نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپنه انسدادی خواب تأثیر تمرین هوازی تناوبی بر شاخص آپنه – هایپوپنه(AHI )، BMI و کیفیت زندگی مردان میانسال مبتلا به سندروم آپنه انسدادی خواب [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1092-1099]
 • آپوپتوز بررسی اثر ضدسرطانی لانتی‌بیوتیک Bovicin HC5 [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • آتروژنیک عدم تغییر HDL در حضور افزایش پاراکسوناز-1 در پاسخ به تمرینات TRX در زنان چاق میانسال غیرفعال [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 912-920]
 • آدیپونکتین بررسی تأثیر تمرین هوازی و ماساژ LPG، بر مقاومت به انسولین و نسبت لپتین به آدیپونکتین زنان چاق کم‌تحرک [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • آیریزین مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین شنای تداومی و تناوبی با شدت بالا بر مقادیر بافتی آیریزین و حساسیت به انسولین در موش های صحرایی نر مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • آزمون رفتار چرخشی ناشی از آپومورفین ارزیابی فعالیت ضد پارکینسونی آستاگزانتین در شرایط برون تنی ودرون تنی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1387-1400]
 • آزمون فرمالین اثر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین و وراپامیل بر پاسخ درد ناشی از فرمالین [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1166-1177]
 • آسیب عضلانی تأثیر فواصل استراحت بین نوبت طی وهله‎های تمرین برونگرا بر مقادیر سرمی‎TNF-α در مردان بدون تمرین [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • آسیب‌های تعاملی بین‌فردی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • آسیب‌های ورزشی مقایسه و ارتباط شیوع و شدت آسیب‌های ورزشی با نوع ژنوتیپ ACTN3 در وزنه‌برداران مرد نخبه ایرانی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • آسپرژیلوزیس مهاجم شناسایی عفونت های قارچی مهاجم در مبتلایان به بدخیمی های خونی با روش Real-time PCR [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 505-513]
 • آستاگزانتین ارزیابی فعالیت ضد پارکینسونی آستاگزانتین در شرایط برون تنی ودرون تنی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1387-1400]
 • آسم کیفیت زندگی در کودکان 8-12ساله مبتلا به آسم در کرج [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 247-256]
 • آسینوباکتر بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای نمونه کشتهای ارسالی از بخشهای مراقبتهای ویژه [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • آشفتگی روانی ارائه الگوی ساختاری پیش‌بینی آشفتگی روانی بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی با میانجی‌گری احساس انسجام روانی و انعطاف‌پذیری شناختی دردانشجویان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 514-528]
 • آمبولانس ها بررسی روند ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی مشهد قبل و بعد از کووید-19 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2257-2267]
 • آمیگدالین اثر آمیگدالین بر بقای سلولی و سطح مالون دی آلدئید سلول های سرطان پستان SK-BR-3 در مطالعه آزمایشگاهی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • آموزش تعیین نیازهای آموزشی و تدوین برنامه مراقبت از خود در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با دیالیز صفاقی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • آموزش الکترونیکی بررسی مقایسه تأثیر اثربخشی آموزشالکترونیکی ، سنتی و ترکیبی (الکتروسنتی) بر نگارش خلّاق و فعال (انشاء) و هوش هیجانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک شهر کرمان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 823-838]
 • آموزش ترکیبی(الکتروسنتی) بررسی مقایسه تأثیر اثربخشی آموزشالکترونیکی ، سنتی و ترکیبی (الکتروسنتی) بر نگارش خلّاق و فعال (انشاء) و هوش هیجانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک شهر کرمان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 823-838]
 • آموزش تن آرامی گروهی مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی و تن آرامی به شیوه گروهی بر علائم افسردگی پرستاران [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 802-811]
 • آموزش تن آرامی گروهی مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی و تن آرامی به شیوه گروهی بر تفکر پارانوئید پرستاران [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • آموزش خلاقیت هم سنجی اثربخشی آموزش خلاقیت و آموزش راهبرد های یادگیری بر سرزندگی تحصیلی و خود کارآمدی دانش آموزان دختر اهمال کار [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • آموزش خودزاد اثربخشی آموزش خودزاد بر دغدغه رضایت جنسی و عملکرد جنسی زنان با سابقه ماستکتومی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1005-1018]
 • آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • آموزش ذهن آگاهی اثربخشی تحریک مستقیم مغز از روی جمجمه tDCS توام با آموزش ذهن آگاهی بر کارکردهای اجرایی و افسردگی کودکان دارای اختلال خواندن [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 399-430]
 • آموزش سنتی بررسی مقایسه تأثیر اثربخشی آموزشالکترونیکی ، سنتی و ترکیبی (الکتروسنتی) بر نگارش خلّاق و فعال (انشاء) و هوش هیجانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک شهر کرمان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 823-838]
 • آموزش شفقت به خود اثربخشی آموزش شفقت به خود بر امیدواری به روابط سازنده در مادران دارای کودکان استثنایی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • آموزش مثبت‌اندیشی اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی بر حمایت اجتماعی ادراک شده نوجوانان دختر شهرستان سرپل ذهاب [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • آموزش مجازی مدل علّی فرسودگی تحصیلی براساس شایستگی هیجانی- اجتماعی و حمایت تحصیلی: نقش میانجی خودناتوان سازی در دانش آموزان در فرایند آموزش مجازی دوران قرنطینه خانگی ناشی از پاندمی‎کرونا [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • آموزش مدیریت خشم تاثیر آموزش مدیریت خشم به شیوه‌ی برنامه ایمن‌سازی در مقابل استرس بر کنترل عواطف و خرده مقیاس‌های آن در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • آموزش مهارت زندگی مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی و تن آرامی به شیوه گروهی بر تفکر پارانوئید پرستاران [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر افسردگی و سلامت اجتماعی زنان مبتلا به افسردگی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • آنتی‏بادی تعیین میزان آنتی ‏بادی‏های ضد هلیکوباکتر پیلوری در افراد سالم در اهواز [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • آنتی‌بیوتیک‌‌ مروری بر ساختار هیدروکسی‌آپاتیت بارگذاری شده توسط آنتی بیوتیک‌های سیستمیک به عنوان سیستم رساننده‌ی آنتی‌بیوتیک در پوشش‌دهی شانزهای ارتوپدی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1338-1348]
 • آنتی پراکسیداز آنتی بادی اثر سلنیوم برتیروتروپین TSH و سطح آنتی پراکسیداز آنتی بادیanti TPO Ab در بیماران هیپوتیروئیدی اتو ایمیون [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 39-45]
 • آینده‌پژوهی آینده‌پژوهی وضعیت طلاق در نسل‌های آینده خانواده‌های ایرانی در افق چشم‌انداز توسعه 1420 با تأکید بر الگوی آسیب‌شناسی روانی اجتماعی خانواده [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 854-869]
 • آهنگ بارگیری ارتباط استراتژی مچ پا در آهنگ بارگیری با گشتاور فلکسوری زانو در ورزشکاران مبتلا به پای پرانتزی در هنگام فرود [دوره 65، شماره 4، 1401]

