نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپنه خواب معرفی نوجوان مبتلا به آپنه خواب با تظاهرات روان پزشکی [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 1016-1019]
 • آپولیپوپروتئینM تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئینM در زنان با وزن طبیعی و زنان دارای اضافه وزن [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 852-858]
 • آدیپونکتین تاثیر مصرف چای سبز به همراه ورزش هوازی بر آدیپونکتین و گرلین سرم [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 904-912]
 • آسیب حاد کلیه شروع زودرس یا تأخیری درمان جایگزین کلیوی در درمان بیماران مبتلا به نارسایی حاد کلیوی [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 949-955]
 • آسیب نخاعی بررسی مقایسه ای نتایج جراحی دکمپرسیون زودرس و دیررس در بیماران دچار صدمات نخاعی تروماتیک ناحیه توراسیک و توراکو لمبار [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 436-442]
 • آسپرین مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی سخنرانی و نمایش در عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر مشهد در برخورد با بیماران با شک به سندرم کرونری حاد [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 711-718]
 • آسم تعیین ضریب هوشی کودکان دارای آسم متوسط در مقایسه با افراد سالم [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 505-511]
 • آمادگی کارکردی تأثیر فعالیت جسمانی بر آمادگی کارکردی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به پارکینسون [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 542-554]
 • آنالیز غذایی استانداردسازی فرمولای بیمارستانی [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 443-449]
 • آنتی اکسیدانت بررسی ارتباط بین توازن پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت با نفریت لوپوسی [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 684-689]
 • آنتی بیوتیک بررسی میزان شیوع، حساسیت آنتی بیوتیکی و فاکتورهای خطر کلونیزاسیون استرپتوکوک گروهB در دستگاه تناسلی زنان باردار [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 676-683]
 • آنتی بیوتیک مقایسه اثر درمانی داکسی سیکلین، آزیترومایسین و کلاریترومایسین بر بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن باکتریال [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 814-821]

ا

 • اپیدمیولوژی بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در بیماران مبتلا به دیابت قندی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 422-428]
 • اپیدمیولوژی بررسی ویژگیهای بالینی واپیدمیولوژیکی بیماران فنیل کتونوری در استان خراسان [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 571-578]
 • اپیدمیولوژی ویژگی های جمعیتی ، اجتماعی و بالینی بیماران سندرم روده تحریک پذیر [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 579-586]
 • اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در استان خراسان رضوی در سال 1390 [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 647-654]
 • اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی سرطانهای شایع در استان خراسان رضوی در سال 1387 [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 926-931]
 • اپیوئید مقایسه‌ی تاثیر افزودن توپیرامات، در مقایسه با دارونما در کاهش علایم ترک در بیماران وابسته به اپیوئیدها [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 464-472]
 • اتیولوژی بررسی فراوانی عوامل اتیولوژیک شایع گزارش شده در پنومونی اکتسابی از جامعه در ایران – مروری بر مقالات [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 1002-1015]
 • اتومیدیت مقایسه اثرات همودینامیک پروپوفول و اتومیدیت درحین لوله گذای نای با توالی سریع در بیماران غیرجراحی [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 602-608]
 • اچ آی وی HIV و ایدز در کودکان گزارش سه مورد [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 596-601]
 • اختلالات یادگیری بررسی اثر نوروفیدبک در درمان اختلال یادگیری درس ریاضی کودکان مقطع سوم ابتدایی [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 719-726]
 • اختلالات گوارشی ویژگی های جمعیتی ، اجتماعی و بالینی بیماران سندرم روده تحریک پذیر [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 579-586]
 • اختلال خواب تشخیص ودرمان یک مورد سندرم پای بیقراردرکودک مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی:گزارش مورد [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 663-668]
 • اختلال دوقطبی اثربخشی افزودن اسیدفولیک به والپروات سدیم در درمان مانیای حاد، کارآزمایی بالینی دوسویه¬کور [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 398-405]
 • ایدز HIV و ایدز در کودکان گزارش سه مورد [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 596-601]
 • ایران بررسی شیوع آلودگی قارچی آردهای موجود در نانوایی های شهر زاهدان در سال 1392 [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 705-710]
 • ایران بررسی فراوانی عوامل اتیولوژیک شایع گزارش شده در پنومونی اکتسابی از جامعه در ایران – مروری بر مقالات [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 1002-1015]
 • اریترودرمی درماتیت اگز فولیاتیو: تشخیص افتراقی نادر بیماری کاوازاکی (گزارش موارد ) [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 738-743]
 • اریترومایسین فراوانی ژن های ermA,B,C در انتروکوک های مقاوم به اریترومایسین جدا شده ازنمونه های بالینی بیماران بستری شده در بیمارستان های دانشگاهی شهر قزوین و تهران [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 655-662]
 • ارزیابی بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کهیر مزمن [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 622-628]
 • ارزیابی ناتوانی بررسی میزان ناتوانی(EDSS)و عوارض کبدی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس تحت درمان با رسیژن و بتافرون و مقایسه این دو گروه با هم [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 669-675]
 • اسپوندیلیت گزارش یک مورد استئومیلیت چند کانونی سلی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 804-813]
 • استاندارد استانداردسازی فرمولای بیمارستانی [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 443-449]
 • استرپتوکیناز تأثیر تریاژ به روش ESI در بهبود زمان تزریق فیبرینولیتیک در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 495-504]
 • استرپتوکوک گروه B بررسی میزان شیوع، حساسیت آنتی بیوتیکی و فاکتورهای خطر کلونیزاسیون استرپتوکوک گروهB در دستگاه تناسلی زنان باردار [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 676-683]
 • اسید اوریک ارتباط معیار فعالیت لوپوس اریتماتوی سیتمیک( SLEDAI) با سطح اسید اوریک سرم در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 835-840]
 • اسید فولیک اثربخشی افزودن اسیدفولیک به والپروات سدیم در درمان مانیای حاد، کارآزمایی بالینی دوسویه¬کور [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 398-405]
 • اسیدهای چرب امگا-3 مقایسه تاثیر روغن کتان با ویتامین E بر شاخص های غیر تهاجمی کبد در مبتلایان به بیماری کبد چرب غیر الکلی [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 890-897]
 • اسهال بررسی فراوانی انتروکولیت ماستوسیتیک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ به درمان آنها به درمان مهار کننده عملکرد ماست سلها [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 406-414]
 • افت فشارخون اثر فاصله استراحتی بین فعالیت‌های مقاومتی دایره‌ای بر افت فشارخون پس از فعالیت در زنان جوان سالم [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 486-494]
 • افراد سالمند مطالعه میزان کمبود ویتامین D در سالمندان ایرانی و ساکنان خانه های سالمندان [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 962-968]
 • افسردگی معرفی نوجوان مبتلا به آپنه خواب با تظاهرات روان پزشکی [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 1016-1019]
 • اکوکاردیوگرافی بررسی اختلالات عملکرد دیاستولیک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید توسط اکوکاردیوگرافی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 785-792]
 • التهاب عروقی بررسی علایم بالینی در پیگیری بیماران مبتلا به پورپورای هنوخ شوئن لاین [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 829-834]
 • اینترفرون بتا بررسی میزان ناتوانی(EDSS)و عوارض کبدی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس تحت درمان با رسیژن و بتافرون و مقایسه این دو گروه با هم [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 669-675]
 • انتروکوک فراوانی ژن های ermA,B,C در انتروکوک های مقاوم به اریترومایسین جدا شده ازنمونه های بالینی بیماران بستری شده در بیمارستان های دانشگاهی شهر قزوین و تهران [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 655-662]
 • انتروکولیت ماستوسیتیک بررسی فراوانی انتروکولیت ماستوسیتیک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ به درمان آنها به درمان مهار کننده عملکرد ماست سلها [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 406-414]
 • انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST تأثیر تریاژ به روش ESI در بهبود زمان تزریق فیبرینولیتیک در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 495-504]
 • انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST فراوانی و سیر کلینیکی داخل بیمارستانی بلوک کامل قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 913-917]
 • اورژانس پیش بیمارستانی مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی سخنرانی و نمایش در عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر مشهد در برخورد با بیماران با شک به سندرم کرونری حاد [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 711-718]

