کلیدواژه‌ها = زنان
اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان زنان یائسه

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

زهرا مسیح پور؛ نعمت ستوده اصل؛ راهب قربانی


اثربخشی یکپارچه‌سازی طرح‌واره درمانی با درمان پذیرش و تعهد بر ترس از عود سرطان زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 260-270

زهرا کرمی مهاجری؛ فاطمه صغری کربلایی هرفته؛ جواد خلعتبری؛ محمدعلی فردین


مقایسه‌ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و زنان عادی در شهرستان هرسین

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 313-338

خدیجه بابایی؛ علی روشنایی؛ حسین جمالی آشتیانی


تعیین میزان رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 11-20

الهام بختیاری؛ زهرا بدیعی؛ بهاره قریب


ساختارهای اجتماعی و روان‌شناختی زنان شهر تهران

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

منیر خاقانی فرد؛ علی روشنائی؛ حسین جمالی؛ امید علی احمدی


بررسی رابطه سبک زندگی با استئوپروز زنان

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

نوشین زمان؛ علی روشنائی؛ امید علی احمدی


شناسایی ادراک زنان از موانع ارتقای شغلی بر اساس مولفه های روانشناسی و سلامتی

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

پروانه سوری؛ سید حمید سجادی هزاوه؛ زینت نیک آئین؛ زهرا حاجی انزهایی


تأثیر درمان کوتاه مدت راه حل مدار بر استرس زنان معلم شهر کاشمر

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1433-1441

حامد حیدری؛ زینب صمدی


تجربه زیسته زنان مصرف کننده مشروبات الکلی از ارتباطات فردی و خانوادگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4097-4111

محبوبه پاینده؛ سید علی هاشمیانفر؛ اصغر محمدی


تفاوت پلاکهای آترواسکلروتیک در زنان و مردان ، مقاله مروری

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4040-4047

محمود بهشتی؛ مهنوش فروغی


تبیین احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهر اراک

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4083-4096

اعظم روانشاد؛ فرانک سیدی؛ مریم یارمحمد توسکی


نقش عدالت جنسیتی بر مولفه‎های رفتاری و سلامتی زنان

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3902-3911

سودابه خسروپور؛ محمدحسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی؛ علی روشنایی


بررسی عوامل توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیریتی زنان در دوران شیوع کرونا

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 3001-3016

سیما نوید بخش؛ مسلم چرابین؛ احمد اکبری؛ احمد زنده دل


شناسایی عامل های زمینه ساز پیمان شکنی مردان ازدیدگاه زنان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

جواد خدادادی سنگده؛ ترگل فرجاد طهرانی


پدیدارشناسی خودسوزی در میان زنان با تجربه ازدواج خون‌بس: مورد مطالعه قوم بختیاری، استان خوزستان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

زهرا غفارنژاد؛ فاطمه طهماسبی؛ محمد متقی نیا؛ فریبا باقرزاده؛ هدی علی زاده


اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر خوردن (MB-EAT) بر مراقبت از خود (خودمراقبتی) افسردگی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 527-538

علی فرنام؛ حمیدرضا میرشکاری؛ لطف اله صابریان بروجنی؛ زهرا کرمی مهاجری


بررسی اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر افزایش تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 62، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1393-1402

الهه پوراکبران؛ رقیه محمدی قره قوز لو؛ سیدمحمدرضا موسوی


بررسی میزان خشونت فیزیکی علیه زناندر منطقه رامشیر

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 214-222

لیلا علی پور؛ بهروز حدادی


بررسی اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 61، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 1122-1136

الهه پوراکبران؛ رقیه محمدی قره قوزلو؛ سیدمحمدرضا موسوی


تأثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس

دوره 58، شماره 7، مهر و آبان 1394، صفحه 403-410

مریم مؤمنی مهرجردی؛ حسن راوری؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ ناهید خوشرفتار یزدی