ا

 • ابراز وجود مقایسه عزت‌نفس، ابراز وجود، بهزیستی روانی و افسردگی بین دختران دبیرستانی واجد و فاقد والدین شهر آبادان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 956-968]
 • ابزارهای سنجش روش های رایج تشخیص بیماری های ویروسی و معرفی نانوزیست حسگرها در تشخیص ویروس ها [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • ابعاد نابهنجار شخصیت مقایسه ابعاد نابهنجار شخصیت و طرحواره‌های هیجانی در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد عادی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1139-1150]
 • اپیدمیولوژی بررسی شیوع حیوان گزیدگی در شهرستان قائنات در طی سال های 1400-1396 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2245-2255]
 • اثربخشی تحریک مستقیم از روی جمجمه (tDCS) اثربخشی تحریک مستقیم مغز از روی جمجمه tDCS توام با آموزش ذهن آگاهی بر کارکردهای اجرایی و افسردگی کودکان دارای اختلال خواندن [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 399-430]
 • اجتماعی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب و تحلیل ارتباط متقابل بر بهزیستی ذهنی و اجتماعی در زوجین دارای تعارضات زناشویی [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2340-2353]
 • احساس انسجام روانی ارائه الگوی ساختاری پیش‌بینی آشفتگی روانی بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی با میانجی‌گری احساس انسجام روانی و انعطاف‌پذیری شناختی دردانشجویان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 514-528]
 • اختلالات یادگیری اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکردهای اجرایی و مهارگری شناختی و عاطفی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • اختلالات یادگیری مقایسه میزان اثربخشی روش‌های تئاتردرمانی، موسیقی درمانی و نقاشی درمانی بر احساس شایستگی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • اختلال یادگیری نقش میانجی سرعت پردازش و فهم کلامی در رابطه بین حافظه فعال و آگاهی واج‌شناختی با خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 408-419]
 • اختلال اضطراب اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر خودتنظیمی هیجانی کودکان با اختلال اضطراب [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • اختلال اضطراب فراگیر اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی، سوگیری تعبیر و توجه متمرکز بر خود در زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2381-2396]
 • اختلال اعتیاد جنسی مقایسه خودپنداره و تروماهای کودکی افراد مبتلا به اختلال اعتیاد جنسی با افراد غیرمبتلا [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • اختلال بیش فعالی/ نقص توجه اثربخشی تمرینات حرکتی و درمان فرزندپروری مبتنی بر تعامل کودک -والد بر عملکرد حرکتی، شناختی و نافرمانی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • اختلال خواب مدل‌یابی روابط ساختاری کمال‌گرایی و کیفیت خواب: نقش واسطه‌ای اضطراب [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 366-376]
 • اختلال خواب اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال خواب، نشخوار فکری و ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • اختلال شخصیت مرزی اثربخشی درمان هیجان مدار بر تنظیم هیجانی و سبک های دلبستگی زنان با اختلال شخصیت مرزی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 654-666]
 • اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر عزت‌نفس مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نقص‌توجه/ بیش فعالی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • اختلال وسواسی-جبری تجربه زیسته‌ی افراد مبتلا به اختلال وسواسی-جبری تحت تاثیر فراگیری بیماری کرونا؛ یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • ادراک از بیماری مدل ساختاری کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان بر اساس شخصیت تیپ D با نقش میانجی ادراک از بیماری [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • ادراک بیماری تاثیر سبک های دلبستگی و نگرش های ناکارآمد بر ادراک بیماری زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • ادراک خودکارآمدی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر ادراک خودکارآمدی و رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • ایران شناسایی عفونت های قارچی مهاجم در مبتلایان به بدخیمی های خونی با روش Real-time PCR [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 505-513]
 • ایران بررسی شیوع حیوان گزیدگی در شهرستان قائنات در طی سال های 1400-1396 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2245-2255]
 • ارزیابی ریسک ارائه الگوی ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و کیفیت (HSEQ) در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • ارزشیابی کیفی بررسی رابطه مهارت‎های معلمی در ارزشیابی کیفی درس ریاضی با اضطراب ریاضی، اهمال کاری تحصیلی و سبک تفکر دانش آموزان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 870-884]
 • ازدواج عاشقانه مطالعه کیفی پدیدارشناسانه زنان مطلقه 18 تا 45 ساله شهر مشهد (مصاحبه با رویکرد داده بنیاد) [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • ازون بررسی اثر آب ازون دار شده و هیپوکلریت سدیم بر ثبات ابعادی رزین آکریلی گرما پخت دنچر [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • اساتید تبیین عدالت آموزشی در بین اساتید دانشگاه های علوم پزشکی ایران [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • اسارت مطالعه کیفی پدیدارشناسانه زنان مطلقه 18 تا 45 ساله شهر مشهد (مصاحبه با رویکرد داده بنیاد) [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • اسپیرولینا تاثیر تمرین مقاومتی و مصرف اسپیرولینا بر شاخص‌های ضداکسایشی مردان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1233-1245]
 • استافیلوکوک ارئوس بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای نمونه کشتهای ارسالی از بخشهای مراقبتهای ویژه [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • استافیلوکوکوس ارئوس بررسی اثر آنتی باکتریال نانوکمپلکس لاکتوفرین+نقره بر روی باکتری‌های سودوموناس آئروژینوزا ،استافیلوکوکوس اورئوس، آسینتوباکتر بومانی و استرپتوکوکوس پیوژنز [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی ژنوتیپی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران در شهرکرد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1341-1355]
 • استحکام‌ذهنی تأثیر تمرین مقاومتی بر شاخص‌های روان‌شناختی تاب‌آوری و استحکام‌ذهنی درکاراته‌کاران نخبه شهر اصفهان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 982-995]
 • استرس تاثیر استرس و حمایت اجتماعی ادراک شده بر افسردگی پس از تولد نوزاد باتوجه به نقش میانجی گرانه شخصیت آسیب پذیر در پدران در شهر اصفهان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • استرس مقایسه استرس، حمایت اجتماعی ادراک شده و شخصیت آسیب پذیر در پدران افسرده و غیرافسرده دارای نوزاد تازه متولد شده [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 377-388]
 • استرس شیوع اضطراب، افسردگی و استرس و همبسته های روانی-اجتماعی آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره همه گیری کووید-19 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2293-2309]
 • استرس تأثیر درمان کوتاه مدت راه حل مدار بر استرس زنان معلم شهر کاشمر [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1433-1441]
 • استرس اثربخشی آموزش مدیریت استرس (راهبردهای شناختی- رفتاری) بر استرس ادراک‌شده و پیامد IVF در زنان نابارور [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • استرس اکسیداتیو ارتباط بین پلی مورفیسم های A251G و درج/حذف 50 جفت باز در ژن SOD1 با خطر ابتلا به بیماری لوسمی میلوئید حاد در افراد مبتلا به این بیماری در جمعیت استان فارس [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2333-2339]
 • استرس شغلی مقایسه تحمل پریشانی و استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش سوانح و حوادث با پرستاران شاغل در داخل بیمارستان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 569-577]
 • استرس شغلی اثربخشی برنامه توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران بر تعارض متقابل کار _ خانواده و استرس شغلی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • استرس شغلی پیش بینی استرس شغلی براساس جوسازمانی، هوش هیجانی و تیپ های شخصیتی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1402-1410]
 • استرس ناشی از مرگ مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی بر استرس ناشی از مرگ، شاخص‌های زیستی FBS و HbA1c در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1246-1258]
 • استویا بررسی تأثیر هشت هفته ورزش استقامتی، و مصرف وانادیوم و عصاره استویا بر تغییرات ساختاری بافت مغز موش‌های نر دیابتی نوع1 [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • اسکلروزیس چندگانه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری و امیددرمانی بر انسجام روانی و خوددلسوزی در بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه شهر تهران [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 46-58]
 • اسینتوباکتر ارتباط میان مصرف پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی قبل از جراحی و عفونت‌های بیمارستانی در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 904-911]
 • اسهال کودکان بررسی شیوع گروه‎های ‎فیلوژنتیک و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه‎های ‎اشریشیاکلی چسبنده روده‎ای(EAEC) جدا شده از کودکان اسهالی در مشهد [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • اشتیاق تحصیلی مقایسه اثربخشی آموزش خودتنظیمی و آموزش مهارت حل مسأله بر اشتیاق تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه دهم [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1225-1237]
 • اشتیاق تحصیلی تبیین ابعاد اشتیاق تحصیلی بر اساس وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده و میانجی‌گری اهداف پیشرفت در نوجوانان دختر [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • اشتیاق شغلی اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر اشتیاق شغلی و مسئولیت‌پذیری کارکنان دارای تعارض کار- خانواده در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • اشریشیاکلی چسبنده روده‎ای‎ بررسی شیوع گروه‎های ‎فیلوژنتیک و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه‎های ‎اشریشیاکلی چسبنده روده‎ای(EAEC) جدا شده از کودکان اسهالی در مشهد [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • اضافه وزن اثربخشی ذهن‌آگاهی بر تورش توجه به مواد غذایی و تصویر بدنی افراد دارای اضافه وزن [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 773-784]
 • اضافه وزن مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان شناختی رفتاری و ذهن آگاهی بر بهبود شاخص توده بدنی مبتلایان به اضافه وزن [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2486-2497]
 • اضطراب اثر بخشی مداخله شناختی رفتاری گروهی کوتاه مدت بر کاهش افسردگی، اضطراب و افزایش خودمدیریتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 529-543]
 • اضطراب مدل‌یابی روابط ساختاری کمال‌گرایی و کیفیت خواب: نقش واسطه‌ای اضطراب [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 366-376]
 • اضطراب مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی – عاطفی - رفتاری بر افسردگی و اضطراب بیماران فشارخون بالا [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 276-287]
 • اضطراب اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب و کنترل فشار خون مردان دارای هیپرتانسیون [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1082-1091]
 • اضطراب ارتباط مواجهه با COVID-19 و وضعیت سلامت روان کارکنان مراقبت های بهداشتی: مطالعه‌ی مقطعی در بیمارستان های شهر مشهد [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • اضطراب اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • اضطراب شیوع اضطراب، افسردگی و استرس و همبسته های روانی-اجتماعی آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره همه گیری کووید-19 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2293-2309]
 • اضطراب اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر اضطراب و پرخاشگری کودکان [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2430-2440]
 • اضطراب نقش تاب آوری روانی و خوش بینی با واسطه گری حمایت اجتماعی بر اضطراب کارمندان شرکت‎های نوپا در دوره پاندمی کرونا [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • اضطراب اثربخشی گروه درمانی یکپارچه‌نگر توحیدی بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران هیسترکتومی شده [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • اضطراب اجتماعی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر پردازش‌های هیجانی در دانشجویان دارای اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • اضطراب بارداری مدل پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس ذهن‌آگاهی با میانجی‌گری اضطراب بارداری در زنان باردار [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1268-1279]
 • اضطراب تحصیلی پیش بینی اضطراب تحصیلی بر اساس سبک های یادگیری با میانجیگری خودکارآمدی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 592-600]
 • اضطراب ریاضی بررسی رابطه مهارت‎های معلمی در ارزشیابی کیفی درس ریاضی با اضطراب ریاضی، اهمال کاری تحصیلی و سبک تفکر دانش آموزان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 870-884]
 • اضطراب کووید-19 تدوین الگوی مقابله روان‌شناختی با پیامدهای کووید 19 بر مبنای روان‌شناسی مثبت‌گرا و ارزیابی تاثیر آن بر کیفیت زندگی و شادکامی افراد دارای اضطراب کووید 19 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2456-2471]
 • اضطراب مرتبط با اختلالات هیجانی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب و تعارض نوجوانان دختر با والدین [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • اضطراب مرگ اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر رشد پس از سانحه و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1111-1124]
 • اضطراب مرگ پیش بینی وسواس مرگ براساس حساسیت اضطرابی، ذهن آگاهی و سرسختی روانشناختی در افراد دیابت نوع 2 [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • اضطراب مرگ اثربخشی معنی‌درمانی بر قند‌خون، شادکامی و اضطراب مرگ سالمندان مبتلا به دیابت نوع ۲ [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • اضطراب مرگ اثربخشی شفقت درمانی بر تصویر بدنی، رشد پس از سانحه و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • اعتیاد مقایسه ابعاد نابهنجار شخصیت و طرحواره‌های هیجانی در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد عادی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1139-1150]
 • اعتیاد به اینترنت تدوین مدل علائم نوموفوبیا در دانش‌آموزان بر اساس سبک دلبستگی و سواد رسانه‌ای با میانجی‌گری اعتیاد به اینترنت [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • اعتماد به نفس ارائه الگوی تصمیم گیری بالینی بر اساس هوش هیجانی با میانجی گری باورهای خودکارآمدی و اعتماد به نفس در کادر پرستاری بیمارستان های شهر رشت [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 543-558]
 • افراد نوروپاتی دیابتی اثر یک دوره تمرینات ترامپولین بر تعادل و کیفیت زندگی افراد نوروپاتی دیابتی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1093-1101]
 • افسردگی مقایسه میزان محرومیت کشیدگی جنسی در جامعه ایرانی و جامعه اروپایی ـ امریکایی و رابطه آن با میزان افسردگی و انگیزه پیشرفت [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1030-1039]
 • افسردگی مقایسه عزت‌نفس، ابراز وجود، بهزیستی روانی و افسردگی بین دختران دبیرستانی واجد و فاقد والدین شهر آبادان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 956-968]
 • افسردگی اثر بخشی مداخله شناختی رفتاری گروهی کوتاه مدت بر کاهش افسردگی، اضطراب و افزایش خودمدیریتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 529-543]
 • افسردگی مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی – عاطفی - رفتاری بر افسردگی و اضطراب بیماران فشارخون بالا [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 276-287]
 • افسردگی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، کیفیت زندگی و میزان کورتیزول سرم در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 785-801]
 • افسردگی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • افسردگی شیوع اضطراب، افسردگی و استرس و همبسته های روانی-اجتماعی آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره همه گیری کووید-19 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2293-2309]
 • افسردگی اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر افسردگی و سلامت اجتماعی زنان مبتلا به افسردگی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • افسردگی اثربخشی گروه درمانی یکپارچه‌نگر توحیدی بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران هیسترکتومی شده [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • افسردگی پس از تولد مقایسه استرس، حمایت اجتماعی ادراک شده و شخصیت آسیب پذیر در پدران افسرده و غیرافسرده دارای نوزاد تازه متولد شده [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 377-388]
 • افسردگی پس از زایمان تاثیر استرس و حمایت اجتماعی ادراک شده بر افسردگی پس از تولد نوزاد باتوجه به نقش میانجی گرانه شخصیت آسیب پذیر در پدران در شهر اصفهان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • افسردگی پس از زایمان پیش بینی میزان افسردگی پس از زایمان بر اساس راهبردهای مقابله ای و سبک دلبستگی در زنان نخست زا [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 772-784]
 • افسردگی و بهبودیافتگان ویروس کووید-19 مقایسه ی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری، مداخله مختصر و مداخله ترکیبی بر کاهش افسردگی بهبودیافتگان کووید 19 شهر اندیمشک [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1041-1054]
 • افق چشم‌انداز توسعه 1420 آینده‌پژوهی وضعیت طلاق در نسل‌های آینده خانواده‌های ایرانی در افق چشم‌انداز توسعه 1420 با تأکید بر الگوی آسیب‌شناسی روانی اجتماعی خانواده [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 854-869]
 • افکار خودآیند منفی پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس افکار خودآیند منفی و نگرش‌های ناکارآمد در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 389-398]
 • اکوکاردیوگرافی اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن و پروتئین 1Wnt ، β-cateninو 1CyclinD و شاخص‌های اکوکاردیوگرافی در بطن راست موش‌های صحرایی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • الایزا تعیین میزان آنتی ‏بادی‏های ضد هلیکوباکتر پیلوری در افراد سالم در اهواز [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • الکترومیوگرافی بررسی و مقایسه تغییرات بزرگی موج الکترومیوگرافی و میانگین طیف فرکانسی عضله چهارسر ران بعد از 8 هفته تمرینات درونگرا و برونگرا [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • الگوی خوردن مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و دلبستگی مبتنی بر درمان شفقت بر فرانگرانی و الگوی خوردن در افراد دیابتی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 127-145]
 • الگوهای ارتباطی اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر بر الگوهای ارتباطی زوجین [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1313-1324]
 • ایلئوم گزارش یک مورد پرفورایون وسیع در ایلئوم ناشی ازبیماری هنوخ شوئن لاین در یک بزرگسال با فقدان بیماری قبلی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 271-275]
 • امید به تحصیل اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر امید به تحصیل بر سرسختی تحصیلی و هوش هیجانی دانش‌آموزان [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • امید به زندگی تاثیر برنامه فعالیت بدنی منتخب بر امید به زندگی و خودکارآمدی عمومی دانشجویان پرستاری غیرفعال [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • امید درمانی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری و امیددرمانی بر انسجام روانی و خوددلسوزی در بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه شهر تهران [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 46-58]
 • امیدواری اثربخشی درمان هیجانمدار بر تابآوری و امیدواری بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 812-822]
 • امیدواری به روابط سازنده اثربخشی آموزش شفقت به خود بر امیدواری به روابط سازنده در مادران دارای کودکان استثنایی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • امیدواری تحصیلی مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رضایت از مدرسه با برنامه آموزش مبتنی بر بهزیستی تحصیلی بر امیدواری تحصیلی و هوش هیجانی دانش‌آموزان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1373-1386]
 • ایمنی ارائه الگوی ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و کیفیت (HSEQ) در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • امواج الکترومغناطیس اثر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین و وراپامیل بر پاسخ درد ناشی از فرمالین [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1166-1177]
 • ایمونوگلوبولین تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدیدتوأم با مصرف مکمل شنبلیله بر شاخص های سیستم ایمنی در زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 193-203]
 • اینترفرون گاما تجزیه و تحلیل مدل سازی همگرا از برهم‌کنش زیر مجموعه های α و β توکسین شیگا با پروتئین‌های اینترفرون گاما، پروستاگلاندین سنتتاز 2 و سدیم/گلوکز کوترانسپورتر به عنوان گامی در مهار سرطان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 666-679]
 • انتروباکتریاسه مروری بر روش‌های فنوتیپی تشخیص مقاومت آنتی بیوتیکی ناشی از آنزیم کارباپنماز در باکتری‌های جدا شده از نمونه های بالینی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 148-171]
 • انزوای اجتماعی مقایسه کیفیت زندگی، حمایت و انزوای اجتماعی سالمندان فعال و غیرفعال در دوران پاندمی کووید 19 [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 996-1004]
 • انسجام روانی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری و امیددرمانی بر انسجام روانی و خوددلسوزی در بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه شهر تهران [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 46-58]
 • انسولین بررسی تأثیر تمرین هوازی و ماساژ LPG، بر مقاومت به انسولین و نسبت لپتین به آدیپونکتین زنان چاق کم‌تحرک [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • انعطاف پذیری اثر توان بخشی شناختی برکارکرد های اجرایی (تصمیم گیری و انعطاف پذیری ، کنترل هیجان) کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1199-1213]
 • انعطاف پذیری اثر بخشی درمان پذیرش مبتنی بر تعهد بر انعطاف پذیری و کمال گرایی ظاهر جسمانی در اختلال بدشکلی بدن [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 86-100]
 • انعطاف پذیری نقش تشخیصی باورهای فراشناخت، تحمل ابهام ، انعطاف پذیری روانشناختی در تمیز تاب‌آوری بالا و پایین در همسران شهدای استان البرز [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • انعطاف‌پذیری شناختی ارائه الگوی ساختاری پیش‌بینی آشفتگی روانی بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی با میانجی‌گری احساس انسجام روانی و انعطاف‌پذیری شناختی دردانشجویان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 514-528]
 • انفارکتوس قلبی بررسی اثر مصرف وارفارین با تمرینات تداومی و تناوبی بر بیان ژن استئوکلسین قلبی، ویتامین K2(MK-4)و کلسیم سرمی در موش‌های صحرایی مدل انفارکتوس قلبی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 712-729]
 • انفارکتوس میوکارد همراهی پلی مورفیسم ژنSTAT4 (rs3024839) با احتمال ابتلا به سکته قلبی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 12-20]
 • انگیزش تحصیلی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر انگیزش تحصیلی و هیجان تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • انگیزه پیشرفت مقایسه میزان محرومیت کشیدگی جنسی در جامعه ایرانی و جامعه اروپایی ـ امریکایی و رابطه آن با میزان افسردگی و انگیزه پیشرفت [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1030-1039]
 • اهداف پیشرفت تبیین ابعاد اشتیاق تحصیلی بر اساس وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده و میانجی‌گری اهداف پیشرفت در نوجوانان دختر [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • اهمال کار هم سنجی اثربخشی آموزش خلاقیت و آموزش راهبرد های یادگیری بر سرزندگی تحصیلی و خود کارآمدی دانش آموزان دختر اهمال کار [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • اهمال کاری تحصیلی بررسی رابطه مهارت‎های معلمی در ارزشیابی کیفی درس ریاضی با اضطراب ریاضی، اهمال کاری تحصیلی و سبک تفکر دانش آموزان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 870-884]
 • اهمال‌کاری تحصیلی اثربخشی نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • اوزون و هوا بررسی اثر کشندگی نانومیکروحباب‌های اکسیژن، اوزون و هوا بر رده سلولی سرطان ملانوما [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1303-1312]
 • اولویت فراوانی انطباق طرح‎های پژوهشی با اولویت‎های اعلام شده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال‎های 1385 الی 1396 [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 580-591]