ب

 • بازسازی بررسی اثر زمان بر شدت ضایعات غضروفی در بیماران مبتلا به پارگی رباط صلیبی قدامی [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 995-1001]
 • بالانس پرواکسیدانت بررسی ارتباط بین توازن پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت با نفریت لوپوسی [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 684-689]
 • بالینی بررسی ویژگیهای بالینی واپیدمیولوژیکی بیماران فنیل کتونوری در استان خراسان [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 571-578]
 • بی حسی موضعی بررسی تغییرات قند خون بعد از بی حسی موضعی توسط بوپیواکائین در عمل جراحی سزارین [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 415-421]
 • بخش جراحی عمومی بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های زنان و جراحی عمومی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 762-769]
 • بخش زنان بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های زنان و جراحی عمومی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 762-769]
 • بدخیمی جایگزینی دیواره شکم با پروتز مش پس از حذف آن در جراحی سرطان [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 943-948]
 • برگشت ادرار از مثانه به حالب بررسی فاکتورهای موثر در میزان رشد و تکامل در کودکان و شیرخواران مبتلا به برگشت ادراری از مثانه به حالب [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 690-696]
 • برنامه تمرینی تاثیرهشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 969-975]
 • بیس فسفونات‌ها استفاده از بی فسفونات‌ها در فیبرو دیسپلازی استخوان [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 874-878]
 • بقا میزان بقای بیماران با آنفارکتوس حاد میوکارد و عوامل موثر بر آن [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 636-646]
 • بلوک کامل قلبی فراوانی و سیر کلینیکی داخل بیمارستانی بلوک کامل قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 913-917]
 • بیماری اتوایمیون بررسی ارتباط بین توازن پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت با نفریت لوپوسی [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 684-689]
 • بیماری بهجت بررسی ارتباط بین سطح سرم HSP27 در بیماران با و بدون یووئیت مبتلا به بیماری بهجت [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 744-750]
 • بیماری پارکینسون تأثیر فعالیت جسمانی بر آمادگی کارکردی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به پارکینسون [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 542-554]
 • بیمارستان بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های زنان و جراحی عمومی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 762-769]
 • بیماری عروق کروناری بررسی هیپر لیپیدمی در بیمارانی که نیاز به عمل جراحی بای پس کرونر دارند در سه گروه درگیری تک رگی، دو رگی و سه رگی عروق کرونر قلب [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 985-989]
 • بیماری قلبی بررسی اختلالات عملکرد دیاستولیک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید توسط اکوکاردیوگرافی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 785-792]
 • بیماری کبد چرب غیر الکلی مقایسه تاثیر روغن کتان با ویتامین E بر شاخص های غیر تهاجمی کبد در مبتلایان به بیماری کبد چرب غیر الکلی [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 890-897]
 • بیماری‌های قلبی ارتباط بین شاخص‌های آسایش حرارتی و مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 932-942]
 • بیوامپدانس بررسی ارتباط بین CRP باحساسیت بالا با متغیرهای امپدانس بیوالکتریکال در بیماران دیالیزخونی [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 884-889]
 • بوپیواکائین بررسی تغییرات قند خون بعد از بی حسی موضعی توسط بوپیواکائین در عمل جراحی سزارین [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 415-421]
 • بیوفیلم مقایسه اثر درمانی داکسی سیکلین، آزیترومایسین و کلاریترومایسین بر بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن باکتریال [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 814-821]

