دوره و شماره: دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400 

مقاله پژوهشی

بررسی سطح ویتامین دی در بیماران با اختلال اسپرموگرام

صفحه 2256-2264

علیرضا اخوان رضایت؛ مریم عمادزاده؛ رامین حسین زاده؛ سلمان سلطانی


بررسی خطاهای پزشکی در بخش های زنان و زایمان: یک مطالعه توصیفی- مقطعی بین سال های 1381 تا 1397 در شهرستان جهرم

صفحه 2299-2307

محمد زارع نژاد؛ فرشید جاودانی؛ ناصر حاتمی؛ علیرضا درودچی؛ نوید کلانی؛ مهشید البرزی


بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر مهارت های تنظیم هیجان

صفحه 2374-2380

سعید هدایتی زفرقندی؛ سوزان امامی پور؛ امین رفیعی پور


مقایسه اثربخشی آموزش مفاهیم ذهن خوانی و درمان پاسخ محور بر مهارت اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم

صفحه 2423-2433

مریم افلاکی ناصری؛ محمدرضا زربخش بحری؛ شهنام ابوالقاسمی؛ طاهر تیزدست


مروری بر عفونت سل نهفته در کارکنان بهداشتی و روش های تشخیصی آن در ایران

صفحه 2529-2539

زهرا باقری؛ سامان سلیمان پور؛ کیارش قزوینی؛ سید علی اکبر شمسیان؛ فائزه ثابت


مقاله پژوهشی

بررسی همراهی عفونت هپاتیت سی (C) و بیماری لیکن پلان

صفحه 2540-2547

وحید سپهر؛ نیوشا مختاری؛ زهرا شریفی؛ سید محمد موسوی؛ الهام صفری؛ الهه صفری؛ الناز وفادار مرادی