ب

 • بازداری پاسخ تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و ارزیابی اثربخشی آن بر تنظیم هیجان و بازداری پاسخ در نوجوانان مبتلابه چاقی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 617-628]
 • بازداری پاسخ مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر بازخورد عصبی و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم بر توجه و بازداری پاسخ دانش آموزان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1054-1065]
 • بازی درمانی مقایسه اثربخشی آموزش برنامه فرندز و بازی درمانی بر پاسخ به درد کودکان مبتلا به سرطان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1178-1187]
 • بازی درمانی شناختی رفتاری اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و بازی درمانی شناختی رفتاری بر توجه پایدار و حافظه فعال در کودکان با نقص توجه-بیش فعالی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 257-269]
 • بافت چربی تاثیر فعالیت ورزشی با شدت و حجم متفاوت بر بیان ژن‌های PDGF-B و FGF-2 بافت چربی زیر پوستی موش‎های صحرایی نژاد ویستار [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1259-1267]
 • بافت مغز بررسی تأثیر هشت هفته ورزش استقامتی، و مصرف وانادیوم و عصاره استویا بر تغییرات ساختاری بافت مغز موش‌های نر دیابتی نوع1 [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • بیان ژن استئوکلسین قلبی بررسی اثر مصرف وارفارین با تمرینات تداومی و تناوبی بر بیان ژن استئوکلسین قلبی، ویتامین K2(MK-4)و کلسیم سرمی در موش‌های صحرایی مدل انفارکتوس قلبی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 712-729]
 • باورهای خودکارآمدی ارائه الگوی تصمیم گیری بالینی بر اساس هوش هیجانی با میانجی گری باورهای خودکارآمدی و اعتماد به نفس در کادر پرستاری بیمارستان های شهر رشت [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 543-558]
 • باورهای فراشناخت نقش تشخیصی باورهای فراشناخت، تحمل ابهام ، انعطاف پذیری روانشناختی در تمیز تاب‌آوری بالا و پایین در همسران شهدای استان البرز [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • بتالاکتام مروری بر روش‌های فنوتیپی تشخیص مقاومت آنتی بیوتیکی ناشی از آنزیم کارباپنماز در باکتری‌های جدا شده از نمونه های بالینی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 148-171]
 • بی حس کننده موضعی نگاهی دیگر به داروهای بی حس کننده موضعی: مروری بر خاصیت ضد میکروبی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 468-492]
 • بخش اورژانس تبیین نقش های متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار: یک مطالعه کیفی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1151-1165]
 • بخش مراقبت‎های ویژه بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای نمونه کشتهای ارسالی از بخشهای مراقبتهای ویژه [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • بخشودگی مدل پیش‌بینی روابط فرازناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی با میانجی‌گری مدیریت تعارض و بخشودگی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • بخشودگی زناشویی تعیین اثربخشی پروتکل مستخرج از مدل علی بخشودگی زناشویی بر صمیمیت زوجین، تعهد زناشویی و تعارضات زناشویی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • بی‌خوابی اثربخشی درمان چند مولفه‌ای شناختی-رفتاری KiSS بر بی‌خوابی و خستگی کودکان [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2310-2325]
 • برنامه ایمن‌سازی در مقابل استرس تاثیر آموزش مدیریت خشم به شیوه‌ی برنامه ایمن‌سازی در مقابل استرس بر کنترل عواطف و خرده مقیاس‌های آن در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • برنامه آموزشی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر امید به تحصیل بر سرسختی تحصیلی و هوش هیجانی دانش‌آموزان [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • برنامه فرندز مقایسه اثربخشی آموزش برنامه فرندز و بازی درمانی بر پاسخ به درد کودکان مبتلا به سرطان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1178-1187]
 • بسته توانبخشی شناختی پارس مقایسه اثربخشی نرم افزار شناختی کاپیتان‌لاگ و بسته توانبخشی شناختی پارس بر بهبود توجه دانش‌آموزان دبستانی دارای آسیب شنوایی با کاشت حلزون [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • بیش‌فعالی اثربخشی برنامه رژیم حسی مبتنی بر خانواده بر بهبود نشانگان اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • بقای سلولی اثر آمیگدالین بر بقای سلولی و سطح مالون دی آلدئید سلول های سرطان پستان SK-BR-3 در مطالعه آزمایشگاهی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • بلوغ اثربخشی مداخله روان‌شناختی تکریمی – معنوی خانواده‌محور بر تنظیم هیجان نوجوانان پسر در دوره بلوغ [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • بیماران مبتلا به آسم مروری بر تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2405-2429]
 • بیماران مبتلابه دیابت نوع دو مقایسه اثربخشی دو درمان شناختی رفتاری کلاسیک (CBT) و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع 2 شهر شیراز [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • بیماری پارکینسون ارزیابی فعالیت ضد پارکینسونی آستاگزانتین در شرایط برون تنی ودرون تنی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1387-1400]
 • بیماری دیابت مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و دلبستگی مبتنی بر درمان شفقت بر فرانگرانی و الگوی خوردن در افراد دیابتی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 127-145]
 • بیمارستان پیمانیه شناسایی علل کسورات بیمه ای بیمارستان پیمانیه و راهکارهای کاهش آن: یک مطالعه کیفی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • بیماری عروق کرونری قلب اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر ادراک خودکارآمدی و رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • بیماری کبد چرب غیر الکلی تغییرات سطح کمرین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی مبتلا به کبد چرب غیر الکلی: اثر تمرینات تناوبی شدید و مکمل گیری عصاره خرفه [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2273-2284]
 • بیماری مزمن کلیوی کمبود سلنیوم در بیماران دیالیزی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 629-644]
 • بهداشت ارائه الگوی ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و کیفیت (HSEQ) در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • بهداشت روانی بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده و هیجان تحصیلی با بهداشت روانی دانش‌آموزان [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • بهداشت روانی تأثیر بهداشت روانی بر رضایت از زندگی پرستاران با میانجی‌گری تاب‌آوری [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • بهزیستی تحصیلی مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رضایت از مدرسه با برنامه آموزش مبتنی بر بهزیستی تحصیلی بر امیدواری تحصیلی و هوش هیجانی دانش‌آموزان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1373-1386]
 • بهزیستی تحصیلی تدوین و آزمون مدل بهزیستی تحصیلی براساس راهبردهای شناختی و فراشناختی با نقش واسطه ای درگیری تحصیلی و اثربخشی مدل بر یادگیری خود راهبر دانش آموزان [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • بهزیستی ذهنی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تأثیر بهزیستی ذهنی بیماران بهبود یافته پاندومیک کرونا (COVID-19) در اوج همه‌گیری [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1214-1221]
 • بهزیستی ذهنی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب و تحلیل ارتباط متقابل بر بهزیستی ذهنی و اجتماعی در زوجین دارای تعارضات زناشویی [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2340-2353]
 • بهزیستی ذهنی اثربخشی شناختی - رفتاری بر تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی با پیگیری دو ماهه در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • بهزیستی روانی مقایسه عزت‌نفس، ابراز وجود، بهزیستی روانی و افسردگی بین دختران دبیرستانی واجد و فاقد والدین شهر آبادان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 956-968]
 • بهزیستی روان‌شناختی پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس افکار خودآیند منفی و نگرش‌های ناکارآمد در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 389-398]
 • بوپیواکائین نگاهی دیگر به داروهای بی حس کننده موضعی: مروری بر خاصیت ضد میکروبی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 468-492]

پ

 • پایایی بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نمره ثابت مورلی [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2354-2370]
 • پاسخ به درد مقایسه اثربخشی آموزش برنامه فرندز و بازی درمانی بر پاسخ به درد کودکان مبتلا به سرطان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1178-1187]
 • پایگاه اقتصادی اجتماعی تبیین ابعاد اشتیاق تحصیلی بر اساس وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده و میانجی‌گری اهداف پیشرفت در نوجوانان دختر [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • پاندمی کرونا نقش تاب آوری روانی و خوش بینی با واسطه گری حمایت اجتماعی بر اضطراب کارمندان شرکت‎های نوپا در دوره پاندمی کرونا [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • پاندمی‎کرونا مدل علّی فرسودگی تحصیلی براساس شایستگی هیجانی- اجتماعی و حمایت تحصیلی: نقش میانجی خودناتوان سازی در دانش آموزان در فرایند آموزش مجازی دوران قرنطینه خانگی ناشی از پاندمی‎کرونا [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • پاندومیک کرونا (COVID-19) اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تأثیر بهزیستی ذهنی بیماران بهبود یافته پاندومیک کرونا (COVID-19) در اوج همه‌گیری [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1214-1221]
 • پپتید مرتبط با ژن کلسی‌تونین اثر تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر پپتید وابسته به ژن کلسی‌تونین در عضله نعلی موش های صحرایی نر [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 191-200]
 • پتاسیم بررسی ارتباط ویتامین دی، سدیم و پتاسیم با نفروپاتی و شدت آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • پدران مقایسه استرس، حمایت اجتماعی ادراک شده و شخصیت آسیب پذیر در پدران افسرده و غیرافسرده دارای نوزاد تازه متولد شده [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 377-388]
 • پذیرش اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و تنظیم هیجان در مردان مبتلا به پرخوری عصبی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 116-125]
 • پذیرش و تعهد مقایسه اثربخشی سه رویکرد طرحواره درمانی، مهارت فصول و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی و نشخوار ذهنی زنان مبتلا به سرطان شهرستان شیراز [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 838-853]
 • پری‌بیوتیک بررسی اثر ضدسرطانی لانتی‌بیوتیک Bovicin HC5 [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • پرخاشگری اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر اضطراب و پرخاشگری کودکان [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2430-2440]
 • پرخوری اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و تنظیم هیجان در مردان مبتلا به پرخوری عصبی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 116-125]
 • پردازش حسی اثربخشی برنامه رژیم حسی مبتنی بر خانواده بر بهبود نشانگان اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • پردازش هیجانی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر پردازش‌های هیجانی در دانشجویان دارای اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • پرستاران اثربخشی برنامه توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران بر تعارض متقابل کار _ خانواده و استرس شغلی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • پرستاران داخل بیمارستان مقایسه تحمل پریشانی و استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش سوانح و حوادث با پرستاران شاغل در داخل بیمارستان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 569-577]
 • پرستاران سوانح و حوادث مقایسه تحمل پریشانی و استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش سوانح و حوادث با پرستاران شاغل در داخل بیمارستان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 569-577]
 • پرسشنامه نمره ثابت مورلی بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نمره ثابت مورلی [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2354-2370]
 • پروتئین ACTN3 مقایسه و ارتباط شیوع و شدت آسیب‌های ورزشی با نوع ژنوتیپ ACTN3 در وزنه‌برداران مرد نخبه ایرانی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • پروتئین شیر گاوی بررسی تظاهرات بالینی، شیرخواران 2تا18 ماه با احتمال آلرژی به پروتئین شیرگاو ، روش های متداول در درمان و میزان پاسخ به درمان [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2268-2272]
 • پروستاگلاندین سنتتاز 2 تجزیه و تحلیل مدل سازی همگرا از برهم‌کنش زیر مجموعه های α و β توکسین شیگا با پروتئین‌های اینترفرون گاما، پروستاگلاندین سنتتاز 2 و سدیم/گلوکز کوترانسپورتر به عنوان گامی در مهار سرطان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 666-679]
 • پزشکی فراوانی انطباق طرح‎های پژوهشی با اولویت‎های اعلام شده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال‎های 1385 الی 1396 [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 580-591]
 • پزشکان شناسایی علل کسورات بیمه ای بیمارستان پیمانیه و راهکارهای کاهش آن: یک مطالعه کیفی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • پژوهش کیفی بررسی کیفی علل تعارض زوجین در یک مطالعه اکتشافی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • پیش بیمارستانی بررسی روند ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی مشهد قبل و بعد از کووید-19 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2257-2267]
 • پیشرفت تحصیلی تدوین مدلی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق کارکردهای اجرایی، سرمایه روانشناختی و درگیری تحصیلی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • پیش فشار خون بررسی شیوع فشار خون و میزان اطلاع و کنترل آن در افراد 35-65 ساله بین سالهای 86-88 در مشهد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 934-946]
 • پیشگیری از عفونت ارتباط میان مصرف پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی قبل از جراحی و عفونت‌های بیمارستانی در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 904-911]
 • پلی مورفیسم همراهی پلی مورفیسم ژنSTAT4 (rs3024839) با احتمال ابتلا به سکته قلبی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 12-20]
 • پلی‌مورفیسم ارتباط بین پلی مورفیسم های A251G و درج/حذف 50 جفت باز در ژن SOD1 با خطر ابتلا به بیماری لوسمی میلوئید حاد در افراد مبتلا به این بیماری در جمعیت استان فارس [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2333-2339]
 • پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی مطالعه پلی مورفیسم های اگزون 2 ژن BMP15 و اگزون 9 ژن BMPR1B در زنان نابارور ایرانی مبتلا به نارسایی زودرس تخمدان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • پیمان‌شکنی اثربخشی طرح‌واره درمانی بر تحریک‌پذیری هیجانی و عملکرد خانواده در زنان آسیب‌دیده از پیمان‌شکنی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • پویایی محیط خانواده بررسی رابطه بین پویایی محیط خانواده و نارسایی عاطفی با گرایش به روابط فرازناشویی [دوره 65، شماره 2، 1401]