پ

 • پیامد ارتباط روزه داری مادران حامله ومعیارهای رشدی نوزادان [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 526-532]
 • پری ناتال ضرورت طراحی مجموعه حداقل داده دوره پری ناتال در ایران (مقاله مروری) [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 727-737]
 • پره بیوتیک بررسی اثر پروبیوتیک ها در پیشگیری از پنومونی بیمارستانی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 799-803]
 • پروپوفول مقایسه اثرات همودینامیک پروپوفول و اتومیدیت درحین لوله گذای نای با توالی سریع در بیماران غیرجراحی [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 602-608]
 • پروتکل های شیمی درمانی شیوع عوارض در تجویز شیمی درمانی سرطان کولورکتال [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 822-828]
 • پروتئین فاز حاد بررسی ارتباط سطحhsCRP با وجود وشدت رتینوپاتی دیابتی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 756-761]
 • پروفایل لیپیدی بررسی اثر فعالیت ورزشی هوازی بر کنترل قند خون و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 976-984]
 • پیس دائم فراوانی و سیر کلینیکی داخل بیمارستانی بلوک کامل قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 913-917]
 • پنومونی اکتسابی از جامعه بررسی فراوانی عوامل اتیولوژیک شایع گزارش شده در پنومونی اکتسابی از جامعه در ایران – مروری بر مقالات [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 1002-1015]
 • پورپورای هنوخ شوئن لاین بررسی علایم بالینی در پیگیری بیماران مبتلا به پورپورای هنوخ شوئن لاین [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 829-834]

ت

 • تب هموراژیک کریمه کنگو اثر بخشی اقدامات حفاظتی در کنترل یک طغیان بیمارستانی بیماری تب هموراژیک کریمه کنگو [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 616-621]
 • تریاژ ESI تأثیر تریاژ به روش ESI در بهبود زمان تزریق فیبرینولیتیک در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 495-504]
 • تریکوفیتون گونه‌های درماتوفیتی جداشده بیماران درماتوفیتوزیس در کرمانشاه (1391) [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 990-994]
 • تیروتروپین بررسی ارتباط بین تیروتروپین و شاخص توده بدنی در افراد با کارکرد طبیعی تیروئید [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 388-397]
 • ترومای ستون فقرات بررسی مقایسه ای نتایج جراحی دکمپرسیون زودرس و دیررس در بیماران دچار صدمات نخاعی تروماتیک ناحیه توراسیک و توراکو لمبار [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 436-442]
 • ترومبولیتیک تراپی تأثیر تریاژ به روش ESI در بهبود زمان تزریق فیبرینولیتیک در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 495-504]
 • تیروئیدکتومی مقایسه میزان عود و عوارض بعد از عمل تیروئیدکتومی توتال و ساب توتال در درمان جراحی گواتر مولتی ندولار [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 629-635]
 • تست تحمل قند بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 429-435]
 • تست غربالگری دیابت بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 429-435]
 • تستوسترون بررسی ارتباط بین سطوح تستوسترون تام و ازاد سرم با هموگلوبین و CRP باحساسیت بالا دربیماران مبتلابه نارسایی مزمن کلیه درمراحل 3 و 4 و بیماران همودیالیزی [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 480-485]
 • تشخیص بررسی رویکردهای تشخیصی و درمانی به عفونتهای بافت نرم در بیماران مراجعه کننده به اورژانس و بخش عفونی بیمارستان امام رضا مشهد [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 956-961]
 • تکامل بررسی فاکتورهای موثر در میزان رشد و تکامل در کودکان و شیرخواران مبتلا به برگشت ادراری از مثانه به حالب [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 690-696]
 • تمرینات هوازی تاثیرات چهار هفته تمرینات استقامتی شدید همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در موش‌های ماده اسپراگوداولی [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 587-595]
 • تمرین هوازی اثر هشت هفته تمرین استقامت هوازی بر تغییرات نسفاتین -1 و گرلین آسیل‌دار در مردان چاق جوان [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 562-570]
 • تمرین هوازی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئینM در زنان با وزن طبیعی و زنان دارای اضافه وزن [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 852-858]
 • تنگی کانال نخاعی بررسی تأثیر درمانهای محافظتی عضلات همسترینگ در درمان نگهدارنده تنگی کانال نخاع کمر [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 609-615]
 • توالی سریع مقایسه اثرات همودینامیک پروپوفول و اتومیدیت درحین لوله گذای نای با توالی سریع در بیماران غیرجراحی [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 602-608]
 • توپیرامات مقایسه‌ی تاثیر افزودن توپیرامات، در مقایسه با دارونما در کاهش علایم ترک در بیماران وابسته به اپیوئیدها [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 464-472]

ج

 • جراحی کاهنده فشار بررسی مقایسه ای نتایج جراحی دکمپرسیون زودرس و دیررس در بیماران دچار صدمات نخاعی تروماتیک ناحیه توراسیک و توراکو لمبار [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 436-442]

چ

 • چای سبز تاثیر مصرف چای سبز به همراه ورزش هوازی بر آدیپونکتین و گرلین سرم [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 904-912]
 • چاقی بررسی ارتباط بین تیروتروپین و شاخص توده بدنی در افراد با کارکرد طبیعی تیروئید [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 388-397]
 • چاقی اثر هشت هفته تمرین استقامت هوازی بر تغییرات نسفاتین -1 و گرلین آسیل‌دار در مردان چاق جوان [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 562-570]
 • چربیهای سرمی بررسی هیپر لیپیدمی در بیمارانی که نیاز به عمل جراحی بای پس کرونر دارند در سه گروه درگیری تک رگی، دو رگی و سه رگی عروق کرونر قلب [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 985-989]

ح

 • حاملگی ارتباط روزه داری مادران حامله ومعیارهای رشدی نوزادان [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 526-532]
 • حمایت اجتماعی بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روان در سالمندان [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 841-846]

خ

 • خانه سالمندان مطالعه میزان کمبود ویتامین D در سالمندان ایرانی و ساکنان خانه های سالمندان [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 962-968]
 • خراسان رضوی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در استان خراسان رضوی در سال 1390 [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 647-654]
 • خراسان رضوی اپیدمیولوژی سرطانهای شایع در استان خراسان رضوی در سال 1387 [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 926-931]
 • خواب بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های زنان و جراحی عمومی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 762-769]
 • خود همبستگی ارتباط بین شاخص‌های آسایش حرارتی و مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 932-942]
 • خونریزی بررسی میزان فشار خون بالا و سایر عوامل مستعد کننده سیستمیک در بیماران مبتلا به خونریزی خود به خودی زیر ملتحمه [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 847-851]

