دوره و شماره: دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400 

مقاله پژوهشی

بررسی الگوی مسمومیت حاد در شمال شرق ایران

بهاره پایور؛ هایده هاشمی زاده؛ محمد سیاوشی؛ اندیشه حامدی


ارتباط مدت خواب و الگوی مصرف میان وعده های غذایی در افراد بزرگسال شهرستان های اصفهان، نجف آباد و اراک: برنامه قلب سالم اصفهان

نوشین محمدی فرد؛ فهیمه حقیقت دوست؛ پریسا ذاکری؛ مریم مقرون؛ حسن علیخاصی؛ سیمین کریمی؛ فیروزه سجادی


ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس ارتقاء یافته اضطراب کودکان اسپنس فرم کوتاه

فریده امیرالسادات هفشجانی؛ بهمن اکبری؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ عباس ابوالقاسمی


نقش سلامت عمومی در مدیریت بدن ورزشکاران مرد

مجتبی جعفری؛ علی روشنائی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی


اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی به مادران بر کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

مرجان آل بهبهانی؛ مولود کیخسروانی؛ ناصر امینی؛ محمد نریمانی؛ بهنام الدین جامعی


اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر رضایت زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین

رضوان مسعود میدانچی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ کورش گودرزی؛ جواد کریمی


مقاله پژوهشی

رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و شادکامی با رضایت زناشویی در زنان متأهل

شهناز راستگو؛ مهسا سوادکوهی قودجانکی؛ شایان پورمولایی


مقاله پژوهشی

پیش‌بینی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی بر اساس ناگویی خلقی و تحمل پریشانی در افراد مبتلا به چاقی

مریم دهقانی بنادکی؛ مریم ولایتی؛ فرزاد رعیت دوست؛ معصومه کلانتری؛ غزاله ترناس