ت

 • تابآوری اثربخشی درمان هیجانمدار بر تابآوری و امیدواری بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 812-822]
 • تاب آوری ارایه مدل ساختاری رابطه بین تعارضات والدینی با رفتارهای پر خطر از طریق میانجی گری تاب آوری و تنظیم هیجان در نوجوانان [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 301-314]
 • تاب آوری مقایسه رگه‎های تاریک شخصیت، تصویر بدنی و تاب‎آوری در مردان ورزشکار کمال‎گرا و غیر کمال گرا [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تاب‌آوری نقش میانجی تاب آوری در ارتباط بین تمایزیافتگی و دلزدگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 693-700]
 • تاب‌آوری تأثیر تمرین مقاومتی بر شاخص‌های روان‌شناختی تاب‌آوری و استحکام‌ذهنی درکاراته‌کاران نخبه شهر اصفهان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 982-995]
 • تاب‌آوری تأثیر بهداشت روانی بر رضایت از زندگی پرستاران با میانجی‌گری تاب‌آوری [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تاب‌آوری نقش تشخیصی باورهای فراشناخت، تحمل ابهام ، انعطاف پذیری روانشناختی در تمیز تاب‌آوری بالا و پایین در همسران شهدای استان البرز [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • تاب آوری تحصیلی اثر بخشی آموزش برنامه بازآموزی اسنادی پنسیلوانیا بر رفتارهای ارتقا دهنده سلامت تحصیلی [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • تاب آوری تحصیلی تحلیل نقش میانجی تاب آوری تحصیلی و حمایت همسالان در رابطه بین سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • تاب‌آوری تحصیلی مقایسه اثربخشی آموزش خودتنظیمی و آموزش مهارت حل مسأله بر اشتیاق تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه دهم [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1225-1237]
 • تاب آوری روانی نقش تاب آوری روانی و خوش بینی با واسطه گری حمایت اجتماعی بر اضطراب کارمندان شرکت‎های نوپا در دوره پاندمی کرونا [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • تاب آوری و انعطاف پذیری روانشناختی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر خودکنترلی، دشواری تنظیم هیجان، تاب آوری و انعطاف پذیری روانشناختی در مراجعین مبتلا به وسواس فکری عملی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 71-85]
 • تالاسمی تاثیرمدل سیستمی روی بر سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به تالاسمی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تبحر حرکتی اثربخشی یک برنامه تمرینی منتخب و توانبحشی و برنامه تمرینی منتخب همراه با توانبخشی بر مهارتهای حرکتی دودستی کودکان همی پلژی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 969-980]
 • تبلیغات شفاهی واکاوی الگوی پیش زمینه‎های تبلیغات شفاهی در توسعه گردشگری سلامت [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • تیپ‌های شخصیتی پیش بینی استرس شغلی براساس جوسازمانی، هوش هیجانی و تیپ های شخصیتی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1402-1410]
 • تجربه زیسته تجربه زیسته‌ی افراد مبتلا به اختلال وسواسی-جبری تحت تاثیر فراگیری بیماری کرونا؛ یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • تحت درمان مقایسه ابعاد نابهنجار شخصیت و طرحواره‌های هیجانی در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد عادی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1139-1150]
 • تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر بازخورد عصبی و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم بر توجه و بازداری پاسخ دانش آموزان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1054-1065]
 • تحریک‌پذیری هیجانی اثربخشی طرح‌واره درمانی بر تحریک‌پذیری هیجانی و عملکرد خانواده در زنان آسیب‌دیده از پیمان‌شکنی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • تحقیق کیفی تبیین عوامل مرتبط با ارتقا سرمایه فکری با رویکرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تحلیل ارتباط متقابل اثربخشی آموزش واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب و تحلیل ارتباط متقابل بر بهزیستی ذهنی و اجتماعی در زوجین دارای تعارضات زناشویی [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2340-2353]
 • تحلیل رفتار کاربردی اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر اضطراب و پرخاشگری کودکان [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2430-2440]
 • تحلیل محتوا تجربه زیسته‌ی افراد مبتلا به اختلال وسواسی-جبری تحت تاثیر فراگیری بیماری کرونا؛ یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • تحلیل محتوا ارائه الگوی سلامت سازمانی با استفاده از مرور نظام‌مند فرا ترکیب [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • تحمل ابهام تأثیر آموزش هوش موفق بر تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1356-1372]
 • تحمل ابهام پیش‌بینی تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی بر اساس هوش موفق دانشجویان دختر [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تحمل ابهام نقش تشخیصی باورهای فراشناخت، تحمل ابهام ، انعطاف پذیری روانشناختی در تمیز تاب‌آوری بالا و پایین در همسران شهدای استان البرز [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • تحمل پریشانی مدل ساختاری گرایش به اعتیاد دانشجویان براساس مولفه های تحمل پریشانی ، تمایزیافتگی و دشواری تنظیم هیجان با میانجی گری تکانشگری [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 754-771]
 • تحمل پریشانی مقایسه تحمل پریشانی و استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش سوانح و حوادث با پرستاران شاغل در داخل بیمارستان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 569-577]
 • تحمل پریشانی مقایسه اثربخشی خانواده درمانی مبتنی برهیجان و درمان مبتنی پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی مادران با فرزند کم توان ذهنی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1125-1138]
 • تحمل پریشانی هیجانی نقش کنترل تکانه، راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی هیجانی و نشخوار فکری در پیش‌بینی رفتارهای آسیب به خود در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز گذری کاهش آسیب شهر تهران [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • تخریب ماکولا وابسته به سن تولید مجموعه داده ساختگی برای تصاویر توموگرافی انسجام نوری دارای ناهنجاری تخریب ماکولای وابسته به سن [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 493-504]
 • ترس از ارزیابی منفی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی، سوگیری تعبیر و توجه متمرکز بر خود در زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2381-2396]
 • ترک مصرف مواد مدل تبیین نگرش به اعتیاد مراجعین در حال ترک بر اساس سبک‎های دلبستگی با نقش واسطه‎ای ظرفیت ایگو [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • تیروتروپین اثر سلنیوم برتیروتروپین TSH و سطح آنتی پراکسیداز آنتی بادیanti TPO Ab در بیماران هیپوتیروئیدی اتو ایمیون [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 39-45]
 • تروماهای اوایل زندگی مدل یابی ساختاری اختلال شخصیت مرزی بر پایه تروماهای اوایل زندگی، ذهنیت طرحواره‌ای و ادراک از فرزندپروری مادر با نقش میانجی خلق و خو [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 231-246]
 • تروماهای کودکی مقایسه خودپنداره و تروماهای کودکی افراد مبتلا به اختلال اعتیاد جنسی با افراد غیرمبتلا [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • تست توبرکولین مقایسه فراوانی عفونت سل نهفته در بین گروههای سنی افراد خانواده در تماس با بیمار مبتلا به سل ریوی در ایران [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]
 • تشخیص تجربه زیسته‌ی افراد مبتلا به اختلال وسواسی-جبری تحت تاثیر فراگیری بیماری کرونا؛ یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • تصمیم گیری اثر توان بخشی شناختی برکارکرد های اجرایی (تصمیم گیری و انعطاف پذیری ، کنترل هیجان) کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1199-1213]
 • تصمیم گیری بالینی پرستاران ارائه الگوی تصمیم گیری بالینی بر اساس هوش هیجانی با میانجی گری باورهای خودکارآمدی و اعتماد به نفس در کادر پرستاری بیمارستان های شهر رشت [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 543-558]
 • تصمیم گیری در درمان شناسایی مولفه های مشارکت بیمار در ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار ( یک مطالعه کیفی ) [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تصویر بدنی اثربخشی ذهن‌آگاهی بر تورش توجه به مواد غذایی و تصویر بدنی افراد دارای اضافه وزن [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 773-784]
 • تصویر بدنی مقایسه رگه‎های تاریک شخصیت، تصویر بدنی و تاب‎آوری در مردان ورزشکار کمال‎گرا و غیر کمال گرا [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تصویر بدنی اثربخشی شفقت درمانی بر تصویر بدنی، رشد پس از سانحه و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • تعادل اثر یک دوره تمرینات ترامپولین بر تعادل و کیفیت زندگی افراد نوروپاتی دیابتی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1093-1101]
 • تعارض بررسی کیفی علل تعارض زوجین در یک مطالعه اکتشافی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • تعارضات تعیین اثربخشی پروتکل مستخرج از مدل علی بخشودگی زناشویی بر صمیمیت زوجین، تعهد زناشویی و تعارضات زناشویی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • تعارضات بین والدینی ارایه مدل ساختاری رابطه بین تعارضات والدینی با رفتارهای پر خطر از طریق میانجی گری تاب آوری و تنظیم هیجان در نوجوانان [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 301-314]
 • تعارضات زناشویی اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر نظریه انتخاب بر تنظیم شناختی هیجان و تعهد شخصی زوجین با تعارضات زناشویی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • تعارضات زناشویی مدل یابی تعارضات زناشویی براساس سبک های دلبستگی: نقش میانجی حیطه های طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان در آستانه طلاق [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 203-217]
 • تعارضات زناشویی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب و تحلیل ارتباط متقابل بر بهزیستی ذهنی و اجتماعی در زوجین دارای تعارضات زناشویی [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2340-2353]
 • تعارض زناشویی بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر مدیریت خشم، تعارض زناشویی و کیفیت زندگی [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2441-2455]
 • تعارض کار- خانواده اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر اشتیاق شغلی و مسئولیت‌پذیری کارکنان دارای تعارض کار- خانواده در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • تعارض کار و خانواده اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر دلزدگی زناشویی و دلبستگی زوجی کارکنان دارای تعارض کار و خانواده [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 629-641]
 • تعارض کار و خانواده اثربخشی برنامه توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران بر تعارض متقابل کار _ خانواده و استرس شغلی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تعارض والد-فرزندی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب و تعارض نوجوانان دختر با والدین [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • تعهد اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و تنظیم هیجان در مردان مبتلا به پرخوری عصبی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 116-125]
 • تعهد تعیین اثربخشی پروتکل مستخرج از مدل علی بخشودگی زناشویی بر صمیمیت زوجین، تعهد زناشویی و تعارضات زناشویی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • تعهد شخصی اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر نظریه انتخاب بر تنظیم شناختی هیجان و تعهد شخصی زوجین با تعارضات زناشویی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • تعهد و پذیرش مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی بر استرس ناشی از مرگ، شاخص‌های زیستی FBS و HbA1c در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1246-1258]
 • تفکر انتقادی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر خلاقیت هیجانی و خود مدیریتی دانش اموزان دختر دوره متوسطه اول [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • تفکر پارانوئید مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی و تن آرامی به شیوه گروهی بر تفکر پارانوئید پرستاران [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • تکانشگری اثربخشی برنامه رژیم حسی مبتنی بر خانواده بر بهبود نشانگان اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • تکانشگری اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر تکانشگری و خودآگاهی هیجانی نوجوانان با گرایش به اعتیاد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 921-933]
 • تکریمی-معنوی خانواده‌محور اثربخشی مداخله روان‌شناختی تکریمی – معنوی خانواده‌محور بر تنظیم هیجان نوجوانان پسر در دوره بلوغ [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • تمایزیافتگی نقش میانجی تاب آوری در ارتباط بین تمایزیافتگی و دلزدگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 693-700]
 • تمایزیافتگی مدل ساختاری گرایش به اعتیاد دانشجویان براساس مولفه های تحمل پریشانی ، تمایزیافتگی و دشواری تنظیم هیجان با میانجی گری تکانشگری [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 754-771]
 • تمایزیافتگی تعیین اثربخشی پروتکل مستخرج از مدل علی بخشودگی زناشویی بر صمیمیت زوجین، تعهد زناشویی و تعارضات زناشویی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • تمایل به دریافت واکسن کاربست مدل باور سلامتی در پیش بینی تمایل به دریافت واکسن کووید-19 [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 328-343]
 • تمرین اثربخشی یک برنامه تمرینی منتخب و توانبحشی و برنامه تمرینی منتخب همراه با توانبخشی بر مهارتهای حرکتی دودستی کودکان همی پلژی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 969-980]
 • تمرین TRX عدم تغییر HDL در حضور افزایش پاراکسوناز-1 در پاسخ به تمرینات TRX در زنان چاق میانسال غیرفعال [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 912-920]
 • تمرینات تداومی و تناوبی بررسی اثر مصرف وارفارین با تمرینات تداومی و تناوبی بر بیان ژن استئوکلسین قلبی، ویتامین K2(MK-4)و کلسیم سرمی در موش‌های صحرایی مدل انفارکتوس قلبی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 712-729]
 • تمر ینات ترامپولین اثر یک دوره تمرینات ترامپولین بر تعادل و کیفیت زندگی افراد نوروپاتی دیابتی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1093-1101]
 • تمرینات تناوبی با شدت بالا اثر تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر پپتید وابسته به ژن کلسی‌تونین در عضله نعلی موش های صحرایی نر [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 191-200]
 • تمرینات حرکتی اثربخشی تمرینات حرکتی و درمان فرزندپروری مبتنی بر تعامل کودک -والد بر عملکرد حرکتی، شناختی و نافرمانی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تمرینات شدید تناوبی تاثیر پنج هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های RXFP1 و CTGF بافت قلبی و آنزیم کبدی SGPT در رت‌های ویستار نر مبتلا به کبد چرب [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 601-616]
 • تمرینات ورزشی مروری بر تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2405-2429]
 • تمرین استقامتی بررسی تأثیر هشت هفته ورزش استقامتی، و مصرف وانادیوم و عصاره استویا بر تغییرات ساختاری بافت مغز موش‌های نر دیابتی نوع1 [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تمرین استقامتی تاثیر القاء چاقی به همراه تمرین استقامتی و تغییر رژیم غذایی بر تغییرات وزن و نیمرخ لیپیدی موش های نر نژاد ویستار [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2371-2380]
 • تمرین استقامتی شدید اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن و پروتئین 1Wnt ، β-cateninو 1CyclinD و شاخص‌های اکوکاردیوگرافی در بطن راست موش‌های صحرایی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تمرین اینتروال با شدت بالا تاثیر فعالیت ورزشی با شدت و حجم متفاوت بر بیان ژن‌های PDGF-B و FGF-2 بافت چربی زیر پوستی موش‎های صحرایی نژاد ویستار [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1259-1267]
 • تمرین با شدت متوسط تاثیر فعالیت ورزشی با شدت و حجم متفاوت بر بیان ژن‌های PDGF-B و FGF-2 بافت چربی زیر پوستی موش‎های صحرایی نژاد ویستار [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1259-1267]
 • تمرین برونگرا تأثیر فواصل استراحت بین نوبت طی وهله‎های تمرین برونگرا بر مقادیر سرمی‎TNF-α در مردان بدون تمرین [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • تمرین برون گرا بررسی و مقایسه تغییرات بزرگی موج الکترومیوگرافی و میانگین طیف فرکانسی عضله چهارسر ران بعد از 8 هفته تمرینات درونگرا و برونگرا [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تمرین ترکیبی تاثیر 6 هفته تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح سرمی لپتین و فاکتورهای خطر قلبی و عروقی دختران چاق غیرفعال [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تمرین تناوبی تاثیر تمرین تناوبی و عسل آویشن بر مسیر miR-423-5p، FAM3A، AKt2 کبدی موش‌های صحرایی دیابتی نوع دو [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 101-115]
 • تمرین تناوبی اثر تمرین تناوبی و مصرف مکمل نانو سلنیوم بر بیان ژن‎های HSP70 و PGC-1α بیضه در رت‎های تحت القای دگزامتازون [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 645-653]
 • تمرین تناوبی شدید تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدیدتوأم با مصرف مکمل شنبلیله بر شاخص های سیستم ایمنی در زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 193-203]
 • تمرین تناوبی شدید تغییرات سطح کمرین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی مبتلا به کبد چرب غیر الکلی: اثر تمرینات تناوبی شدید و مکمل گیری عصاره خرفه [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2273-2284]
 • تمرین درونگرا بررسی و مقایسه تغییرات بزرگی موج الکترومیوگرافی و میانگین طیف فرکانسی عضله چهارسر ران بعد از 8 هفته تمرینات درونگرا و برونگرا [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تمرین مقاومتی تأثیر تمرین مقاومتی بر شاخص‌های روان‌شناختی تاب‌آوری و استحکام‌ذهنی درکاراته‌کاران نخبه شهر اصفهان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 982-995]
 • تمرین مقاومتی تاثیر تمرین مقاومتی و مصرف اسپیرولینا بر شاخص‌های ضداکسایشی مردان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1233-1245]
 • تمرین مقاومتی تاثیر تمرین مقاومتی به همراه مصرف ویتامین D و روی بر سطوح لنفوسیت های مردان ورزشکار پس از دریافت دو دوز واکسن کرونا [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تمرین هوازی بررسی تأثیر تمرین هوازی و ماساژ LPG، بر مقاومت به انسولین و نسبت لپتین به آدیپونکتین زنان چاق کم‌تحرک [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تمرین هوازی تناوبی تأثیر تمرین هوازی تناوبی بر شاخص آپنه – هایپوپنه(AHI )، BMI و کیفیت زندگی مردان میانسال مبتلا به سندروم آپنه انسدادی خواب [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1092-1099]
 • تنظیم شناختی هیجان اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر نظریه انتخاب بر تنظیم شناختی هیجان و تعهد شخصی زوجین با تعارضات زناشویی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • تنظیم شناختی هیجان مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و معنویت درمانی بر تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تنظیم هیجان ارایه مدل ساختاری رابطه بین تعارضات والدینی با رفتارهای پر خطر از طریق میانجی گری تاب آوری و تنظیم هیجان در نوجوانان [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 301-314]
 • تنظیم هیجان تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و ارزیابی اثربخشی آن بر تنظیم هیجان و بازداری پاسخ در نوجوانان مبتلابه چاقی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 617-628]
 • تنظیم هیجان اثربخشی مداخله روان‌شناختی تکریمی – معنوی خانواده‌محور بر تنظیم هیجان نوجوانان پسر در دوره بلوغ [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • تنظیم هیجانی اثربخشی درمان هیجان مدار بر تنظیم هیجانی و سبک های دلبستگی زنان با اختلال شخصیت مرزی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 654-666]
 • تنظیم هیجانی اثربخشی شناختی - رفتاری بر تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی با پیگیری دو ماهه در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • توانایی های فردی طراحی مدل بازی بر اساس مهارت میان فردی(توانایی های فردی، ارتباط موثر و سازگاری روانی و هوش هیجانی) کودکان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 730-742]
 • توانبخشی اثربخشی یک برنامه تمرینی منتخب و توانبحشی و برنامه تمرینی منتخب همراه با توانبخشی بر مهارتهای حرکتی دودستی کودکان همی پلژی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 969-980]
 • توان بخشی شناختی اثر توان بخشی شناختی برکارکرد های اجرایی (تصمیم گیری و انعطاف پذیری ، کنترل هیجان) کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1199-1213]
 • توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر انگیزش تحصیلی و هیجان تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • توانمندی درون-روانی مدل تبیین نگرش به اعتیاد مراجعین در حال ترک بر اساس سبک‎های دلبستگی با نقش واسطه‎ای ظرفیت ایگو [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • توانمندسازی روانشناختی اثربخشی برنامه توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران بر تعارض متقابل کار _ خانواده و استرس شغلی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • توانمندسازی شناختی اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکردهای اجرایی و مهارگری شناختی و عاطفی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • توجه مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر بازخورد عصبی و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم بر توجه و بازداری پاسخ دانش آموزان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1054-1065]
 • توجه مقایسه اثربخشی نرم افزار شناختی کاپیتان‌لاگ و بسته توانبخشی شناختی پارس بر بهبود توجه دانش‌آموزان دبستانی دارای آسیب شنوایی با کاشت حلزون [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • توجه پایدار اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و بازی درمانی شناختی رفتاری بر توجه پایدار و حافظه فعال در کودکان با نقص توجه-بیش فعالی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 257-269]
 • توجه متمرکز برخود اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی، سوگیری تعبیر و توجه متمرکز بر خود در زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2381-2396]
 • تورش توجه اثربخشی ذهن‌آگاهی بر تورش توجه به مواد غذایی و تصویر بدنی افراد دارای اضافه وزن [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 773-784]
 • توکسوکاریازیس شیوع توکسوکاریازیس و ریسک فاکتورهای موثر در بیماران همودیالیزی و دیابتی در زاهدان [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2285-2292]
 • توموگرافی انسجام نوری تولید مجموعه داده ساختگی برای تصاویر توموگرافی انسجام نوری دارای ناهنجاری تخریب ماکولای وابسته به سن [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 493-504]
 • تئاتردرمانی مقایسه میزان اثربخشی روش‌های تئاتردرمانی، موسیقی درمانی و نقاشی درمانی بر احساس شایستگی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • تئوری سازگاری روی تاثیرمدل سیستمی روی بر سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به تالاسمی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • تئوری شناختی اجتماعی بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در سفیران سلامت:کاربرد تئوری شناختی اجتماعی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 680-691]

