کلیدواژه‌ها = تنظیم هیجان
تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و ارزیابی اثربخشی آن بر تنظیم هیجان و بازداری پاسخ در نوجوانان مبتلابه چاقی

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 617-628

زهرا رمضانعلی زاده؛ پرویز شریفی درآمدی؛ امین رفیعی پور؛ محمد عسگری


اثربخشی مداخله روان‌شناختی تکریمی – معنوی خانواده‌محور بر تنظیم هیجان نوجوانان پسر در دوره بلوغ

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401

کامران زمان نامیان؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ علیرضا محمدی آریا


ارایه مدل ساختاری رابطه بین تعارضات والدینی با رفتارهای پر خطر از طریق میانجی گری تاب آوری و تنظیم هیجان در نوجوانان

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 301-314

سعیده کهنسال نالکیاشری؛ سامره اسدی مجره؛ بهمن اکبری


بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر مهارت های تنظیم هیجان

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2374-2380

سعید هدایتی زفرقندی؛ سوزان امامی پور؛ امین رفیعی پور


اثربخشی مداخلات تنظیم هیجانی و شناختی-رفتاری بر اختلال ملال پیش از قاعدگی با پیگیری یک ماهه

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2994-3003

شهناز حسینی؛ بیوک تاجری؛ محمدرضا زربخش بحری


اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی براساس رویکرد جی مک گرا بر ابراز وجود و تنظیم هیجان

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 456-464

الهام نقاش‌زاده؛ جواد خلعتبری؛ سید علی حسینی المدنی؛ حسن اسدزاده دهرایی؛ علیرضا محمدی‌آریا


مدلی برای پیش‌بینی طلاق عاطفی بر مبنای سواد عاطفی، سبک‌های مقابله‌ای، کیفیت زندگی و هیجان خواهی با میانجی‌گری تنظیم هیجان

دوره 62، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 288-402

لیلا علاقبند؛ حسن پاشا شریفی؛ ولی‌الله فرزاد؛ علیرضا آقایوسفی