د

 • دیابت بررسی ارتباط سطحhsCRP با وجود وشدت رتینوپاتی دیابتی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 756-761]
 • دیابت بررسی اثر فعالیت ورزشی هوازی بر کنترل قند خون و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 976-984]
 • دیابت بارداری بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 429-435]
 • دیابت شیرین بررسی میزان فشار خون بالا و سایر عوامل مستعد کننده سیستمیک در بیماران مبتلا به خونریزی خود به خودی زیر ملتحمه [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 847-851]
 • دیابت قندی بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در بیماران مبتلا به دیابت قندی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 422-428]
 • دیابت قندی اثر دارچین در کنترل قند و چربی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 533-541]
 • دارچین اثر دارچین در کنترل قند و چربی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 533-541]
 • داروهای ضد سل بررسی تعیین مقاومت مایکوباکتریوم توبرکولوزیس به داروهای ضد سل و عوامل موثر بر آن در نمونه های ارجاع شده به بیمارستان شریعتی مشهد [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 898-903]
 • دیالیز خونی بررسی ارتباط بین سطوح تستوسترون تام و ازاد سرم با هموگلوبین و CRP باحساسیت بالا دربیماران مبتلابه نارسایی مزمن کلیه درمراحل 3 و 4 و بیماران همودیالیزی [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 480-485]
 • دیالیز خونی بررسی ارتباط بین CRP باحساسیت بالا با متغیرهای امپدانس بیوالکتریکال در بیماران دیالیزخونی [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 884-889]
 • دانشجویان شیوع سندروم متابولیک در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 918-925]
 • درد بررسی تاثیر تجویز کرم EMLA بر روی میزان درد حین عمل سنگ شکنی برون اندامی در بیماران مبتلا به سنگ های کلیوی [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 697-704]
 • درد عضلات بررسی تأثیر درمانهای محافظتی عضلات همسترینگ در درمان نگهدارنده تنگی کانال نخاع کمر [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 609-615]
 • دردهای استخوانی استفاده از بی فسفونات‌ها در فیبرو دیسپلازی استخوان [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 874-878]
 • دیررس بررسی مقایسه ای نتایج جراحی دکمپرسیون زودرس و دیررس در بیماران دچار صدمات نخاعی تروماتیک ناحیه توراسیک و توراکو لمبار [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 436-442]
 • درماتیت اگز فولیاتیو درماتیت اگز فولیاتیو: تشخیص افتراقی نادر بیماری کاوازاکی (گزارش موارد ) [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 738-743]
 • درماتوفیتوزیس گونه‌های درماتوفیتی جداشده بیماران درماتوفیتوزیس در کرمانشاه (1391) [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 990-994]
 • درمان دیابت و درمان آن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 866-873]
 • درمان بررسی رویکردهای تشخیصی و درمانی به عفونتهای بافت نرم در بیماران مراجعه کننده به اورژانس و بخش عفونی بیمارستان امام رضا مشهد [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 956-961]
 • درمان با الکتروشوک معرفی نوجوان مبتلا به آپنه خواب با تظاهرات روان پزشکی [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 1016-1019]
 • درمان جایگزین کلیوی شروع زودرس یا تأخیری درمان جایگزین کلیوی در درمان بیماران مبتلا به نارسایی حاد کلیوی [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 949-955]
 • دیسپلازی فیبروز استفاده از بی فسفونات‌ها در فیبرو دیسپلازی استخوان [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 874-878]
 • دیس لیپدمی بررسی هیپر لیپیدمی در بیمارانی که نیاز به عمل جراحی بای پس کرونر دارند در سه گروه درگیری تک رگی، دو رگی و سه رگی عروق کرونر قلب [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 985-989]

ر

 • رباط صلیبی قدامی بررسی اثر زمان بر شدت ضایعات غضروفی در بیماران مبتلا به پارگی رباط صلیبی قدامی [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 995-1001]
 • رتینوپاتی بررسی ارتباط سطحhsCRP با وجود وشدت رتینوپاتی دیابتی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 756-761]
 • رشد ارتباط روزه داری مادران حامله ومعیارهای رشدی نوزادان [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 526-532]
 • رشدوزنی بررسی فاکتورهای موثر در میزان رشد و تکامل در کودکان و شیرخواران مبتلا به برگشت ادراری از مثانه به حالب [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 690-696]
 • رگرسیون کاکس میزان بقای بیماران با آنفارکتوس حاد میوکارد و عوامل موثر بر آن [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 636-646]
 • رینوسینوزیت مزمن مقایسه اثر درمانی داکسی سیکلین، آزیترومایسین و کلاریترومایسین بر بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن باکتریال [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 814-821]
 • روزه ارتباط روزه داری مادران حامله ومعیارهای رشدی نوزادان [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 526-532]
 • روغن کتان مقایسه تاثیر روغن کتان با ویتامین E بر شاخص های غیر تهاجمی کبد در مبتلایان به بیماری کبد چرب غیر الکلی [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 890-897]

ز

 • زیر ملتحمه بررسی میزان فشار خون بالا و سایر عوامل مستعد کننده سیستمیک در بیماران مبتلا به خونریزی خود به خودی زیر ملتحمه [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 847-851]
 • زمان از آسیب بررسی اثر زمان بر شدت ضایعات غضروفی در بیماران مبتلا به پارگی رباط صلیبی قدامی [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 995-1001]
 • زنان اثر مصرف کوتاه مدت مکمل ملاتونین روی برخی از شاخص های قلبی زنان فعال، قبل، هنگام و پس از یک فعالیت وامانده ساز [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 512-521]
 • زنان باردار بررسی میزان شیوع، حساسیت آنتی بیوتیکی و فاکتورهای خطر کلونیزاسیون استرپتوکوک گروهB در دستگاه تناسلی زنان باردار [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 676-683]
 • زنان دارای اضافه وزن تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئینM در زنان با وزن طبیعی و زنان دارای اضافه وزن [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 852-858]
 • زنان دارای وزن طبیعی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئینM در زنان با وزن طبیعی و زنان دارای اضافه وزن [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 852-858]
 • زودرس بررسی مقایسه ای نتایج جراحی دکمپرسیون زودرس و دیررس در بیماران دچار صدمات نخاعی تروماتیک ناحیه توراسیک و توراکو لمبار [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 436-442]

