دوره و شماره: دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399 
مصرف آنتی بیوتیک ها و هزینه ی آن در عفونت بیمارستانی پنومونی: شواهدی از بخش های مراقبت ویژه یک بیمارستان بزرگ

سیده مریم اسماعیلی؛ مهدی یوسفی؛ علی تقی پور؛ حمیدرضا نادری؛ محمد حسن اعلمی؛ الهه افتخارپور


تعیین ارتباط بین امتیاز STS risk score ومیزان بروز دلیریوم بعد عمل در ICU در جراحی بای پس عروق کرونر به روش off pump

مهدی فتحی؛ شهرام امینی؛ قاسم سلطانی؛ زهرا عباسی؛ محمد عباسی تشنیزی؛ ناهید زیرک؛ نرگس پایاب


بررسی الگوی همه‌گیرشناسی و جغرافیایی موارد اقدام به خودکشی در شهر مشهد: 1395

محمد تقی شاکری؛ بیتا دادپور؛ رضا وفائی نژاد؛ حسین آقاجانی؛ علی هادیانفر؛ راضیه یوسفی؛ مریم امینی؛ تکتم اکبری خلج


مقاله پژوهشی

مقایسه تمایز یافتگی خود، بخشودگی بین فردی و ناگویی خلقی در معلمان زن با رضایت زناشویی بالا و پایین

علیرضا حیدری؛ پرویز عسگری؛ سعید بختیارپور؛ علیرضا حیدرئی؛ فریبا حافظی


اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر استرس ناباوری و افسردگی زوجین نابارور

مریم استرآبادی؛ آزیتا امیرفخرایی؛ کرامت کرامتی؛ عبدالوهاب سماوی


اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر رابطه والد-کودک و نشانه‌های اختلال در نوجوانان دارای اختلال سلوک

سمانه سادات جعفر طباطبائی؛ محسن رفیعی؛ هاله ایل بیگی؛ عصمت سادات عطائی کچوئی؛ سمیه پرتوی فر


اثربخشی تلفیق درمان شناختی_رفتاری و درمان سیستمی بر کم‌میلی جنسی در زنان

فاطمه آذرتاش؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ هادی فرهادی


ارائه الگوی برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی با رویکرد یادگیری سیار

فاطمه خدابخشی؛ علیرضا عصاره؛ الهه امینی فر؛ علی اکبر خسروی بابادی