ث

 • ثبات ابعادی بررسی اثر آب ازون دار شده و هیپوکلریت سدیم بر ثبات ابعادی رزین آکریلی گرما پخت دنچر [دوره 65، شماره 5، 1401]

ج

 • جامعه شناسی سلامت جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران در حوزه سلامت [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • جامعه فَتیگ جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران در حوزه سلامت [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • جذابیت ‌اثربخشی طرحواره درمانی و روانشناسی مثبت بر احیای مجدد جذابیت زوجین، خودشفقتی و قدردانی در بین زوجین درگیر [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • جرم رابطه ویژگیهای جمعیت شناختی و نوع جرم با اختلال شخصیتی سایکوپاتی در زندانیان مرد شهر مهاباد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1222-1232]
 • جسمانی اثر بخشی درمان پذیرش مبتنی بر تعهد بر انعطاف پذیری و کمال گرایی ظاهر جسمانی در اختلال بدشکلی بدن [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 86-100]
 • جمعیت شناختی رابطه ویژگیهای جمعیت شناختی و نوع جرم با اختلال شخصیتی سایکوپاتی در زندانیان مرد شهر مهاباد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1222-1232]
 • جو سازمانی پیش بینی استرس شغلی براساس جوسازمانی، هوش هیجانی و تیپ های شخصیتی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1402-1410]

چ

 • چای سبز مروری بر تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2405-2429]
 • چاقی عدم تغییر HDL در حضور افزایش پاراکسوناز-1 در پاسخ به تمرینات TRX در زنان چاق میانسال غیرفعال [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 912-920]
 • چاقی تاثیر 6 هفته تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح سرمی لپتین و فاکتورهای خطر قلبی و عروقی دختران چاق غیرفعال [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • چاقی تغییرات بیان ژنFoxO1 در بافت چربی زیر پوستی و نیمرخ چربی پس از تمرین تناوبی شدید در موش های صحرایی چاق شده با رژیم غذایی پر چرب [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • چاقی تاثیر القاء چاقی به همراه تمرین استقامتی و تغییر رژیم غذایی بر تغییرات وزن و نیمرخ لیپیدی موش های نر نژاد ویستار [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2371-2380]
 • چرخش بالایی کتف ارتباط بین میزان کیفوز ناحیه پشتی ستون فقرات با میزان چرخش بالایی کتف و نسبت ریتم اسکاپولوهومرال [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1281-1288]

ح

 • حافظه فعال نقش میانجی سرعت پردازش و فهم کلامی در رابطه بین حافظه فعال و آگاهی واج‌شناختی با خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 408-419]
 • حافظه ی فعال اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و بازی درمانی شناختی رفتاری بر توجه پایدار و حافظه فعال در کودکان با نقص توجه-بیش فعالی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 257-269]
 • حذف نویز تصویر PET کم‌دوز مقایسه عملکرد فیلترهای حذف نویز در بهبود کیفیت تصاویر پت(PET )مغزی کم‌دوز با دو سطح دوز 5 و 10 درصد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 947-955]
 • حساسیت اضطرابی پیش بینی وسواس مرگ براساس حساسیت اضطرابی، ذهن آگاهی و سرسختی روانشناختی در افراد دیابت نوع 2 [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • حساسیت به انسولین مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین شنای تداومی و تناوبی با شدت بالا بر مقادیر بافتی آیریزین و حساسیت به انسولین در موش های صحرایی نر مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • حمایت اجتماعی پیش‌بینی کیفیت زندگی براساس حمایت اجتماعی، منبع کنترل سلامت و ادراک بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • حمایت اجتماعی مقایسه کیفیت زندگی، حمایت و انزوای اجتماعی سالمندان فعال و غیرفعال در دوران پاندمی کووید 19 [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 996-1004]
 • حمایت اجتماعی نقش تاب آوری روانی و خوش بینی با واسطه گری حمایت اجتماعی بر اضطراب کارمندان شرکت‎های نوپا در دوره پاندمی کرونا [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • حمایت اجتماعی ادراک شده تاثیر استرس و حمایت اجتماعی ادراک شده بر افسردگی پس از تولد نوزاد باتوجه به نقش میانجی گرانه شخصیت آسیب پذیر در پدران در شهر اصفهان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • حمایت اجتماعی ادراک شده اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی بر حمایت اجتماعی ادراک شده نوجوانان دختر شهرستان سرپل ذهاب [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • حمایت اجتماعی ادراک شده مقایسه استرس، حمایت اجتماعی ادراک شده و شخصیت آسیب پذیر در پدران افسرده و غیرافسرده دارای نوزاد تازه متولد شده [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 377-388]
 • حمایت اجتماعی ادراک شده بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده و هیجان تحصیلی با بهداشت روانی دانش‌آموزان [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • حمایت اجتماعی ادراک‌شده مقایسه تأثیر روان‌درمانی مثبت‌گرا و واقعیت درمانی بر حمایت اجتماعی ادراک‌شده معتادین تحت درمان [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 59-70]
 • حمایت تحصیلی مدل علّی فرسودگی تحصیلی براساس شایستگی هیجانی- اجتماعی و حمایت تحصیلی: نقش میانجی خودناتوان سازی در دانش آموزان در فرایند آموزش مجازی دوران قرنطینه خانگی ناشی از پاندمی‎کرونا [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • حمایت همسالان تحلیل نقش میانجی تاب آوری تحصیلی و حمایت همسالان در رابطه بین سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • حوادث قلبی عروقی بزرگ ارزیابی نتایج بالینی کوتاه مدت (داخل بیمارستانی) و بلند مدت (6 ماهه و یکساله) بیماران با PCI on vein grafts مراجعه کننده به بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی در سال‌های 1396 تا 1398 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2244-2236]
 • حیوان گزیدگی بررسی شیوع حیوان گزیدگی در شهرستان قائنات در طی سال های 1400-1396 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2245-2255]