س

 • سیاتیک بررسی تأثیر درمانهای محافظتی عضلات همسترینگ در درمان نگهدارنده تنگی کانال نخاع کمر [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 609-615]
 • سالک اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در استان خراسان رضوی در سال 1390 [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 647-654]
 • سالمند بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روان در سالمندان [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 841-846]
 • سدیم والپروات اثربخشی افزودن اسیدفولیک به والپروات سدیم در درمان مانیای حاد، کارآزمایی بالینی دوسویه¬کور [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 398-405]
 • سرطان اپیدمیولوژی سرطانهای شایع در استان خراسان رضوی در سال 1387 [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 926-931]
 • سرطان پستان اهمیت فاکتورهای پیش آگهی (ER ,PR ,P53) در سرطان پستان و ارتباط آنها با مرحله بیماری [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 457-463]
 • سرطان پستان مقایسه تاثیر روانشناختی جراحی حفظ پستان در مقایسه با جراحی ماستکتومی رادیکال مدیفیه در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر مشهد [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 770-775]
 • سرطان کولورکتال شیوع عوارض در تجویز شیمی درمانی سرطان کولورکتال [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 822-828]
 • سرعت راه رفتن تاثیرهشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 969-975]
 • سیستم اطلاعات بهداشتی ضرورت طراحی مجموعه حداقل داده دوره پری ناتال در ایران (مقاله مروری) [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 727-737]
 • سکته قلبی حاد میزان بقای بیماران با آنفارکتوس حاد میوکارد و عوامل موثر بر آن [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 636-646]
 • سکوم گزارش یک مورد ولولوس سکوم در آقای 52 ساله [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 522-525]
 • سل بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در بیماران مبتلا به دیابت قندی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 422-428]
 • سل گزارش یک مورد استئومیلیت چند کانونی سلی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 804-813]
 • سلامت روان بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روان در سالمندان [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 841-846]
 • سلولیت بررسی رویکردهای تشخیصی و درمانی به عفونتهای بافت نرم در بیماران مراجعه کننده به اورژانس و بخش عفونی بیمارستان امام رضا مشهد [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 956-961]
 • سیمبیوتیک بررسی اثر پروبیوتیک ها در پیشگیری از پنومونی بیمارستانی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 799-803]
 • سم بوتولینوم A. مثانه بیش فعال . مطالعه یورودینامیک بررسی تغییرات یورودینامیک به دنبال تزریق داخل مثانه ای سم بوتولینیومA دربیماران مبتلابه میلوپاتی ناشی از HTLV1 مبتلا به مثانه بیش فعال مقاوم به درمان دارویی [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 473-479]
 • سم‌زدایی مقایسه‌ی تاثیر افزودن توپیرامات، در مقایسه با دارونما در کاهش علایم ترک در بیماران وابسته به اپیوئیدها [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 464-472]
 • سندرم پای بی قرار تشخیص ودرمان یک مورد سندرم پای بیقراردرکودک مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی:گزارش مورد [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 663-668]
 • سندرم روده تحریک پذیر بررسی فراوانی انتروکولیت ماستوسیتیک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ به درمان آنها به درمان مهار کننده عملکرد ماست سلها [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 406-414]
 • سندرم روده تحریک پذیر ویژگی های جمعیتی ، اجتماعی و بالینی بیماران سندرم روده تحریک پذیر [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 579-586]
 • سندرم کرونری حاد مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی سخنرانی و نمایش در عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر مشهد در برخورد با بیماران با شک به سندرم کرونری حاد [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 711-718]
 • سندرم نفروتیک کودکان بررسی اثر ال-کارنیتین خوراکی بر هیپرلیپیدمی در کودکان سندروم نفروتیک [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 859-865]
 • سندروم متابولیک X شیوع سندروم متابولیک در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 918-925]
 • سندروم نونان بررسی یافته های بالینی سندروم نونان در ایران [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 555-561]
 • سنگ شکنی بررسی تاثیر تجویز کرم EMLA بر روی میزان درد حین عمل سنگ شکنی برون اندامی در بیماران مبتلا به سنگ های کلیوی [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 697-704]
 • سنگ های کلیوی بررسی تاثیر تجویز کرم EMLA بر روی میزان درد حین عمل سنگ شکنی برون اندامی در بیماران مبتلا به سنگ های کلیوی [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 697-704]
 • سوپراکسیددیسموتاز تاثیرات چهار هفته تمرینات استقامتی شدید همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در موش‌های ماده اسپراگوداولی [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 587-595]
 • سوپر آنتی ژن مقایسه اثر درمانی داکسی سیکلین، آزیترومایسین و کلاریترومایسین بر بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن باکتریال [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 814-821]

ش

 • شاخص SLEDAI ارتباط معیار فعالیت لوپوس اریتماتوی سیتمیک( SLEDAI) با سطح اسید اوریک سرم در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 835-840]
 • شاخص بیوکلیماتیک ارتباط بین شاخص‌های آسایش حرارتی و مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 932-942]
 • شیوع مطالعه میزان کمبود ویتامین D در سالمندان ایرانی و ساکنان خانه های سالمندان [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 962-968]

ض

 • ضریب هوشی تعیین ضریب هوشی کودکان دارای آسم متوسط در مقایسه با افراد سالم [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 505-511]

ط

 • طغیان بیمارستانی اثر بخشی اقدامات حفاظتی در کنترل یک طغیان بیمارستانی بیماری تب هموراژیک کریمه کنگو [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 616-621]

