دوره و شماره: دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400 

مقاله پژوهشی

بررسی الگوی مسمومیت حاد در شمال شرق ایران

صفحه 3889-3901

بهاره پایور؛ هایده هاشمی زاده؛ محمد سیاوشی؛ اندیشه حامدی


ارتباط مدت خواب و الگوی مصرف میان وعده های غذایی در افراد بزرگسال شهرستان های اصفهان، نجف آباد و اراک: برنامه قلب سالم اصفهان

صفحه 3928-3939

نوشین محمدی فرد؛ فهیمه حقیقت دوست؛ پریسا ذاکری؛ مریم مقرون؛ حسن علیخاصی؛ سیمین کریمی؛ فیروزه سجادی


ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس ارتقاء یافته اضطراب کودکان اسپنس فرم کوتاه

صفحه 3940-3952

فریده امیرالسادات هفشجانی؛ بهمن اکبری؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ عباس ابوالقاسمی


طراحی الگوی سطح‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی راهبردی گردشگری سلامت

صفحه 3996-4006

امان محمد امانجانی؛ مجید نصیری؛ پرویز سعیدی؛ فریدون آزما


نقش سلامت عمومی در مدیریت بدن ورزشکاران مرد

صفحه 4030-4038

مجتبی جعفری؛ علی روشنائی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی


مقاله پژوهشی

اثر 6 هفته تمرین مقاومتی بر بیان GLP-1 در بافت پانکراس رت های چاق دیابتی نوع 2

صفحه 4049-4049

زینب قاسمی؛ سقا فرج تبار بهرستاق؛ بابی سان عسکری


اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی به مادران بر کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

صفحه 4061-4072

مرجان آل بهبهانی؛ مولود کیخسروانی؛ ناصر امینی؛ محمد نریمانی؛ بهنام الدین جامعی


تبیین احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهر اراک

صفحه 4083-4096

اعظم روانشاد؛ فرانک سیدی؛ مریم یارمحمد توسکی


اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر رضایت زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین

صفحه 4108-4118

رضوان مسعود میدانچی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ کورش گودرزی؛ جواد کریمی


تاثیرطرحواره درمانی هیجانی گروهی بر میزان خودکارآمدی و درد در بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی

صفحه 4145-4159

ماریه حسینی؛ حسن احدی؛ فرهاد جمهری؛ آدیس کراسکیان موجمباری؛ مروارید احدی


سازوکارهای اجتماعی جوانان ورزشکار در راستای سلامت جسمی و روان‌شناختی

مجتبی جعفری؛ علی روشنائی؛ محمدحسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی


مقاله پژوهشی

رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و شادکامی با رضایت زناشویی در زنان متأهل

صفحه 4229-4242

شهناز راستگو؛ مهسا سوادکوهی قودجانکی؛ شایان پورمولایی


گزارش مورد

نقش لاپاراسکوپی تشخیصی در یافتن منشا کیست های بزرگ ربع فوقانی چپ شکم در مقابل روش های تصویربرداری، گزارش یک مورد و مرور منابع

صفحه 3939-3945

علی جنگجو؛ تورج زندباف؛ علیرضا رضاپناه؛ علی وحیدی راد؛ سینا نوروزی اصل؛ اکبر پاکدل


مقاله پژوهشی

پیش‌بینی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی بر اساس ناگویی خلقی و تحمل پریشانی در افراد مبتلا به چاقی

صفحه 3945-3955

مریم دهقانی بنادکی؛ مریم ولایتی؛ فرزاد رعیت دوست؛ معصومه کلانتری؛ غزاله ترناس


اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نگرش به مصرف مواد و تکانشگری نوجوانان وابسته به مواد مخدر

صفحه 3979-3989

معصومه بختیاری؛ بهمن سلیمی تیموری؛ نسرین محمدی کمال‌آبادی؛ معصومه ایزدی