهیرالدین خواجه کریم الدینی


تأثیر روش‎های مختلف انحراف فکر بر روی درد ناشی از رگ گیری: مطالعه موردی در کودکان 6-3 ساله

صفحه 1812-1822

احمد رستگاریان؛ محمد صادق صنیع جهرمی؛ سید ابراهیم صادقی؛ نوید کلانی؛ فاطمه افتخاریان؛ محمد حسن دم شناس؛ ناصر حاتمی


بروز استاندارد شده سنی سرطان‌های شایع شهرستان تربت‌جام در سال 1393

صفحه 1823-1833

نجیب الله بااراده؛ محمد افکار؛ طاهره پریشان کردیانی؛ گیتا پور شاهی


بررسی شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار در بین پزشکان متخصص زنان و زایمان

صفحه 1866-1873

سیروان زارعی؛ ابراهیم نوروزی؛ آزاده نکوئی اصفهانی؛ بهاره کنعانی


تأثیر12 هفته تمرین مقاومتی بر شاخص‎های ساختاری قلب زنان سالمند

صفحه 1914-1924

لیدا غوره دان؛ صدیقه حسین پوردلاور؛ وحید تأدیبی؛ ناصر بهپور


اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوارهای ذهنی و اضطراب بیماران وسواسی

صفحه 1945-1959

فاطمه محمدی؛ مریم میرزائی؛ نسرین سلطانی؛ مونا فدایی


اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت خواب و شادکامی بیماران مبتلا به درد مزمن

لیلا کوثری اصفهانی؛ فاطمه فلاحی؛ نسیم خداقلی‌پور؛ سهیلا علیزاده کندری؛ هنگامه ساقی‌ها