ع

 • عفونت نسج نرم بررسی رویکردهای تشخیصی و درمانی به عفونتهای بافت نرم در بیماران مراجعه کننده به اورژانس و بخش عفونی بیمارستان امام رضا مشهد [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 956-961]
 • علایم بالینی بررسی علایم بالینی در پیگیری بیماران مبتلا به پورپورای هنوخ شوئن لاین [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 829-834]
 • علایم ترک مقایسه‌ی تاثیر افزودن توپیرامات، در مقایسه با دارونما در کاهش علایم ترک در بیماران وابسته به اپیوئیدها [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 464-472]
 • عمل جراحی سزارین بررسی تغییرات قند خون بعد از بی حسی موضعی توسط بوپیواکائین در عمل جراحی سزارین [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 415-421]
 • عوارض مقایسه میزان عود و عوارض بعد از عمل تیروئیدکتومی توتال و ساب توتال در درمان جراحی گواتر مولتی ندولار [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 629-635]
 • عوارض جانبی بررسی میزان ناتوانی(EDSS)و عوارض کبدی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس تحت درمان با رسیژن و بتافرون و مقایسه این دو گروه با هم [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 669-675]
 • عوارض درمان شیوع عوارض در تجویز شیمی درمانی سرطان کولورکتال [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 822-828]
 • عوامل موثر بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های زنان و جراحی عمومی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 762-769]
 • عود مقایسه میزان عود و عوارض بعد از عمل تیروئیدکتومی توتال و ساب توتال در درمان جراحی گواتر مولتی ندولار [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 629-635]
 • عود بررسی علایم بالینی در پیگیری بیماران مبتلا به پورپورای هنوخ شوئن لاین [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 829-834]

غ

ف

 • فاکتورهای پیشگویی کننده اهمیت فاکتورهای پیش آگهی (ER ,PR ,P53) در سرطان پستان و ارتباط آنها با مرحله بیماری [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 457-463]
 • فراوانی ویژگی های جمعیتی ، اجتماعی و بالینی بیماران سندرم روده تحریک پذیر [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 579-586]
 • فرمولا استانداردسازی فرمولای بیمارستانی [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 443-449]
 • فشار خون شیوع سندروم متابولیک در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 918-925]
 • فشار خون دیاستولی اثر فاصله استراحتی بین فعالیت‌های مقاومتی دایره‌ای بر افت فشارخون پس از فعالیت در زنان جوان سالم [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 486-494]
 • فشار خون سیستمیک بررسی میزان فشار خون بالا و سایر عوامل مستعد کننده سیستمیک در بیماران مبتلا به خونریزی خود به خودی زیر ملتحمه [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 847-851]
 • فشار خون سیستولی اثر فاصله استراحتی بین فعالیت‌های مقاومتی دایره‌ای بر افت فشارخون پس از فعالیت در زنان جوان سالم [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 486-494]
 • فعالیت جسمانی تأثیر فعالیت جسمانی بر آمادگی کارکردی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به پارکینسون [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 542-554]
 • فعالیت مقاومتی اثر فاصله استراحتی بین فعالیت‌های مقاومتی دایره‌ای بر افت فشارخون پس از فعالیت در زنان جوان سالم [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 486-494]
 • فعالیت هوازی بررسی اثر فعالیت ورزشی هوازی بر کنترل قند خون و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 976-984]
 • فعالیت وامانده ساز اثر مصرف کوتاه مدت مکمل ملاتونین روی برخی از شاخص های قلبی زنان فعال، قبل، هنگام و پس از یک فعالیت وامانده ساز [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 512-521]
 • فلور بررسی شیوع آلودگی قارچی آردهای موجود در نانوایی های شهر زاهدان در سال 1392 [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 705-710]
 • فنیل کتونوری بررسی ویژگیهای بالینی واپیدمیولوژیکی بیماران فنیل کتونوری در استان خراسان [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 571-578]

ق

 • قارچ بررسی شیوع آلودگی قارچی آردهای موجود در نانوایی های شهر زاهدان در سال 1392 [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 705-710]
 • قارچ شناسی گونه‌های درماتوفیتی جداشده بیماران درماتوفیتوزیس در کرمانشاه (1391) [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 990-994]
 • قندخون بررسی تغییرات قند خون بعد از بی حسی موضعی توسط بوپیواکائین در عمل جراحی سزارین [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 415-421]

ک

 • کاتالاز تاثیرات چهار هفته تمرینات استقامتی شدید همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در موش‌های ماده اسپراگوداولی [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 587-595]
 • کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک بررسی یافته های بالینی سندروم نونان در ایران [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 555-561]
 • کارکنان درمانی اثر بخشی اقدامات حفاظتی در کنترل یک طغیان بیمارستانی بیماری تب هموراژیک کریمه کنگو [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 616-621]
 • کارنیتین بررسی اثر ال-کارنیتین خوراکی بر هیپرلیپیدمی در کودکان سندروم نفروتیک [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 859-865]
 • کاواساکی درماتیت اگز فولیاتیو: تشخیص افتراقی نادر بیماری کاوازاکی (گزارش موارد ) [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 738-743]
 • کیفیت زندگی تأثیر فعالیت جسمانی بر آمادگی کارکردی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به پارکینسون [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 542-554]
 • کیفیت زندگی بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کهیر مزمن [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 622-628]
 • کلمات کلیدی: HSP-27 بررسی ارتباط بین سطح سرم HSP27 در بیماران با و بدون یووئیت مبتلا به بیماری بهجت [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 744-750]
 • کلمات کلیدی: آرتریت روماتوئید بررسی اختلالات عملکرد دیاستولیک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید توسط اکوکاردیوگرافی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 785-792]
 • کلمات کلیدی: استئومیلیت گزارش یک مورد استئومیلیت چند کانونی سلی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 804-813]
 • کلمات کلیدی: التهاب بررسی ارتباط سطحhsCRP با وجود وشدت رتینوپاتی دیابتی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 756-761]
 • کلمات کلیدی : بیماران بستری بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های زنان و جراحی عمومی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 762-769]
 • کلمات کلیدی: پارستزی تاثیر داروی Antiaging COQ10 plus در درمان نوروپاتی دیابتی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 793-798]
 • کلمات کلیدی:پروبیوتیک بررسی اثر پروبیوتیک ها در پیشگیری از پنومونی بیمارستانی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 799-803]
 • کلمات کلیدی: جراحی حفظ پستان مقایسه تاثیر روانشناختی جراحی حفظ پستان در مقایسه با جراحی ماستکتومی رادیکال مدیفیه در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر مشهد [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 770-775]
 • کلمات کلیدی: زنان نخست زا تاثیرآموزش بر انجام ورزش های پس از زایمان با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 776-784]
 • کلمات کلیدی: فتوتراپی اثر فتوتراپی بر سطح منیزیم سرم در نوزادان رسیده با هیپربیلی روبینمی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 751-755]
 • کندروپاتی بررسی اثر زمان بر شدت ضایعات غضروفی در بیماران مبتلا به پارگی رباط صلیبی قدامی [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 995-1001]
 • کهیر بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کهیر مزمن [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 622-628]
 • کوآنزیم Q10 تاثیرات چهار هفته تمرینات استقامتی شدید همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در موش‌های ماده اسپراگوداولی [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 587-595]
 • کوتاهی قد بررسی یافته های بالینی سندروم نونان در ایران [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 555-561]
 • کودکان تعیین ضریب هوشی کودکان دارای آسم متوسط در مقایسه با افراد سالم [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 505-511]
 • کودکان HIV و ایدز در کودکان گزارش سه مورد [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 596-601]
 • کودکان تشخیص ودرمان یک مورد سندرم پای بیقراردرکودک مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی:گزارش مورد [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 663-668]
 • کودکان مقطع سوم ابتدایی بررسی اثر نوروفیدبک در درمان اختلال یادگیری درس ریاضی کودکان مقطع سوم ابتدایی [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 719-726]

