دوره و شماره: دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400 (خرداد-تیر1400) 
7. تاثیر مداخله مبتنی بر نظریه انگیزش محافظت بر تبعیت دارویی در بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی

معصومه ذکی پور؛ کبری حاج علیزاده؛ محمدرضا صیرفی؛ مرضیه نیک پرور؛ صدیقه عابدینی


10. بررسی سطح سرمی هموسیستئین با درگیری عروق کرونر در بیماران کاندید آنژیوگرافی

سوسن درودی؛ سارا صفار سفلایی؛ مریم عمادزاده؛ بهزاد صنوبری؛ مجید غیور مبرهن؛ محسن موهبتی


11. اثربخشی آموزش خودمهربانی بر مدرسه‌هراسی دانش‌آموزان دوره متوسطه

سمیه صفاری بیدهندی؛ حسن اسدزاده؛ نورعلی فرخی؛ فریبرز درتاج


15. مقایسه فراتحلیل اثربخشی درمان های موج دوم و سوم بر درد مزمن

بنت الهدی سباتی؛ حسین زارع؛ سوسن علیزاده فرد؛ مهدیه رحمانیان


گزارش مورد

17. نقش لاپاراسکوپی تشخیصی در یافتن منشا کیست های بزرگ ربع فوقانی چپ شکم در مقابل روش های تصویربرداری، گزارش یک مورد و مرور منابع

علی جنگجو؛ تورج زندباف؛ علیرضا رضاپناه؛ علی وحیدی راد؛ سینا نوروزی اصل؛ اکبر پاکدل


25. پیش‌بینی گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر بر اساس سبک‌های فرزندپروری و سبک زندگی سلامت

عباداله عباسی؛ علیرضا رجایی؛ محمد حسین بیاضی؛ حمید جعفریان یسار