دوره و شماره: دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402 (فروردین-اردیبهشت1402) 

مقاله پژوهشی

کشت و تکثیر سلول های بنیادی واقع در لیمبوس قرنیه انسانی

صفحه 1-10

الهه عمادی؛ دانیال طاهرزاده؛ داریوش حمیدی علمداری


مقاله مروری

تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل های آنتی اکسیدانی در بیماری آسم

صفحه 21-47

بهلول قربانیان؛ معرفت سیاه کوهیان؛ افشین رهبرقاضی؛ محمدهادی اصغری


بررسی تاثیر فعالیت فیزیکی بر بهبود بیماری سارکوپنی در سالمندان: یک مرور نظام مند

صفحه 48-64

مهرالسادات مهدیزاده؛ فاطمه پورحاجی؛ محمد حسین دلشاد؛ نیلوفر داداشی؛ فهیمه پورحاجی


بررسی میزان آنتی ‏بادی‏های ضد هلیکوباکتر پیلوری در بیماران آلوده و غیر آلوده به این باکتری

صفحه 74-82

عبداله صفی خانی محمودزاده؛ الهام معظمیان؛ سیده عذرا شمس دین؛ غلامعباس کایدانی


ارائه و اعتبارسنجی مدل پیش بینی شکل شدید کووید-19 در جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زهرا جمالیان بهمن جانسفلی؛ وحید قوامی؛ منور افضل اقایی؛ احسان موسی فرخانی؛ علی تقی پور