گ

 • گرافت جایگزینی دیواره شکم با پروتز مش پس از حذف آن در جراحی سرطان [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 943-948]
 • گرلین تاثیر مصرف چای سبز به همراه ورزش هوازی بر آدیپونکتین و گرلین سرم [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 904-912]
 • گرلین آسیل‌دار اثر هشت هفته تمرین استقامت هوازی بر تغییرات نسفاتین -1 و گرلین آسیل‌دار در مردان چاق جوان [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 562-570]
 • گیرنده های هورمونی اهمیت فاکتورهای پیش آگهی (ER ,PR ,P53) در سرطان پستان و ارتباط آنها با مرحله بیماری [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 457-463]
 • گلوکز خون اثر دارچین در کنترل قند و چربی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 533-541]
 • گواتر مولتی ندولر مقایسه میزان عود و عوارض بعد از عمل تیروئیدکتومی توتال و ساب توتال در درمان جراحی گواتر مولتی ندولار [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 629-635]

ل

 • لیپوپروتئین اثر دارچین در کنترل قند و چربی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 533-541]
 • لیشمانیوز جلدی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در استان خراسان رضوی در سال 1390 [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 647-654]
 • لوپوس بررسی ارتباط بین توازن پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت با نفریت لوپوسی [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 684-689]
 • لوله گذاری نای مقایسه اثرات همودینامیک پروپوفول و اتومیدیت درحین لوله گذای نای با توالی سریع در بیماران غیرجراحی [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 602-608]

م

 • ماست سل بررسی فراوانی انتروکولیت ماستوسیتیک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ به درمان آنها به درمان مهار کننده عملکرد ماست سلها [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 406-414]
 • ماستکتومی رادیکال مدیفیه مقایسه تاثیر روانشناختی جراحی حفظ پستان در مقایسه با جراحی ماستکتومی رادیکال مدیفیه در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر مشهد [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 770-775]
 • مایکوباکتریوم توبرکولوزیس بررسی تعیین مقاومت مایکوباکتریوم توبرکولوزیس به داروهای ضد سل و عوامل موثر بر آن در نمونه های ارجاع شده به بیمارستان شریعتی مشهد [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 898-903]
 • مایکوتوکسین ها بررسی شیوع آلودگی قارچی آردهای موجود در نانوایی های شهر زاهدان در سال 1392 [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 705-710]
 • مانیا اثربخشی افزودن اسیدفولیک به والپروات سدیم در درمان مانیای حاد، کارآزمایی بالینی دوسویه¬کور [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 398-405]
 • مانور والسالوا بررسی میزان فشار خون بالا و سایر عوامل مستعد کننده سیستمیک در بیماران مبتلا به خونریزی خود به خودی زیر ملتحمه [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 847-851]
 • مجموعه حداقل داده ضرورت طراحی مجموعه حداقل داده دوره پری ناتال در ایران (مقاله مروری) [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 727-737]
 • مدل های آموزش بهداشت تاثیرآموزش بر انجام ورزش های پس از زایمان با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 776-784]
 • مرگ و میر ارتباط بین شاخص‌های آسایش حرارتی و مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 932-942]
 • میزان بروز اپیدمیولوژی سرطانهای شایع در استان خراسان رضوی در سال 1387 [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 926-931]
 • مزمن بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کهیر مزمن [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 622-628]
 • مش جایگزینی دیواره شکم با پروتز مش پس از حذف آن در جراحی سرطان [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 943-948]
 • مطالعه کوهورت میزان بقای بیماران با آنفارکتوس حاد میوکارد و عوامل موثر بر آن [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 636-646]
 • معتادان تزریقی بررسی رویکردهای تشخیصی و درمانی به عفونتهای بافت نرم در بیماران مراجعه کننده به اورژانس و بخش عفونی بیمارستان امام رضا مشهد [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 956-961]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی فراوانی ژن های ermA,B,C در انتروکوک های مقاوم به اریترومایسین جدا شده ازنمونه های بالینی بیماران بستری شده در بیمارستان های دانشگاهی شهر قزوین و تهران [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 655-662]
 • مقاومت دارویی بررسی تعیین مقاومت مایکوباکتریوم توبرکولوزیس به داروهای ضد سل و عوامل موثر بر آن در نمونه های ارجاع شده به بیمارستان شریعتی مشهد [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 898-903]
 • مقاومت ماکرولیدها فراوانی ژن های ermA,B,C در انتروکوک های مقاوم به اریترومایسین جدا شده ازنمونه های بالینی بیماران بستری شده در بیمارستان های دانشگاهی شهر قزوین و تهران [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 655-662]
 • مقاومت منظم عروقی اثر مصرف کوتاه مدت مکمل ملاتونین روی برخی از شاخص های قلبی زنان فعال، قبل، هنگام و پس از یک فعالیت وامانده ساز [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 512-521]
 • ملاتونین اثر مصرف کوتاه مدت مکمل ملاتونین روی برخی از شاخص های قلبی زنان فعال، قبل، هنگام و پس از یک فعالیت وامانده ساز [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 512-521]
 • مولتیپل اسکلروزیس بررسی میزان ناتوانی(EDSS)و عوارض کبدی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس تحت درمان با رسیژن و بتافرون و مقایسه این دو گروه با هم [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 669-675]
 • مولتیپل اسکلروزیس تاثیرهشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 969-975]

