موضوعات = روانپزشکی
رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی با نقش میانجی باورهای فراشناختی

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

مژگان عرفانی؛ حسین جناآبادی؛ زهرا نیک منش


رابطه 5 عامل شخصیتی و راهبردهای تنظیم هیجان با بهزیستی ذهنی دانشجویان

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

هانیه شجاع الدینی؛ فرشید خسروپور؛ علیرضا منظری توکلی


پیش‌بینی اختلالات روانی کودکان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دلبستگی مادران

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

پرنیا شفیعی؛ اکرم دهقانی


بررسی روش آموزش نوروفیدبک بر قابلیت‌های عصب روان‌شناختی و امواج مغزی دانش‌آموزان طیف اوتیسم

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

محدثه علیزاده؛ سید حسن علم‌الهدایی؛ علی غنائی چمن‌آباد؛ مهدی جباری نوقابی


مدل پیش‌بینی امید بر اساس حمایت اجتماعی و معنای زندگی با میانجیگری عزت‌نفس در دانشجویان

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

زهره ظهوری زنگنه؛ سوزان امامی پور؛ آنیتا باغداساریانس


مقایسه اثربخشی آموزش‌های مدیریت خشم و فرزندپروری بر خوددلسوزی دانش‌آموزان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

سوری محرم زاده؛ محبوبه طاهر؛ حکیمه آقایی؛ عباسعلی حسین خانزاده


مدل علی شدت درد بر اساس سبک‌های دلبستگی با میانجی‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

گلبرگ زندی گوهرریزی؛ رضا قربان جهرمی؛ سمیه رباط میلی؛ مهدی زارع بهرام‌آبادی


واکاوی تفسیر رابطه جنسی پس از درمان در زنان دارای اختلال دخول / درد تناسلی- لگنی

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

فاطمه آقاخانی هارونی؛ عظیمه السادات عبداللهی؛ محمد سلطانی زاده


اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر اجتناب تجربه‌ای و پریشانی روان‌شناختی دختران با تجربه خشونت خانگی

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

زینب قاسمی؛ سعیده خاکی؛ ماندانا متین زاده


اثربخشی توانبخشی رایانه‌ای موسیقیایی خانواده- محور بر مهارت‌های ارتباطی کودکان دارای اختلال طیف اتیسم

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

آزاده طالبی؛ لیلا کاشانی وحید؛ مریم اساسه؛ غلامعلی افروز؛ منوچهر مرادی سبزوار


اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان بر همدلی کودکان 9 تا 12 سال

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

زینب غدیری بیدهندی؛ سیدمحمود میرزمانی بافقی


اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر استرس ناباروری و همجوشی شناختی زنان نابارور

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

;کیمیا کارگر؛ شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی؛ مریم نصری؛ فاظمه شهابی زاده