کلیدواژه‌ها = اپیدمیولوژی
بررسی شیوع حیوان گزیدگی در شهرستان قائنات در طی سال های 1400-1396

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 2245-2255

سعید قوی؛ حسین برنا؛ علیرضا داوری؛ اشرف سادات دهقانی؛ سمیه درخشان


بررسی الگوی مسمومیت حاد در شمال شرق ایران

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3889-3901

بهاره پایور؛ هایده هاشمی زاده؛ محمد سیاوشی؛ اندیشه حامدی


بررسی الگوی همه‌گیرشناسی و جغرافیایی موارد اقدام به خودکشی در شهر مشهد: 1395

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3053-3065

محمد تقی شاکری؛ بیتا دادپور؛ رضا وفائی نژاد؛ حسین آقاجانی؛ علی هادیانفر؛ راضیه یوسفی؛ مریم امینی؛ تکتم اکبری خلج


بررسی تغییرات توده های کلیه در فاصله زمانی 15 ساله

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2655-2661

حمیدرضا قربانی؛ امیر جعفرپیشه؛ پرهام ابوفاضلی؛ پدرام برهانی خباز؛ عیسی نظر؛ علیرضا قدسی؛ عباسعلی زراعتی


بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز در شهرستان فسا طی سال‎های 1388-1396

دوره 62، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 1449-1455

عزیزاله دهقان؛ مریم صادقیان؛ ابوبکر جعفرنژاد


بررسی لیشمانیوز جلدی در شهرستان لامرد طی سال‌های 1383-1393

دوره 60، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 376-382

ابوبکر جعفرنژاد؛ فریبرز جمشیدی؛ عزیز الله دهقان


بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ دراستان خراسان رضوی در سال 1391

دوره 59، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 261-268

سعید عرفان پور؛ سید سعید هاشمی نظری؛ محمدرضا قدیرزاده


تاثیر عوامل اقلیمی آب و هوایی بر روند بیماری سالک در مشهد طی دو دهه گذشته (1392-1371)

دوره 58، شماره 9، آذر و دی 1394، صفحه 516-522

شهاب گلوی زاده رحیم؛ عبدالمجید فتی؛ ویدا وکیلی؛ مهدی زارعان


بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند بروز بیماری تب مالت در استان خراسان رضوی

دوره 58، شماره 9، آذر و دی 1394، صفحه 531-538

سهیل هشترخانی؛ معصومه اکبری؛ لیدا جراحی؛ کبری اطمینانی


اپیدمیولوژی سرطانهای شایع در استان خراسان رضوی در سال 1387

دوره 57، شماره 8، بهمن و اسفند 1393، صفحه 926-931

نجیب الله بااراده بااراده؛ مسعود میرزایی؛ مینا زمانی


اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در استان خراسان رضوی در سال 1390

دوره 57، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 647-654

محمد خواجه دلویی؛ محمدجواد یزدان پناه؛ سید محسن سید نوزادی؛ عبدالمجید فتی؛ محمدرضا جویا؛ محمدحسن مسعودی؛ مونا نجف نجفی


بررسی ویژگیهای بالینی واپیدمیولوژیکی بیماران فنیل کتونوری در استان خراسان

دوره 57، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 571-578

شاپور بدیعی اول؛ نگار مروت دار؛ سید محمد رضا حسینی یزدی؛ فرزانه نوروزی؛ طاهره مینا


ویژگی های جمعیتی ، اجتماعی و بالینی بیماران سندرم روده تحریک پذیر

دوره 57، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 579-586

محمد خواجه دلویی؛ حسن وثوقی نیا؛ علی بهاری؛ احمد خسروی؛ عباس اسماعیل زاده؛ آزیتا گنجی؛ کامبیز اخوان رضایت؛ راحیل محمودی


بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در بیماران مبتلا به دیابت قندی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد

دوره 57، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 422-428

سارا رستگاری؛ فاطمه حسین نژاد؛ اعظم فرامرزی؛ بهناز برادران


تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان خراسان رضوی ایران

دوره 56، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 85-92

علی اکبر حیدری؛ مسعود رضا موحد دانش


بررسی بیماران فوت شده در مرکز سوختگی

دوره 52، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 239-243

عزت ا.. رضائی؛ حسین صفری؛ سید محمد معتمد الشریعتی؛ منور افضل آقائی


بررسی فراوانی انواع درماتوفیتوزیس

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 95-102

سید‌علی‌اکبر شمسیان؛ محمدجواد یزدان‌پناه؛ منیره مختاری امیر مجدی؛ مهدی مرادی مرجانه؛ سارا صبوری راد