دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 5-109 

مقاله پژوهشی

مقایسه کسر جهشی بطن چپ و حجم بطن ها در اکوکاردیوگرافی و اسکن قلب

صفحه 5-10

سید هاشم دانش ثانی؛ سید رسول زکوی؛ سپیده افضل نیا؛ مهدی طاهرپور؛ مریم عباس زاده دربان


نقش لاپاروسکوپی در درمان بیضه های غیر قابل لمس

صفحه 17-22

علی شمسا؛ سید محمد جواد پریزاده؛ سعید اسماعیل نیا؛ محمدرضا تیموری


ارزش تشخیصی آسپیراسیون سوزنی در ندولهای تیروئید

صفحه 23-30

سعادت میرصدرایی؛ زهره موسوی؛ مهدی فرزادنیا؛ آصفه باوفای حقیقی؛ سارا کاخی


نتایج درمان جراحی تومورهای جدار قفسه سینه

صفحه 31-42

سید حسین فتاحی معصوم؛ سیدرضا شریفی دلوئی؛ باقر رحیم؛ محمدحسن آموزگار؛ فریبرز ثمینی؛ حمید اعتماد رضایی


تاثیر پرکاری تیروئید بر تراکم معدنی استخوان قبل از شروع یائسگی

صفحه 61-66

پروین لایق؛ رباب بیگم ابوترابی؛ رضا رجبیان؛ محمد خواجه دلوئی؛ زهره موسوی


چگونگی کاربرد تستهای غربالگری ارتولانی و بارلو جهت تشخیص دررفتگی دیسپلاستیک هیپ نوزادان

صفحه 67-70

احمدرضا ریحانی یساولی؛ داریوش مهدی برزی؛ غلامرضا فعال؛ شکوفه آقائی


ارتــــباط سیگار با ابتلا به سل ریوی

صفحه 75-80

فریبا رضائی طلب؛ هادی اکبری؛ غلامحسین رضایی طلب


اثرات داروهای ضد قارچی متداول در نمونه های بالینی انواع مختلف کاندیدا آلبیکنس

صفحه 89-94

محمد جواد نجف زاده؛ مهربان فلاحتی؛ لامع اخلاقی؛ کامران پوشنگ باقری


گزارش مورد

آبتالیپو پروتئینمی (گزارش دو مورد)

صفحه 96-100

حمید رضا کیانی فر؛ ننا زابلی نژاد؛ فاطمه حیدری


گزارش یک مورد هیستیوسیتوزسینوزال با لنفادنوپاتی ماسیو (بیماری روزائی- دورفمن)

صفحه 105-109

ننا زابلی نژاد؛ مهران هیرادفر؛ زهرا بدیعی؛ نصرت قائمی؛ آرمین عطاران زاده