کلیدواژه‌ها = سرطان پستان
بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خودکارآمدی بر رفتار خودآزمایی پستان داوطلبان سلامت

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

محمد حسین دلشاد؛ محمد واحدیان؛ فهیمه پورحاجی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ فاطمه پورحاجی


اثربخشی روان درمانگری مثبت نگر و روان نمایشگری بر تاب آوری مبتلایان به سرطان پستان

دوره 66، شماره 4، مهر و آبان 1402

مریم ناظمی؛ مهدی شاه نظری؛ طاهره رنجبری پور؛ مریم مشایخ؛ امیرشهرام یوسفی کاشی


تجربیات بیماران پس از ابتلا به سرطان پستان: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 452-463

مرضیه حق بین؛ لیلی مصلی نژاد؛ فرنوش حاتمی؛ نوید کلانی


اثربخشی یکپارچه‌سازی طرح‌واره درمانی با درمان پذیرش و تعهد بر ترس از عود سرطان زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 260-270

زهرا کرمی مهاجری؛ فاطمه صغری کربلایی هرفته؛ جواد خلعتبری؛ محمدعلی فردین


اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر رشد پس از سانحه و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1111-1124

لیلا اقدم؛ حسن رضایی جمالویی؛ مهدی طاهری


مقایسه اثربخشی روان نمایشگری و درمان مثبت نگر بر نگرش معنوی بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401

مریم ناظمی؛ طاهره رنجبری پور؛ مهدی شاه نظری؛ مریم مشایخ؛ امیرشهرام یوسفی کاشی


اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، کیفیت زندگی و میزان کورتیزول سرم در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 785-801

زهرا علیایی؛ مسعود محمدی؛ کاظم انوری؛ سیدابراهیم حسینی


اثربخشی درمان هیجانمدار بر تابآوری و امیدواری بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 812-822

پوپک رحیمی؛ مریم امام جمعه؛ زهرا درویشی بداق؛ مژگان غفاری شهیر


پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس افکار خودآیند منفی و نگرش‌های ناکارآمد در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 389-398

سمانه مومن پور؛ مجید صفاری نیا؛ سعیده بزازیان؛ حمیدرضا وطنخواه


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان‌شناختی و مشکلات خواب در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3066-3077

فرحناز دانش نیا؛ حسین داودی؛ داود تقوایی؛ حسن حیدری


اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد هیجان مدار بر تحمل ابهام و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3048-3061

هنگامه ساقی ها؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ عبداله معتمدی


مقایسه اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری و معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش استرس ادراک شده و ارتقای معنای زندگی در بیماران دارای سرطان پستان

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2633-2642

گیتی شهبازی؛ مارال مروجی؛ سمیرا کرامتی؛ رامین قبادی داود؛ سیده مریم نورمحمدی


بررسی اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر افزایش تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 62، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1393-1402

الهه پوراکبران؛ رقیه محمدی قره قوز لو؛ سیدمحمدرضا موسوی


بررسی اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 61، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1122-1136

الهه پوراکبران؛ رقیه محمدی قره قوزلو؛ سیدمحمدرضا موسوی


اهمیت فاکتورهای پیش آگهی (ER ,PR ,P53) در سرطان پستان و ارتباط آنها با مرحله بیماری

دوره 57، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 457-463

سودابه شهید ثالث؛ ساره حسینی؛ سعیده احمدی سیماب؛ محمدرضا قوام نصیری


بررسی تطابق یافته های ماموگرافی، سونوگرافی و هیستو پاتولوژی در خانم های مبتلا به سرطان پستان کمتر از 50 سال مرکز تحقیقات سرطان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 54، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 195-200

دنیا فرخ؛ آزیتا آذریان؛ فاطمه همایی شاندیز؛ نرجس سادات یعقوبی آل؛ محمد خواجه دلوئی