دوره و شماره: دوره 56، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 72-126 

مقاله پژوهشی

بررسی وجود تروپونین I قلبی در سرم بیماران با حمله حاد بیماری انسدادی مزمن ریه

صفحه 72-76

فریبا رضایی طلب؛ افسون فضلی‌نژاد؛ محمد تقی شاکری


بررسی مقایسه‎ای تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در خانم‎های چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

صفحه 77-84

زهرا مهدی زاده تورزنی؛ مانی میرفیضی؛ سیده زهرا میرفیضی؛ محمد اصغری جعفر آبادی؛ شهلا حجت


بررسی ارتباط بین نسبت آلبومین به کراتینین ادرار با متغیرهای گازومتری در بیماران با بیماری انسدادی مزمن ریه

صفحه 99-103

عباسعلی زراعتی؛ فریبا رضایی طلب؛ یاسمین نصرت؛ فرزانه شریفی پور؛ شهرزاد محمدزاده لاری؛ سید سیف اله بلادی موسوی


بررسی فراوانی ده ساله انواع تومورهای خوشخیم استخوانی در بیماران بستری شده یک مرکز دانشگاهی

صفحه 113-117

سید مهدی مظلومی؛ محمدحسین ابراهیم زاده؛ هادی مخملباف؛ سید علی مهدویان