دوره و شماره: دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400 (فروردین-اردیبهشت1400) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی سطح ویتامین دی در بیماران با اختلال اسپرموگرام

علیرضا اخوان رضایت؛ مریم عمادزاده؛ رامین حسین زاده؛ سلمان سلطانی


8. بررسی خطاهای پزشکی در بخش های زنان و زایمان: یک مطالعه توصیفی- مقطعی بین سال های 1381 تا 1397 در شهرستان جهرم

مهشید البرزی؛ فرشید جاودانی؛ ناصر حاتمی؛ مهدی فروغیان؛ علیرضا درودچی؛ سعید جاودانی؛ محمد زارع نژاد


9. مروری بر عفونت سل نهفته در کارکنان بهداشتی و روش های تشخیصی آن در ایران

زهرا باقری؛ سامان سلیمان پور؛ کیارش قزوینی؛ سید علی اکبر شمسیان؛ فائزه ثابت


مقاله پژوهشی

10. بررسی همراهی عفونت هپاتیت سی (C) و بیماری لیکن پلان

وحید سپهر؛ نیوشا مختاری؛ زهرا شریفی؛ سید محمد موسوی؛ الهام صفری؛ الهه صفری؛ الناز وفادار مرادی


11. ارزیابی 5 ساله موارد مرگ کودک در بیمارستان دکتر شیخ مشهد(1395-1391)

فاطمه ملائی؛ انوش اذرفر؛ یلدا روانشاد؛ عبدالله بنی هاشم؛ فرهاد حیدریان