دوره و شماره: دوره 56، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 133-186 
3. بررسی ارتباط بین عیوب انکساری چشم و میزان فشار چشم

صفحه 145-149

غلامحسین یعقوبی؛ بهروزر حیدری؛ محمد رضا میری؛ محمد حسین داوری؛ عباس حسینی راد؛ حسین ایرانخواه


5. مقایسه دو روش میکروب زدایی دست پرسنل بیمارستان دانشگاهی: با آب و صابون یا الکل

صفحه 159-164

آزاده ابراهیم زاده؛ زهرا مظلوم خراسانی؛ مهسا موسوی؛ مجید زارع


6. رابطه بین روی سرم و سطح سرمی پاراتورمون هورمون در بیماران دیالیز خونی

صفحه 165-169

عباسعلی زراعتی؛ اسد ا... افشاری صالح؛ زهرا عباسی؛ محمدرضا پریزاده؛ فرزانه شریفی پور؛ متین بختیاری؛ سیف ا... بلادی موسوی


7. بررسی مقایسه ای میزان آلبومین ادرار در زنان مبتلا به فشار خون بالا در سه گروه قبل ازیائسگی و بعد از یائسگی و هیسترکتومی شده

صفحه 170-176

مهدی حسن زاده؛ محمد تقی شاکری؛ نیلوفر صدقی؛ سولماز پورگنابادی؛ فاطمه اورعی قدوسی؛ مارال امینی


8. نگرش زوجهای تالاسمی مینور بر سقط قانونی جنین تالاسمی ماژور

صفحه 177-181

حسن محمودی نشلی؛ نعیمه نخجوانی؛ پیمان اشراقی