خ

 • خیانت زناشویی تدوین درمان ذهن‌آگاهی دلبسته‌محور و ارزیابی اثربخشی آن بر شفقت به خود و هیجان مثبت نسبت به همسر در زنان با تجربه خیانت زناشویی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • خدمات فوریتهای پزشکی بررسی روند ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی مشهد قبل و بعد از کووید-19 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2257-2267]
 • خستگی اثربخشی درمان چند مولفه‌ای شناختی-رفتاری KiSS بر بی‌خوابی و خستگی کودکان [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2310-2325]
 • خشنودی زناشوئی اثربخشی مدل خشنودی زناشویی بر افزایش کیفیت جنسی زوجین [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • خلاقیت هیجانی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر خلاقیت هیجانی و خود مدیریتی دانش اموزان دختر دوره متوسطه اول [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • خلق و خو مدل یابی ساختاری اختلال شخصیت مرزی بر پایه تروماهای اوایل زندگی، ذهنیت طرحواره‌ای و ادراک از فرزندپروری مادر با نقش میانجی خلق و خو [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 231-246]
 • خودآگاهی هیجانی اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر تکانشگری و خودآگاهی هیجانی نوجوانان با گرایش به اعتیاد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 921-933]
 • خودپنداره مقایسه خودپنداره و تروماهای کودکی افراد مبتلا به اختلال اعتیاد جنسی با افراد غیرمبتلا [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • خودتنظیمی مقایسه اثربخشی آموزش خودتنظیمی و آموزش مهارت حل مسأله بر اشتیاق تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه دهم [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1225-1237]
 • خودتنظیمی هیجانی اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر خودتنظیمی هیجانی کودکان با اختلال اضطراب [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • خوددلسوزی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری و امیددرمانی بر انسجام روانی و خوددلسوزی در بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه شهر تهران [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 46-58]
 • خوددلسوزی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر همجوشی شناختی وخوددلسوزی افراد مبتلا به پرفشاری خون [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • خودشفقتی ‌اثربخشی طرحواره درمانی و روانشناسی مثبت بر احیای مجدد جذابیت زوجین، خودشفقتی و قدردانی در بین زوجین درگیر [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • خودکارآمدی اثربخشی نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • خودکارآمدی پیش بینی اضطراب تحصیلی بر اساس سبک های یادگیری با میانجیگری خودکارآمدی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 592-600]
 • خودکارآمدی پیش بینی خودکارآمدی و عزت نفس دختران دوره دبیرستان بر اساس مثبت اندیشی والدین [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 514-527]
 • خودکارآمدی هم سنجی اثربخشی آموزش خلاقیت و آموزش راهبرد های یادگیری بر سرزندگی تحصیلی و خود کارآمدی دانش آموزان دختر اهمال کار [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • خودکارآمدی تحلیل نقش میانجی تاب آوری تحصیلی و حمایت همسالان در رابطه بین سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • خودکارامدی در تصمیم‌گیری شغلی نقش میانجی ویژگی‌های شغلی در رابطه بین رضایت شغلی با خودکارآمدی در تصمیم‌گیری شغلی در بین کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی غرب مازندران [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 29-38]
 • خودکارآمدی عمومی تاثیر برنامه فعالیت بدنی منتخب بر امید به زندگی و خودکارآمدی عمومی دانشجویان پرستاری غیرفعال [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • خودکنترلی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر خودکنترلی، دشواری تنظیم هیجان، تاب آوری و انعطاف پذیری روانشناختی در مراجعین مبتلا به وسواس فکری عملی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 71-85]
 • خود مدیریتی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر خلاقیت هیجانی و خود مدیریتی دانش اموزان دختر دوره متوسطه اول [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • خودمدیریتی دیابت اثر بخشی مداخله شناختی رفتاری گروهی کوتاه مدت بر کاهش افسردگی، اضطراب و افزایش خودمدیریتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 529-543]
 • خودناتوان سازی تحصیلی مدل علّی فرسودگی تحصیلی براساس شایستگی هیجانی- اجتماعی و حمایت تحصیلی: نقش میانجی خودناتوان سازی در دانش آموزان در فرایند آموزش مجازی دوران قرنطینه خانگی ناشی از پاندمی‎کرونا [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • خوش بینی نقش تاب آوری روانی و خوش بینی با واسطه گری حمایت اجتماعی بر اضطراب کارمندان شرکت‎های نوپا در دوره پاندمی کرونا [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • خوش‌بینی تحصیلی و هدف گزینی تسلطی اثر بخشی آموزش برنامه بازآموزی اسنادی پنسیلوانیا بر رفتارهای ارتقا دهنده سلامت تحصیلی [دوره 65، شماره 3، 1401]

د

 • دیابت بررسی ارتباط ویتامین دی، سدیم و پتاسیم با نفروپاتی و شدت آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • دیابت شیوع توکسوکاریازیس و ریسک فاکتورهای موثر در بیماران همودیالیزی و دیابتی در زاهدان [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2285-2292]
 • دیابت نوع 1 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر همجوشی شناختی و رفتارهای خودمراقبتی دانش‌آموزان مبتلا به دیابت نوع 1 [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • دیابت نوع 2 تأثیردرمان ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و کیفیت خواب بیماران مبتلا به دیابت نوع2 [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • دیابت نوع ۲ تاثیر تمرین تناوبی و عسل آویشن بر مسیر miR-423-5p، FAM3A، AKt2 کبدی موش‌های صحرایی دیابتی نوع دو [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 101-115]
 • دیابت نوع دو اثر بخشی مداخله شناختی رفتاری گروهی کوتاه مدت بر کاهش افسردگی، اضطراب و افزایش خودمدیریتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 529-543]
 • داده بنیاد واکاوی الگوی پیش زمینه‎های تبلیغات شفاهی در توسعه گردشگری سلامت [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • داده مصنوعی تولید مجموعه داده ساختگی برای تصاویر توموگرافی انسجام نوری دارای ناهنجاری تخریب ماکولای وابسته به سن [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 493-504]
 • دیالیز صفاقی کمبود سلنیوم در بیماران دیالیزی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 629-644]
 • دیالیز صفاقی تعیین نیازهای آموزشی و تدوین برنامه مراقبت از خود در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با دیالیز صفاقی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • دامنه حرکتی اثر 12 هفته درمان دستی بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های مزمن غیر اختصاصی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • دانش آموز پیش بینی اضطراب تحصیلی بر اساس سبک های یادگیری با میانجیگری خودکارآمدی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 592-600]
 • دانش آموزان بررسی رابطه مهارت‎های معلمی در ارزشیابی کیفی درس ریاضی با اضطراب ریاضی، اهمال کاری تحصیلی و سبک تفکر دانش آموزان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 870-884]
 • دانش آموزان اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر خلاقیت هیجانی و خود مدیریتی دانش اموزان دختر دوره متوسطه اول [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • دانش‌آموزان تبیین ابعاد اشتیاق تحصیلی بر اساس وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده و میانجی‌گری اهداف پیشرفت در نوجوانان دختر [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • دانش آموزان دختر بررسی مقایسه تأثیر اثربخشی آموزشالکترونیکی ، سنتی و ترکیبی (الکتروسنتی) بر نگارش خلّاق و فعال (انشاء) و هوش هیجانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک شهر کرمان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 823-838]
 • دانش‌آموزان دختر اثربخشی آموزش روش‌ فرزندپروری مثبت‌گرا بر کیفیت دلبستگی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم دبستان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 825-837]
 • دانش آموزان مقطع متوسطه اول تحلیل نقش میانجی تاب آوری تحصیلی و حمایت همسالان در رابطه بین سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • دانشجویان مدل‌یابی روابط ساختاری کمال‌گرایی و کیفیت خواب: نقش واسطه‌ای اضطراب [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 366-376]
 • دانشجویان اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر پردازش‌های هیجانی در دانشجویان دارای اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • دانشجویان با استعداد درخشان مقایسه سبک های یادگیری و راهبردهای انگیزشی و خود تنظیمی در دانشجویان استعداد درخشان و عادی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • دانشجویان پزشکی شیوع اضطراب، افسردگی و استرس و همبسته های روانی-اجتماعی آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره همه گیری کووید-19 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2293-2309]
 • دانشگاه علوم پزشکی تبیین عدالت آموزشی در بین اساتید دانشگاه های علوم پزشکی ایران [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • دختر اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر انگیزش تحصیلی و هیجان تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • دختران پیش بینی خودکارآمدی و عزت نفس دختران دوره دبیرستان بر اساس مثبت اندیشی والدین [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 514-527]
 • درد اثر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین و وراپامیل بر پاسخ درد ناشی از فرمالین [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1166-1177]
 • درگیری تحصیلی تدوین و آزمون مدل بهزیستی تحصیلی براساس راهبردهای شناختی و فراشناختی با نقش واسطه ای درگیری تحصیلی و اثربخشی مدل بر یادگیری خود راهبر دانش آموزان [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • درمان بررسی تظاهرات بالینی، شیرخواران 2تا18 ماه با احتمال آلرژی به پروتئین شیرگاو ، روش های متداول در درمان و میزان پاسخ به درمان [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2268-2272]
 • درمان اثربخشی درمان چند مولفه‌ای شناختی-رفتاری KiSS بر بی‌خوابی و خستگی کودکان [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2310-2325]
 • درمان پذیرش و تعهد مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی – عاطفی - رفتاری بر افسردگی و اضطراب بیماران فشارخون بالا [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 276-287]
 • درمان پذیرش و تعهد مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان شناختی رفتاری و ذهن آگاهی بر بهبود شاخص توده بدنی مبتلایان به اضافه وزن [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2486-2497]
 • درمان دستی اثر 12 هفته درمان دستی بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های مزمن غیر اختصاصی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • درمان ذهن آگاهی تأثیردرمان ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و کیفیت خواب بیماران مبتلا به دیابت نوع2 [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • درمان ذهن‌آگاهی دلبسته‌محور تدوین درمان ذهن‌آگاهی دلبسته‌محور و ارزیابی اثربخشی آن بر شفقت به خود و هیجان مثبت نسبت به همسر در زنان با تجربه خیانت زناشویی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • درمان شناختی رفتاری اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر خودکنترلی، دشواری تنظیم هیجان، تاب آوری و انعطاف پذیری روانشناختی در مراجعین مبتلا به وسواس فکری عملی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 71-85]
 • درمان شناختی رفتاری مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان شناختی رفتاری و ذهن آگاهی بر بهبود شاخص توده بدنی مبتلایان به اضافه وزن [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2486-2497]
 • درمان شناختی- رفتاری اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی، سوگیری تعبیر و توجه متمرکز بر خود در زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2381-2396]
 • درمان شناختی- رفتاری اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • درمان شناختی-رفتاری اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر پردازش‌های هیجانی در دانشجویان دارای اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • درمان شناختی رفتاری کلاسیک مقایسه اثربخشی دو درمان شناختی رفتاری کلاسیک (CBT) و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع 2 شهر شیراز [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری کوتاه‌مدت و مداخله مختصر بر بهبود وضعیت مهارت مقابله‌ای هیجان مدار معتادان تحت پوشش مراکز کاهش آسیب اهواز [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 21-26]
 • درمان عقلانی – عاطفی – رفتاری مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی – عاطفی - رفتاری بر افسردگی و اضطراب بیماران فشارخون بالا [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 276-287]
 • درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر ادراک خودکارآمدی و رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر همجوشی شناختی و رفتارهای خودمراقبتی دانش‌آموزان مبتلا به دیابت نوع 1 [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی زوج‌درمانی مثبت‌نگر و پذیرش و تعهد بر افزایش سازگاری زناشویی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر عزت‌نفس مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نقص‌توجه/ بیش فعالی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • درمان مبتنی بر شفقت مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و دلبستگی مبتنی بر درمان شفقت بر فرانگرانی و الگوی خوردن در افراد دیابتی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 127-145]
 • درمان مبتنی برهیجان مقایسه اثربخشی خانواده درمانی مبتنی برهیجان و درمان مبتنی پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی مادران با فرزند کم توان ذهنی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1125-1138]
 • درمان مبتنی پذیرش و تعهد مقایسه اثربخشی خانواده درمانی مبتنی برهیجان و درمان مبتنی پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی مادران با فرزند کم توان ذهنی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1125-1138]
 • درمان نوروفیدبک مقایسه اثر بخشی درمان نوروفیدبک و طرحواره درمانی بر کمال گرایی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی شاهین شهر [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1020-1035]
 • درمان هیجانمدار اثربخشی درمان هیجانمدار بر تابآوری و امیدواری بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 812-822]
 • درمان هیجان مدار اثربخشی درمان هیجان مدار بر تنظیم هیجانی و سبک های دلبستگی زنان با اختلال شخصیت مرزی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 654-666]
 • دیسمنوره اولیه مقایسه اثر بی‌دردی Period patch با مفنامیک اسید در دیسمنوره اولیه در مراجعه کنندگان به بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1399-1398 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2332-2326]
 • دشواری تنظیم هیجان اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر خودکنترلی، دشواری تنظیم هیجان، تاب آوری و انعطاف پذیری روانشناختی در مراجعین مبتلا به وسواس فکری عملی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 71-85]
 • دغدغه جنسی اثربخشی آموزش خودزاد بر دغدغه رضایت جنسی و عملکرد جنسی زنان با سابقه ماستکتومی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1005-1018]
 • دگزامتازون اثر تمرین تناوبی و مصرف مکمل نانو سلنیوم بر بیان ژن‎های HSP70 و PGC-1α بیضه در رت‎های تحت القای دگزامتازون [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 645-653]
 • دلبستگی اثربخشی آموزش روش‌ فرزندپروری مثبت‌گرا بر کیفیت دلبستگی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم دبستان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 825-837]
 • دلبستگی به افراد مهم مدل تبیین نگرش به اعتیاد مراجعین در حال ترک بر اساس سبک‎های دلبستگی با نقش واسطه‎ای ظرفیت ایگو [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • دلبستگی زوجی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر دلزدگی زناشویی و دلبستگی زوجی کارکنان دارای تعارض کار و خانواده [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 629-641]
 • دلبستگی مبتنی بر درمان شفقت مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و دلبستگی مبتنی بر درمان شفقت بر فرانگرانی و الگوی خوردن در افراد دیابتی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 127-145]
 • دلزدگی زناشویی نقش میانجی تاب آوری در ارتباط بین تمایزیافتگی و دلزدگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 693-700]
 • دلزدگی زناشویی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر دلزدگی زناشویی و دلبستگی زوجی کارکنان دارای تعارض کار و خانواده [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 629-641]
 • دلزدگی زناشویی اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر کاهش دلزدگی زناشویی و صمیمت جنسی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تبریز [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • دنچر بررسی اثر آب ازون دار شده و هیپوکلریت سدیم بر ثبات ابعادی رزین آکریلی گرما پخت دنچر [دوره 65، شماره 5، 1401]

