دوره و شماره: دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402 (خرداد-تیر 1402) 
بررسی ارتباط شدت آکنه ولگاریس وآلوپسی آندروژنتیک (طاسی) در مردان

صفحه 201-208

نعیمه ابراهیم آبادی؛ وحید مشایخی قویونلو؛ حبیب ا... اسماعیلی؛ شیما ایمان نژاد؛ مسعود ملکی


مقاله پژوهشی

اثربخشی یکپارچه‌سازی طرح‌واره درمانی با درمان پذیرش و تعهد بر ترس از عود سرطان زنان مبتلا به سرطان پستان

صفحه 260-270

زهرا کرمی مهاجری؛ فاطمه صغری کربلایی هرفته؛ جواد خلعتبری؛ محمدعلی فردین


توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران

صفحه 339-350

سهیلا تیموری درمیان؛ حسین سلیمی بجستانی؛ مهدی زارع بهرام‌آبادی


تاثیر تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه بر بیومارکر های آسیب قلبی ورزشکاران

صفحه 351-362

علیرضا خلیل ارجمندی؛ فرشاد غزالیان؛ حسن متین همایی؛ حسین عابد نطنزی