کلیدواژه‌ها = طرحواره درمانی
مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و هیجان مدار بر ناگویی هیجانی افراد دچار تعارض زناشویی

دوره 66، شماره 4، مهر و آبان 1402

الهام قلعه خندابی؛ جاوید پیمانی؛ طاهر تیزدست؛ جواد خلعتبری


تدوین پروتکل طرحواره درمانی برای کاهش اضطراب کودکان 8 تا 13 سال و مقایسه‌ی اثربخشی آن با درمان شناختی ـ رفتاری

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 1451-1468

نفیسه حبیبیان؛ حسن میرزاحسینی؛ نادر منیرپور


اثربخشی درمان روان پویشی کوتاه مدت بر درماندگی روانشناختی و عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس تهران

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2403-2412

زهرا شیرین؛ شهنام ابوالقاسمی؛ محمد علی رحمانی؛ شهره قربان شیرودی


اثربخشی طرحواره درمانی بر صیمیمت و نارسایی هیجانی زوجین دارای روابط آشفته

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

علیرضا ختائی؛ طاهره سام خانیانی


اثربخشی طرحواره درمانی بر تنظیم شناختی هیجان و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به آسم

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2446-2454

فروغ عباسی؛ فردین مرادی منش؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور


اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوارهای ذهنی و اضطراب بیماران وسواسی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1945-1959

فاطمه محمدی؛ مریم میرزائی؛ نسرین سلطانی؛ مونا فدایی


اثربخشی طرحواره درمانی بر انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر

دوره 62، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 34-42

فاطمه محمدی؛ ندا طالب؛ سولماز رضائی شجاعی؛ طاهره امامی رودی