کلیدواژه‌ها = امید به زندگی
اثربخشی درمان تعهد مبتنی بر پذیرش بر امید به زندگی و تحمل پریشانی در مادران کودکان کم‌توان جسمی – حرکتی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2706-2719

یاسمن عابد؛ شهنام ابوالقاسمی؛ جواد خلعتبری


رابطه‌ی امید به زندگی و نگرش مذهبی با سرسختی روان شناختی سالمندان: نقش میانجی حمایت اجتماعی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2548-2559

زهرا محبوبی نیه؛ حسن احدی؛ حمیدرضا حاتمی؛ محمدرضا صیرفی


مقایسه اثربخشی شفقت درمانی و واقعیت درمانی بر امید به زندگی مردان زندانی

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2322-2331

احمد علی تاجدین لیرک؛ سید علی آل یاسین؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی


اثربخشی زوج درمانی به روش پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و شفقت به خود در زوجین متقاضی طلاق

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 2993-3007

مریم طجری؛ جواد کریمی؛ کوروش گودرزی