دوره و شماره: دوره 56، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 261-322 (آذر- دی) 
3. توزیع عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی در بالغین شهر قزوین

صفحه 275-282

زهرا حسین خانی؛ امیر ضیایی؛ اعظم قربانی؛ امیر جوادی


4. تاثیرات ممانعت کنندگی عصاره زعفران در جلوگیری از رشد سلولهای سرطانی آدنوکارسینوم کولون

صفحه 283-288

احمد خسروی؛ رضا فرید حسینی؛ فرحزاد جباری آزاد؛ حدیث یوسف زاده؛ تکتم مقیمان؛ محمد واعظ طبسی؛ جلیل توکل افشاری


6. درمان جراحی ترکیبی در ژنیکوماستی گرید IIbوIII سیمون

صفحه 295-299

عزت اله رضایی؛ آرش بیرقی طوسی بیرقی طوسی


8. بررسی کفایت حمایت تغذیه ای بیماران NPO شده در بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ مشهد

صفحه 307-312

مرضیه زیلایی؛ عبدالرضا نوروزی؛ 3بهاره ایمانی؛ غلامرضا خادمی؛ محمد صفریان؛ منیره دهری


9. تشخیص بالینی گام به گام

صفحه 313-318

محمدرضا مطیع؛ محمود فرهودی؛ بهروز زندی؛ ضا بوستانی؛ مجید عینک چی