دوره و شماره: دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397 
بررسی اتیولوژی و مورتالیتی بیمارانی که تحت عمل پریکاردیال ویندو قرار گرفته‎اند‎‎‎‎

صفحه 1197-1204

کامبیز علیزاده؛ زهره محمد زاده تبریزی؛ بهروز متحدی؛ جمیل اصفهانی زاده؛ معصومه طبری؛ مهدی کهروم


بررسی نتایج عمل جراحی دریچه های قلب در معتادین تزریقی مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری در مراکز دانشگاهی مشهد یکﻣﻄﺎﻟﻌﻪ کوهورت(مطالعه مقطعی از نوع تمام شماری)

صفحه 1214-1240

محمد عباسی تشنیزی؛ غلامرضا صفرپور؛ حمید حسینی خواه؛ مریم عمادزاده؛ عاطفه بشارتی؛ فاطمه صفرپور؛ امید جاودان فر؛ علی اصغر معینی پور


بررسی شیوع تخم توکسوکارا در خاک پارک های شهرستان لارستان، جنوب ایران در سال 1397

صفحه 1257-1263

فروغ ابراهیم زاده؛ زینب کیانی؛ فاطمه صحرا نورد؛ غلام رضا شکوهی؛ احمد ابوالقاضی


تأثیر تمرینات هوازی بر سلامت روان زنان یائسه غیر ورزشکار

حسن عبدی؛ سیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور؛ لیدا غوره دان؛ رقیه عبدی پور ایزدی


پیش‌بینی گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر بر اساس سبک‌های فرزندپروری و سبک زندگی سلامت

صفحه 3034-3046

عباداله عباسی؛ علیرضا رجایی؛ محمد حسین بیاضی؛ حمید جعفریان یسار


بررسی رابطه بین بهره هوشی با سبک های یادگیری

صفحه 3070-3083

حجت اله میاندهی رودسری؛ زهره شکیبایی؛ علی خلخالی


اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی

صفحه 3868-3876

زهرا محمدی؛ جواد خاعتبری؛ شهربانو قهاری؛ محمد زارع نژاد؛ ناهید محمودی؛ نوید کلانی


اثربخشی طرحواره‌درمانی بر تنظیم هیجانی، نگرانی و اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه 3102-3115

زهرا درگاهی؛ مینا محمودی تبار؛ رضا دیناروند؛ اشکان عالی محمدی؛ فاطمه شمس؛ مریم صادقی