دوره و شماره: دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400 
2. بررسی الگوی مسمومیت حاد در شمال شرق ایران

بهاره پایور؛ هایده هاشمی زاده؛ محمد سیاوشی؛ اندیشه حامدی


3. ارتباط مدت خواب و الگوی مصرف میان وعده های غذایی در افراد بزرگسال شهرستان های اصفهان، نجف آباد و اراک: برنامه قلب سالم اصفهان

نوشین محمدی فرد؛ فهیمه حقیقت دوست؛ پریسا ذاکری؛ مریم مقرون؛ حسن علیخاصی؛ سیمین کریمی؛ فیروزه سجادی


4. تاثیر نقاشی بر اضطراب و سلول های خون (CBC) کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان دکتر شیخ مشهد1397

مریم پورخرمشاهی؛ مسعود کاشانی؛ الهام بختیاری؛ بنی هاشم؛ مریم علیزاده مطلق؛ نوشین پیمان


5. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی به مادران بر کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

مرجان آل بهبهانی؛ مولود کیخسروانی؛ ناصر امینی؛ محمد نریمانی؛ بهنام الدین جامعی


10. ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس ارتقاء یافته اضطراب کودکان اسپنس فرم کوتاه

فریده امیرالسادات هفشجانی؛ بهمن اکبری؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ عباس ابوالقاسمی


گزارش مورد

15. نقش لاپاراسکوپی تشخیصی در یافتن منشا کیست های بزرگ ربع فوقانی چپ شکم در مقابل روش های تصویربرداری، گزارش یک مورد و مرور منابع

علی جنگجو؛ تورج زندباف؛ علیرضا رضاپناه؛ علی وحیدی راد؛ سینا نوروزی اصل؛ اکبر پاکدل


مقاله پژوهشی

21. مقایسه کیفیت زندگی در نوجوانان بزهکار و عادی شهر لردگان

کورش جمالی؛ کریم صالحی؛ مریم چرامی


27. تاثیرطرحواره درمانی هیجانی گروهی بر میزان خودکارآمدی و درد در بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی

ماریه حسینی؛ حسن احدی؛ فرهاد جمهری؛ آدیس کراسکیان موجمباری؛ مروارید احدی


28. اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر رضایت زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین

رضوان مسعود میدانچی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ کورش گودرزی؛ جواد کریمی