کلیدواژه‌ها = دیابت نوع دو
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین‌های PPAR-α SREBP1c, و CHREBP کبدی در رت‌های دارای دیابت نوع دو

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

افسانه خسروی؛ مهرداد فتحی؛ مهتاب معظمی؛ محمد مسافری ضیاالدینی


اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب مرگ و تحمل پریشانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402

هنگامه ساقیها؛ الهام منطقیان؛ میرعلی نگارنده؛ مریم دیده ور؛ معصومه بیگتن


تاثیر تمرین هوازی شدید بر بیان ژن ICAM-1, VCAM-1, RAGE در بافت قلب رت های چاق دیابتی نوع دو

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2529-2540

محمد رضا باقری؛ عبدالعلی بنایی فر؛ سجاد ارشدی؛ شهرام سهیلی


اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان بر اضطراب و بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2380-2390

سارا حیدریان؛ محمدرضا صیرفی؛ مریم کلهرنیا؛ فرهاد جمهری؛ حسین بقولی


تعیین اثربخشی آموزش شبکه محور مدیریت دیابت بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت و پریشانی روان شناختی مرتبط با دیابت نوع 2

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397

شهرزاد دیباییان؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ حمید پور شریفی؛ مهرداد ثابت


بررسی عوامل موثر بر درگیری کلیوی در بیماران دیابتی نوع دو

دوره 59، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 211-224

شکوفه بنکداران؛ پریسا آرمان پور


مقایسه سطح سرمی FGF21 دربیماران دیابتی نوع دو با افراد سالم وبررسی رابطه ی آن با اجزای سندروم متابولیک

دوره 58، شماره 6، مرداد و شهریور 1394، صفحه 295-301

رباب ابوترابی؛ شکوفه بنکداران؛ سعید اسلامی؛ فاطمه عباسی بنازاده


مقایسه تاثیر آموزش تغذیه با استفاده از وبلاگ، وبلاگ مشارکتی گروهی و پیامک بر قند و چربی¬های خون در بیماران دیابتی نوع دو

دوره 56، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 261-266

مصطفی جعفری؛ یحیی پاسدار؛ منصور رضایی؛ حسین مهدی زاده؛ حسین اشتریان


مقایسه اثربخشی آموزش آرامسازی عضلانی بر کاهش خشم و کنترل قندخون در بیماران دیابتی نوع یک ودو

دوره 56، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 104-112

مریم اسعدی؛ عبدالحکیم تیرگری؛ رمضان حسن زاده