موضوعات = تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدیریت الکترونیک منابع انسانی و انفورماتیک سلامت در سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1400

پریوش الماسی؛ رضا نیک بخش؛ علی محمد صفانیا


مقایسه دو مدل تمرینات هوازی و مقاومتی بر بیان ژن های Piezo1 و Yoda1 موش های صحرایی چاق نر ویستار

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

فریبا درخشنده فر؛ جمشید بنایی بروجنی؛ سعید کشاورز؛ الهام افتخاری


تاثیر مصرف سیر و توت سیاه(شاه توت) همراه با تمرین هوازی بر فشار خون و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

فرزانه ضیائیان؛ زهره اسکندری؛ محمدرضا شیری شاهسوار؛ افشین رهبرقاضی


تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین‌های PPAR-α SREBP1c, و CHREBP کبدی در رت‌های دارای دیابت نوع دو

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

افسانه خسروی؛ مهرداد فتحی؛ مهتاب معظمی؛ محمد مسافری ضیاالدینی


بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران صنعتی نسبت به عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

احسان رفیعی منش؛ فاطمه احمدی؛ حمید حیدریان میری؛ امین رحیمیان؛ حسن جاهد طاهرانی


بهبود نیمرخ گلیسیمیک در پاسخ به تمرینات تناوبی شدید با تاکید بر تغیر RBP4 در هپاتوسیت های کبدی رت های دیابتی نوع 2

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

عبدالعلی بنائی فر؛ زرین پرویزی برجویی راکی؛ سجاد ارشدی؛ مجتبی ایزدی


بررسی ارتباط آسیب‌های اندام تحتانی با شکل کف‌پا

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

سحر وادی خیل؛ محمدحسین علیزاده؛ شهناز شهربانیان؛ رامین آرغده


هایپرتروفی قلبی در پاسخ به تمرینات تناوبی با تاکید بر بیان PI3K در رت های با چاقی القایی

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

سینا رضازاده؛ ساناز میرزایان شانجانی؛ مجتبی ایزدی؛ سعید صداقتی؛ یاسر کاظم زاده


تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژ‌ن‌های 12.13.diHome ، SREBP-1 و ترکیب بدن رت‌های نرویستارچاق

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 440-451

محسن اکبری؛ امیر رشیدلمیر؛ ناهید بیژه؛ سید علی رضا حسینی کاخک


رابطه فعالیت بدنی و سلامت روان در طی موج اول کووید 19

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 464-475

آسیه ذوقی؛ معصومه یاسایی؛ معصومه شجاعی


تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر بیان ژن HIF1، سطوح پلاسمایی PGC1a و ترکیب بدن مردان سالمند دارای اضافه وزن

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 286-298

سید مهدی رضوی دهکردی؛ سعید کشاورز؛ جمشید بنایی؛ الهام افتخاری


تاثیر تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه بر بیومارکر های آسیب قلبی ورزشکاران

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 351-362

علیرضا خلیل ارجمندی؛ فرشاد غزالیان؛ حسن متین همایی؛ حسین عابد نطنزی


تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل های آنتی اکسیدانی در بیماری آسم

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 21-47

بهلول قربانیان؛ معرفت سیاه کوهیان؛ افشین رهبرقاضی؛ محمدهادی اصغری


بررسی تغییرات برخی فاکتورهای رشدی متعاقب هشت هفته تمرینات ترکیبی با و بدون محدودیت جریان خون در زنان جوان

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402

لیلا جعفری؛ محمود سلطانی؛ محمدرضا حسین آبادی؛ آمنه برحسته یزدی


بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نمره ثابت مورلی

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 2354-2370

ُسمیرا جمال نسب؛ امیر حسین براتی؛ سیدحسین میرکریم پور؛ یاسر گاراژیان