دوره و شماره: دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403 (شماره فروردین-اردیبهشت1403) 
ارزیابی اثرات ضد دردی عصاره Eremostachys laevigata

پریسا احمدنیا؛ حسن نورافکن؛ اسد اسدی؛ علی فرامرزی


گزارش مورد

سندروم نورولپتیک بدخیم به دنبال مصرف کلومیپرامین

صابر دوغایی مقدم؛ سپیده حجازی؛ علی مرادی؛ آناهیتا برقی؛ سحر روان شاد


بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران صنعتی نسبت به عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی

احسان رفیعی منش؛ فاطمه احمدی؛ حمید حیدریان میری؛ امین رحیمیان؛ حسن جاهد طاهرانی


مقاله مروری

سلول‌های T-helper و سایتوکاین‌های آنها در پاتوژنز و درمان آسم

سهیل صدر؛ نوشین مهر سلیمانی؛ ماکان شفیعی؛ حسن برجی


مقاله پژوهشی

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه رتبه بندی آگاهی از بدن (BARQ) در میان نمونه ایرانی

ندا میرمعزی؛ حجت الله فراهانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ مژگان مردانی راد


بررسی ارتباط آسیب‌های اندام تحتانی با شکل کف‌پا

سحر وادی خیل؛ محمدحسین علیزاده؛ شهناز شهربانیان؛ رامین آرغده


نقش میانجی فرسودگی زناشویی در رابطه ساختاری پایداری روانی و سالم‌زیستی

الهه اشعریون؛ لیدا لیل آبادی؛ فرامرز سهرابی اسمرود؛ مژگان سپاه منصور