ذ

 • ذهن آگاهی بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر مدیریت خشم، تعارض زناشویی و کیفیت زندگی [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2441-2455]
 • ذهن آگاهی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان شناختی رفتاری و ذهن آگاهی بر بهبود شاخص توده بدنی مبتلایان به اضافه وزن [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2486-2497]
 • ذهن‌آگاهی مدل پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس ذهن‌آگاهی با میانجی‌گری اضطراب بارداری در زنان باردار [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1268-1279]
 • ذهن‌آگاهی اثربخشی ذهن‌آگاهی بر تورش توجه به مواد غذایی و تصویر بدنی افراد دارای اضافه وزن [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 773-784]
 • ذهن‌آگاهی تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و ارزیابی اثربخشی آن بر تنظیم هیجان و بازداری پاسخ در نوجوانان مبتلابه چاقی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 617-628]
 • ذهن‌آگاهی پیش بینی وسواس مرگ براساس حساسیت اضطرابی، ذهن آگاهی و سرسختی روانشناختی در افراد دیابت نوع 2 [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • ذهنیت طرحواره‎ای مدل یابی ساختاری اختلال شخصیت مرزی بر پایه تروماهای اوایل زندگی، ذهنیت طرحواره‌ای و ادراک از فرزندپروری مادر با نقش میانجی خلق و خو [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 231-246]

ر

 • ریاضی بررسی رابطه مهارت‎های معلمی در ارزشیابی کیفی درس ریاضی با اضطراب ریاضی، اهمال کاری تحصیلی و سبک تفکر دانش آموزان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 870-884]
 • راهبردهای یادگیری هم سنجی اثربخشی آموزش خلاقیت و آموزش راهبرد های یادگیری بر سرزندگی تحصیلی و خود کارآمدی دانش آموزان دختر اهمال کار [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • راهبردهای یادگیری خودتنظیمی تأثیر آموزش هوش موفق بر تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1356-1372]
 • راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پیش‌بینی تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی بر اساس هوش موفق دانشجویان دختر [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • راهبردهای انگیزشی و خودتنظیمی مقایسه سبک های یادگیری و راهبردهای انگیزشی و خود تنظیمی در دانشجویان استعداد درخشان و عادی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی نقش کنترل تکانه، راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی هیجانی و نشخوار فکری در پیش‌بینی رفتارهای آسیب به خود در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز گذری کاهش آسیب شهر تهران [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • راهبردهای فراشناختی تدوین و آزمون مدل بهزیستی تحصیلی براساس راهبردهای شناختی و فراشناختی با نقش واسطه ای درگیری تحصیلی و اثربخشی مدل بر یادگیری خود راهبر دانش آموزان [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • راهبردهای مقابله ای پیش بینی میزان افسردگی پس از زایمان بر اساس راهبردهای مقابله ای و سبک دلبستگی در زنان نخست زا [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 772-784]
 • رت تاثیر القاء چاقی به همراه تمرین استقامتی و تغییر رژیم غذایی بر تغییرات وزن و نیمرخ لیپیدی موش های نر نژاد ویستار [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2371-2380]
 • رزین آکریلی بررسی اثر آب ازون دار شده و هیپوکلریت سدیم بر ثبات ابعادی رزین آکریلی گرما پخت دنچر [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • رژیم حسی اثربخشی برنامه رژیم حسی مبتنی بر خانواده بر بهبود نشانگان اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • رژیم غذایی تاثیر القاء چاقی به همراه تمرین استقامتی و تغییر رژیم غذایی بر تغییرات وزن و نیمرخ لیپیدی موش های نر نژاد ویستار [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2371-2380]
 • رشد پس از سانحه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر رشد پس از سانحه و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1111-1124]
 • رشد پس از سانحه اثربخشی شفقت درمانی بر تصویر بدنی، رشد پس از سانحه و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • رضایت از زندگی تأثیر بهداشت روانی بر رضایت از زندگی پرستاران با میانجی‌گری تاب‌آوری [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • رضایت از مدرسه مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رضایت از مدرسه با برنامه آموزش مبتنی بر بهزیستی تحصیلی بر امیدواری تحصیلی و هوش هیجانی دانش‌آموزان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1373-1386]
 • رضایت شغلی نقش میانجی ویژگی‌های شغلی در رابطه بین رضایت شغلی با خودکارآمدی در تصمیم‌گیری شغلی در بین کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی غرب مازندران [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 29-38]
 • رضایت شغلی بررسی تاثیر رفتارشناختی بر عدالت سازمانی و رضایت شغلی معلمان [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • رفتاردرمانی دیالکتیک اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر دلزدگی زناشویی و دلبستگی زوجی کارکنان دارای تعارض کار و خانواده [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 629-641]
 • رفتار درمانی شناختی مقایسه ی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری، مداخله مختصر و مداخله ترکیبی بر کاهش افسردگی بهبودیافتگان کووید 19 شهر اندیمشک [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1041-1054]
 • رفتار شهروندی اجباری بررسی تأثیر قلدری سازمانی بر قصد ترک شغل با نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعدیل‌کنندگی رفتار شهروندی اجباری [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • رفتارهای آسیب به خود نقش کنترل تکانه، راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی هیجانی و نشخوار فکری در پیش‌بینی رفتارهای آسیب به خود در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز گذری کاهش آسیب شهر تهران [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • رفتارهای پر خطر ارایه مدل ساختاری رابطه بین تعارضات والدینی با رفتارهای پر خطر از طریق میانجی گری تاب آوری و تنظیم هیجان در نوجوانان [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 301-314]
 • رفتارهای خودمراقبتی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر همجوشی شناختی و رفتارهای خودمراقبتی دانش‌آموزان مبتلا به دیابت نوع 1 [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • رفتارهای خودمراقبتی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر ادراک خودکارآمدی و رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • رفتارهای خودمراقبتی مقایسه اثربخشی دو درمان شناختی رفتاری کلاسیک (CBT) و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع 2 شهر شیراز [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • رگه‎های تاریک شخصیت مقایسه رگه‎های تاریک شخصیت، تصویر بدنی و تاب‎آوری در مردان ورزشکار کمال‎گرا و غیر کمال گرا [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • روی تاثیر تمرین مقاومتی به همراه مصرف ویتامین D و روی بر سطوح لنفوسیت های مردان ورزشکار پس از دریافت دو دوز واکسن کرونا [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • روایی بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نمره ثابت مورلی [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2354-2370]
 • روابط فرازناشویی مدل پیش‌بینی روابط فرازناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی با میانجی‌گری مدیریت تعارض و بخشودگی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • روایت درمانی بررسی تاثیر روایت درمانی و مدل تجربه‌ی جنسی به اندازه‌ی کافی خوب بر نگرش شناختی، رفتاری و عاطفی به رابطه جنسی در افراد نابارور [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • روان‌درمانی اثربخشی آموزش مدیریت استرس (راهبردهای شناختی- رفتاری) بر استرس ادراک‌شده و پیامد IVF در زنان نابارور [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • روان‌درمانی مثبت‌گرا مقایسه تأثیر روان‌درمانی مثبت‌گرا و واقعیت درمانی بر حمایت اجتماعی ادراک‌شده معتادین تحت درمان [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 59-70]
 • روان‌شناختی اثربخشی برنامه یکپارچه درمان فراتشخیصی بر علائم روان شناختی افراد مبتلا به درد نوروپاتی دیابتی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 288-300]
 • روان‌شناختی ساختارهای اجتماعی و روان‌شناختی زنان شهر تهران [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • روانشناسی مثبت ‌اثربخشی طرحواره درمانی و روانشناسی مثبت بر احیای مجدد جذابیت زوجین، خودشفقتی و قدردانی در بین زوجین درگیر [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • روان‌شناسی مثبت‌گرا تدوین الگوی مقابله روان‌شناختی با پیامدهای کووید 19 بر مبنای روان‌شناسی مثبت‌گرا و ارزیابی تاثیر آن بر کیفیت زندگی و شادکامی افراد دارای اضطراب کووید 19 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2456-2471]
 • روش پدیدارشناختی تجربه زیسته‌ی افراد مبتلا به اختلال وسواسی-جبری تحت تاثیر فراگیری بیماری کرونا؛ یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • رویکرد راه حل مدار تأثیر درمان کوتاه مدت راه حل مدار بر استرس زنان معلم شهر کاشمر [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1433-1441]
 • رویکرد روایت‌درمانی اثربخشی رویکرد روایت‌درمانی بر مدیریت استرس مادران دارای کودکان معلول جسمی [دوره 65، شماره 6، 1401]

ز

 • زانوی پرانتزی ارتباط استراتژی مچ پا در آهنگ بارگیری با گشتاور فلکسوری زانو در ورزشکاران مبتلا به پای پرانتزی در هنگام فرود [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • زنان مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و معنویت درمانی بر تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • زنان اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • زنان تأثیر درمان کوتاه مدت راه حل مدار بر استرس زنان معلم شهر کاشمر [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1433-1441]
 • زنان ساختارهای اجتماعی و روان‌شناختی زنان شهر تهران [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • زنان باردار مدل پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس ذهن‌آگاهی با میانجی‌گری اضطراب بارداری در زنان باردار [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1268-1279]
 • زنان مبتلا با سابقه ماستکومی اثربخشی آموزش خودزاد بر دغدغه رضایت جنسی و عملکرد جنسی زنان با سابقه ماستکتومی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1005-1018]
 • زندانیان رابطه ویژگیهای جمعیت شناختی و نوع جرم با اختلال شخصیتی سایکوپاتی در زندانیان مرد شهر مهاباد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1222-1232]
 • زوج درمانی شناختی رفتاری اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر کاهش دلزدگی زناشویی و صمیمت جنسی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تبریز [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • زوج‌درمانی مثبت‌‌‌نگر اثربخشی زوج‌درمانی مثبت‌نگر و پذیرش و تعهد بر افزایش سازگاری زناشویی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • زوجین اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر بر الگوهای ارتباطی زوجین [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1313-1324]
 • زوجین اثربخشی زوج‌درمانی مثبت‌نگر و پذیرش و تعهد بر افزایش سازگاری زناشویی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • زوجین بررسی کیفی علل تعارض زوجین در یک مطالعه اکتشافی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • زوجین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین [دوره 65، شماره 6، 1401]