ن

 • ناحیه لومبوساکرال بررسی تأثیر درمانهای محافظتی عضلات همسترینگ در درمان نگهدارنده تنگی کانال نخاع کمر [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 609-615]
 • نارسایی کلیه دیابت و درمان آن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 866-873]
 • نارسایی مزمن کلیه تشخیص ودرمان یک مورد سندرم پای بیقراردرکودک مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی:گزارش مورد [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 663-668]
 • نارسایی مزمن کلیه بررسی شیوع کمبود 25 هیدروکسی ویتامین D در بیماران همودیالیزی [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 879-883]
 • نسفاتین-1 اثر هشت هفته تمرین استقامت هوازی بر تغییرات نسفاتین -1 و گرلین آسیل‌دار در مردان چاق جوان [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 562-570]
 • نفریت بررسی ارتباط بین توازن پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت با نفریت لوپوسی [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 684-689]
 • نمایه توده بدنی بررسی ارتباط بین تیروتروپین و شاخص توده بدنی در افراد با کارکرد طبیعی تیروئید [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 388-397]
 • نوروپاتی دیابتیک تاثیر داروی Antiaging COQ10 plus در درمان نوروپاتی دیابتی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 793-798]
 • نوروفیدبک بررسی اثر نوروفیدبک در درمان اختلال یادگیری درس ریاضی کودکان مقطع سوم ابتدایی [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 719-726]
 • نوزاد اثر فتوتراپی بر سطح منیزیم سرم در نوزادان رسیده با هیپربیلی روبینمی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 751-755]
 • نوزادان ارتباط روزه داری مادران حامله ومعیارهای رشدی نوزادان [دوره 57، شماره 3، 1393، صفحه 526-532]

و

 • واکنش دارویی درماتیت اگز فولیاتیو: تشخیص افتراقی نادر بیماری کاوازاکی (گزارش موارد ) [دوره 57، شماره 5، 1393، صفحه 738-743]
 • ویتامین D مطالعه میزان کمبود ویتامین D در سالمندان ایرانی و ساکنان خانه های سالمندان [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 962-968]
 • ویتامین D بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 429-435]
 • ویتامین E مقایسه تاثیر روغن کتان با ویتامین E بر شاخص های غیر تهاجمی کبد در مبتلایان به بیماری کبد چرب غیر الکلی [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 890-897]
 • ورزش های پس از زایمان تاثیرآموزش بر انجام ورزش های پس از زایمان با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 776-784]
 • ورزش هوازی تاثیر مصرف چای سبز به همراه ورزش هوازی بر آدیپونکتین و گرلین سرم [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 904-912]
 • ویروس لنفوسیتیک T انسانی نوع 1 بررسی تغییرات یورودینامیک به دنبال تزریق داخل مثانه ای سم بوتولینیومA دربیماران مبتلابه میلوپاتی ناشی از HTLV1 مبتلا به مثانه بیش فعال مقاوم به درمان دارویی [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 473-479]
 • وروکوزوم گونه‌های درماتوفیتی جداشده بیماران درماتوفیتوزیس در کرمانشاه (1391) [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 990-994]
 • ولوولوس گزارش یک مورد ولولوس سکوم در آقای 52 ساله [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 522-525]

ه

 • هیپربیلی روبینمی اثر فتوتراپی بر سطح منیزیم سرم در نوزادان رسیده با هیپربیلی روبینمی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 751-755]
 • هیپرگلیسمی دیابت و درمان آن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 866-873]
 • هیپرلیپیدمی بررسی اثر ال-کارنیتین خوراکی بر هیپرلیپیدمی در کودکان سندروم نفروتیک [دوره 57، شماره 7، 1393، صفحه 859-865]
 • هیپومنیزیمی اثر فتوتراپی بر سطح منیزیم سرم در نوزادان رسیده با هیپربیلی روبینمی [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 751-755]
 • همی کولکتومی گزارش یک مورد ولولوس سکوم در آقای 52 ساله [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 522-525]
 • همودیالیز بررسی شیوع کمبود 25 هیدروکسی ویتامین D در بیماران همودیالیزی [دوره 57، شماره 8، 1393، صفحه 879-883]
 • همودیالیز شروع زودرس یا تأخیری درمان جایگزین کلیوی در درمان بیماران مبتلا به نارسایی حاد کلیوی [دوره 57، شماره 9، 1393، صفحه 949-955]
 • همودینامیک مقایسه اثرات همودینامیک پروپوفول و اتومیدیت درحین لوله گذای نای با توالی سریع در بیماران غیرجراحی [دوره 57، شماره 4، 1393، صفحه 602-608]
 • هموگلوبین بررسی ارتباط بین سطوح تستوسترون تام و ازاد سرم با هموگلوبین و CRP باحساسیت بالا دربیماران مبتلابه نارسایی مزمن کلیه درمراحل 3 و 4 و بیماران همودیالیزی [دوره 57، شماره 2، 1393، صفحه 480-485]

ی

 • یوتیروئید بررسی ارتباط بین تیروتروپین و شاخص توده بدنی در افراد با کارکرد طبیعی تیروئید [دوره 57، شماره 1، 1393، صفحه 388-397]
 • یووییت بررسی ارتباط بین سطح سرم HSP27 در بیماران با و بدون یووئیت مبتلا به بیماری بهجت [دوره 57، شماره 6، 1393، صفحه 744-750]