کلیدواژه‌ها = درمان شناختی رفتاری
مقایسه‌ی اثربخشی روایت درمانی و شناختی رفتاری بر باورهای فراشناختی دختران نوجوان آزار دیده جنسی

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

منیر سادات میرخان؛ فریبرز درتاج؛ صادق نصری؛ مژگان مردانی راد


اثربخشی مداخلات تنظیم هیجانی و شناختی-رفتاری بر اختلال ملال پیش از قاعدگی با پیگیری یک ماهه

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2994-3003

شهناز حسینی؛ بیوک تاجری؛ محمدرضا زربخش بحری


اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به سرطان سینه

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2967-2974

محجوبه زنگنه قشلاقی؛ زهرا شایگان منش؛ نسرین بنکداری


اثربخشی برنامه درمانی شناختی رفتاری ویژه نوجوانان مبتلا به نقص توجه بیش فعالی بر تعامل آنها با والدینشان

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2438-2448

گوهریسنا انزانی؛ سعید حسن زاده؛ علی اکبر ارجمندنیا


اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 3868-3876

زهرا محمدی؛ جواد خاعتبری؛ شهربانو قهاری؛ محمد زارع نژاد؛ ناهید محمودی؛ نوید کلانی