دوره و شماره: دوره 56، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 323-387 

مقاله پژوهشی

بررسی سردرد در بیماران مبتلا به سندرم وقفه تنفسی خواب تشخیص داده شده در آزمایشگاه خواب بیمارستان ابن سینا مشهد

صفحه 323-329

فریبرز رضائی طلب؛ محسن فروغی پور؛ پیام ساسان نژاد؛ فاطمه محرری؛ محمد تقی فرزاد فرد؛ سید محمد موسوی میرزایی


اثر تمرین ورزشی سرعتی بر پاسخ و سازگاری آنزیمی، متابولیتی و هورمونی مردان سالم

صفحه 330-339

شادمهر میردار؛ علیرضا صفایی کناری؛ حسین روحی؛ صادق عباسیان


بررسی علائم اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان شیمیایی در مقایسه با جانبازان مذکر غیرشیمیایی

صفحه 361-368

سید جعفر محقق مطلق؛ سعید ممتازی؛ سید نورالدین موسوی نسب؛ عطیه عرب؛ الهام صبوری؛ امین صبوری


بررسی فراوانی استئوپنی و استئوپروز در خانم¬های یائسه مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی شهر مشهددر سالهای 1391-1389

صفحه 369-375

فرناز اعتماد رضایی؛ ژاله شریعتی سرابی؛ محمدرضا هاتف؛ آزاده سلطانی فر؛ شقایق رحمانی


تاخیر در بیدار شدن پس از بیهوشی

صفحه 383-387

سید علی رضا بامشکی؛ معصومه طبری؛ شیما شیبانی