کلیدواژه‌ها = ناگویی هیجانی
مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و هیجان مدار بر ناگویی هیجانی افراد دچار تعارض زناشویی

دوره 66، شماره 4، مهر و آبان 1402

الهام قلعه خندابی؛ جاوید پیمانی؛ طاهر تیزدست؛ جواد خلعتبری


فعالیت سیستم مغزی رفتاری وشدت درد با نقش میانجی ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

اعظم اکبری زاده؛ محمود شیرازی؛ غلامرضا ثناگوی محرر


اثربخشی درمان فراشناختی برناگویی هیجانی وکاهش میزان استرس در بیماران مبتلا به میگرن

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2144-2152

غلامرضا ثناگوی محرر؛ مژگان عرفانی؛ اعظم اکبری زاده


نقش ناگویی هیجانی، بخشودگی بین فردی و رضایت زناشویی در پیش‌بینی طلاق عاطفی

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2153-2163

آنسته امیرخسروی؛ هادی بهرامی؛ ابوطالب سعادتی شامیر


درمان متمرکز بر شفقت بر ناگویی هیجانی، سازش یافتگی فردی-اجتماعی و تاب‌آوری

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2402-2413

رامین افتخاری؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی


رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و تاب آوری با تاکید برنقش واسطه ای ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به سردرد تنشی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1960-1970

الهه پوراکبران؛ جعفر حسنی؛ مهدی قاسمی مطلق