دوره و شماره: دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402 (شماره آذر-دی 1402) 

مقاله پژوهشی

بررسی فراوانی ترومبوز ورید عمقی در بیماران بستری در بخش جراحی عروق

حسن راوری؛ غلامحسین کاظم زاده؛ علی میرصادقی؛ یاسمین داودی؛ مهیار یوسف‎پور


نقش PD-1/ PD-L1 و Anti-PD-1/ PD-L1 در پیشرفت و سرکوب سرطان

نرگس عبدالهی؛ محمود محمودی؛ آمنه رئوف رحمتی؛ سید علیرضا اسماعیلی


هایپرتروفی قلبی در پاسخ به تمرینات تناوبی با تاکید بر بیان PI3K در رت های با چاقی القایی

سینا رضازاده؛ ساناز میرزایان شانجانی؛ مجتبی ایزدی؛ سعید صداقتی؛ یاسر کاظم زاده


طراحی و اعتبار سنجی مدل ارتقاء سرمایه فکری با رویکرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آسیه ملک جعفریان؛ مسعود طاهری لاری؛ محمود قربانی؛ انیس ایرانمنش؛ علی وفایی نجار