ژ

 • ژن FoxO1 تغییرات بیان ژنFoxO1 در بافت چربی زیر پوستی و نیمرخ چربی پس از تمرین تناوبی شدید در موش های صحرایی چاق شده با رژیم غذایی پر چرب [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • ژن SOD1 ارتباط بین پلی مورفیسم های A251G و درج/حذف 50 جفت باز در ژن SOD1 با خطر ابتلا به بیماری لوسمی میلوئید حاد در افراد مبتلا به این بیماری در جمعیت استان فارس [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2333-2339]
 • ژن STAT4 همراهی پلی مورفیسم ژنSTAT4 (rs3024839) با احتمال ابتلا به سکته قلبی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 12-20]
 • ژن های مقاومت بررسی ژنوتیپی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران در شهرکرد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1341-1355]
 • ژنوتایپینگ بررسی ژنوتیپی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران در شهرکرد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1341-1355]

س

 • ساختارهای اجتماعی ساختارهای اجتماعی و روان‌شناختی زنان شهر تهران [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • سازگاری اجتماعی تأثیر آموزش هوش موفق بر تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1356-1372]
 • سازگاری اجتماعی تاثیرمدل سیستمی روی بر سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به تالاسمی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • سازگاری اجتماعی پیش‌بینی تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی بر اساس هوش موفق دانشجویان دختر [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • سازگاری روانی طراحی مدل بازی بر اساس مهارت میان فردی(توانایی های فردی، ارتباط موثر و سازگاری روانی و هوش هیجانی) کودکان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 730-742]
 • سازگاری زناشویی مطالعه کیفی عوامل موثر فردی در سازگاری زناشویی شهر یاسوج [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 219-230]
 • سازگاری زناشویی اثربخشی زوج‌درمانی مثبت‌نگر و پذیرش و تعهد بر افزایش سازگاری زناشویی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • سازگاری عصبی و عضلانی بررسی و مقایسه تغییرات بزرگی موج الکترومیوگرافی و میانگین طیف فرکانسی عضله چهارسر ران بعد از 8 هفته تمرینات درونگرا و برونگرا [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • سازوکارهای اجتماعی سازوکارهای اجتماعی جوانان ورزشکار در راستای سلامت جسمی و روان‌شناختی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • سایکوپاتی رابطه ویژگیهای جمعیت شناختی و نوع جرم با اختلال شخصیتی سایکوپاتی در زندانیان مرد شهر مهاباد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1222-1232]
 • سالک بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در سفیران سلامت:کاربرد تئوری شناختی اجتماعی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 680-691]
 • سالمندان مقایسه کیفیت زندگی، حمایت و انزوای اجتماعی سالمندان فعال و غیرفعال در دوران پاندمی کووید 19 [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 996-1004]
 • سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی بر استرس ناشی از مرگ، شاخص‌های زیستی FBS و HbA1c در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1246-1258]
 • سالمندی دیابت نوع 2 اثربخشی معنی‌درمانی بر قند‌خون، شادکامی و اضطراب مرگ سالمندان مبتلا به دیابت نوع ۲ [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • سبک یادگیری مقایسه سبک های یادگیری و راهبردهای انگیزشی و خود تنظیمی در دانشجویان استعداد درخشان و عادی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • سبک تفکر بررسی رابطه مهارت‎های معلمی در ارزشیابی کیفی درس ریاضی با اضطراب ریاضی، اهمال کاری تحصیلی و سبک تفکر دانش آموزان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 870-884]
 • سبک تفویضی طراحی و ارائه الگو کاربست سبک تفویضی مدیران و اعتبار سنجی آن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • سبک دلبستگی تدوین مدل علائم نوموفوبیا در دانش‌آموزان بر اساس سبک دلبستگی و سواد رسانه‌ای با میانجی‌گری اعتیاد به اینترنت [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • سبک زندگی آدلری مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری و امیددرمانی بر انسجام روانی و خوددلسوزی در بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه شهر تهران [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 46-58]
 • سبک های یادگیری پیش بینی اضطراب تحصیلی بر اساس سبک های یادگیری با میانجیگری خودکارآمدی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 592-600]
 • سبک های ارتباطی طراحی و ارائه الگو کاربست سبک تفویضی مدیران و اعتبار سنجی آن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • سبک های دلبستگی پیش بینی میزان افسردگی پس از زایمان بر اساس راهبردهای مقابله ای و سبک دلبستگی در زنان نخست زا [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 772-784]
 • سبک های دلبستگی اثربخشی درمان هیجان مدار بر تنظیم هیجانی و سبک های دلبستگی زنان با اختلال شخصیت مرزی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 654-666]
 • سبک های دلبستگی تاثیر سبک های دلبستگی و نگرش های ناکارآمد بر ادراک بیماری زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • سبک های دلبستگی مدل پیش‌بینی روابط فرازناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی با میانجی‌گری مدیریت تعارض و بخشودگی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • سبک‌های دلبستگی تدوین مدل ساختاری اختلال وسواس فکری - عملی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 579-592]
 • سبک‌های دلبستگی مدل یابی تعارضات زناشویی براساس سبک های دلبستگی: نقش میانجی حیطه های طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان در آستانه طلاق [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 203-217]
 • سدیم بررسی ارتباط ویتامین دی، سدیم و پتاسیم با نفروپاتی و شدت آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • سدیم/گلوکز کوترانسپورتر تجزیه و تحلیل مدل سازی همگرا از برهم‌کنش زیر مجموعه های α و β توکسین شیگا با پروتئین‌های اینترفرون گاما، پروستاگلاندین سنتتاز 2 و سدیم/گلوکز کوترانسپورتر به عنوان گامی در مهار سرطان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 666-679]
 • سرزندگی تحصیلی اثر بخشی آموزش برنامه بازآموزی اسنادی پنسیلوانیا بر رفتارهای ارتقا دهنده سلامت تحصیلی [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • سرزندگی تحصیلی هم سنجی اثربخشی آموزش خلاقیت و آموزش راهبرد های یادگیری بر سرزندگی تحصیلی و خود کارآمدی دانش آموزان دختر اهمال کار [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • سرزندگی تحصیلی تحلیل نقش میانجی تاب آوری تحصیلی و حمایت همسالان در رابطه بین سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • سرسختی تحصیلی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر امید به تحصیل بر سرسختی تحصیلی و هوش هیجانی دانش‌آموزان [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • سرسختی روانشناختی پیش بینی وسواس مرگ براساس حساسیت اضطرابی، ذهن آگاهی و سرسختی روانشناختی در افراد دیابت نوع 2 [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • سرطان تجزیه و تحلیل مدل سازی همگرا از برهم‌کنش زیر مجموعه های α و β توکسین شیگا با پروتئین‌های اینترفرون گاما، پروستاگلاندین سنتتاز 2 و سدیم/گلوکز کوترانسپورتر به عنوان گامی در مهار سرطان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 666-679]
 • سرطان پستان اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر رشد پس از سانحه و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1111-1124]
 • سرطان پستان اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، کیفیت زندگی و میزان کورتیزول سرم در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 785-801]
 • سرطان پستان پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس افکار خودآیند منفی و نگرش‌های ناکارآمد در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 389-398]
 • سرطان پستان اثر آمیگدالین بر بقای سلولی و سطح مالون دی آلدئید سلول های سرطان پستان SK-BR-3 در مطالعه آزمایشگاهی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • سرطان پستان اثربخشی درمان هیجانمدار بر تابآوری و امیدواری بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 812-822]
 • سرطان پستان اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • سرطان پستان اثربخشی شناختی - رفتاری بر تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی با پیگیری دو ماهه در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • سرطان پستان اثربخشی شفقت درمانی بر تصویر بدنی، رشد پس از سانحه و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • سرطان ملانوما بررسی اثر کشندگی نانومیکروحباب‌های اکسیژن، اوزون و هوا بر رده سلولی سرطان ملانوما [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1303-1312]
 • سرعت پردازش نقش میانجی سرعت پردازش و فهم کلامی در رابطه بین حافظه فعال و آگاهی واج‌شناختی با خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 408-419]
 • سرمایه اجتماعی تبیین عوامل مرتبط با ارتقا سرمایه فکری با رویکرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • سرمایه روانشناختی پیش بینی سرمایه روانشناختی بر اساس طرحواره‎های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت [دوره 65، شماره 5، 1401، صفحه 2397-2405]
 • سرمایه روانشناختی و درگیری تحصیلی تدوین مدلی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق کارکردهای اجرایی، سرمایه روانشناختی و درگیری تحصیلی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • سرمایه فکری تبیین عوامل مرتبط با ارتقا سرمایه فکری با رویکرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • سرمایه‌های روان‌شناختی اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر اشتیاق شغلی و مسئولیت‌پذیری کارکنان دارای تعارض کار- خانواده در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • سیستئین مروری بر تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2405-2429]
 • سفیرسلامت بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در سفیران سلامت:کاربرد تئوری شناختی اجتماعی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 680-691]
 • سیگنالینگ Wnt/β-catenin اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن و پروتئین 1Wnt ، β-cateninو 1CyclinD و شاخص‌های اکوکاردیوگرافی در بطن راست موش‌های صحرایی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • سلامت اجتماعی اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر افسردگی و سلامت اجتماعی زنان مبتلا به افسردگی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • سلامت اجتماعی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران در حوزه سلامت [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • سلامت جسمی و روان‌شناختی سازوکارهای اجتماعی جوانان ورزشکار در راستای سلامت جسمی و روان‌شناختی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • سلامت دهان بررسی جامعه‌‌شناختی عوامل موثر بر پوسیدگی دندانی کودکان در درون طبقه متوسط شهری [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 701-711]
 • سلامت روان ارتباط مواجهه با COVID-19 و وضعیت سلامت روان کارکنان مراقبت های بهداشتی: مطالعه‌ی مقطعی در بیمارستان های شهر مشهد [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • سلامت سازمانی ارائه الگوی سلامت سازمانی با استفاده از مرور نظام‌مند فرا ترکیب [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • سل ریوی مقایسه فراوانی عفونت سل نهفته در بین گروههای سنی افراد خانواده در تماس با بیمار مبتلا به سل ریوی در ایران [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]
 • سلنیم مروری بر تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2405-2429]
 • سلنیوم اثر سلنیوم برتیروتروپین TSH و سطح آنتی پراکسیداز آنتی بادیanti TPO Ab در بیماران هیپوتیروئیدی اتو ایمیون [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 39-45]
 • سلنیوم کمبود سلنیوم در بیماران دیالیزی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 629-644]
 • سندرم روده تحریک پذیر اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال خواب، نشخوار فکری و ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • سندرم گیرافتادگی شانه بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نمره ثابت مورلی [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2354-2370]
 • سندرم متابولیک مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین شنای تداومی و تناوبی با شدت بالا بر مقادیر بافتی آیریزین و حساسیت به انسولین در موش های صحرایی نر مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • سواد رسانه ای تدوین مدل علائم نوموفوبیا در دانش‌آموزان بر اساس سبک دلبستگی و سواد رسانه‌ای با میانجی‌گری اعتیاد به اینترنت [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • سوپراکسید دیسموتاز تاثیر تمرین مقاومتی و مصرف اسپیرولینا بر شاخص‌های ضداکسایشی مردان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1233-1245]
 • سودوموناس آئروژینوزا بررسی اثر آنتی باکتریال نانوکمپلکس لاکتوفرین+نقره بر روی باکتری‌های سودوموناس آئروژینوزا ،استافیلوکوکوس اورئوس، آسینتوباکتر بومانی و استرپتوکوکوس پیوژنز [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • سوگیری تعبیر اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی، سوگیری تعبیر و توجه متمرکز بر خود در زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2381-2396]

ش

 • شاخص التهابی تأثیر فواصل استراحت بین نوبت طی وهله‎های تمرین برونگرا بر مقادیر سرمی‎TNF-α در مردان بدون تمرین [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • شاخص توده بدنی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان شناختی رفتاری و ذهن آگاهی بر بهبود شاخص توده بدنی مبتلایان به اضافه وزن [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2486-2497]
 • شاخص­های بیولوژیک استرس پیش بینی شاخص‌های بیولوژیک استرس براساس تنظیم هیجانی و نشخوارهای فکری در بیماران دچار سرطان دستگاه گوارش [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 743-753]
 • شاخص‌های زیستی FBS و HbA1c مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی بر استرس ناشی از مرگ، شاخص‌های زیستی FBS و HbA1c در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1246-1258]
 • شادکامی تدوین الگوی مقابله روان‌شناختی با پیامدهای کووید 19 بر مبنای روان‌شناسی مثبت‌گرا و ارزیابی تاثیر آن بر کیفیت زندگی و شادکامی افراد دارای اضطراب کووید 19 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2456-2471]
 • شادکامی اثربخشی معنی‌درمانی بر قند‌خون، شادکامی و اضطراب مرگ سالمندان مبتلا به دیابت نوع ۲ [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • شایستگی هیجانی ـ اجتماعی مدل علّی فرسودگی تحصیلی براساس شایستگی هیجانی- اجتماعی و حمایت تحصیلی: نقش میانجی خودناتوان سازی در دانش آموزان در فرایند آموزش مجازی دوران قرنطینه خانگی ناشی از پاندمی‎کرونا [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • شخصیت آسیب پذیر تاثیر استرس و حمایت اجتماعی ادراک شده بر افسردگی پس از تولد نوزاد باتوجه به نقش میانجی گرانه شخصیت آسیب پذیر در پدران در شهر اصفهان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • شخصیت آسیب پذیر مقایسه استرس، حمایت اجتماعی ادراک شده و شخصیت آسیب پذیر در پدران افسرده و غیرافسرده دارای نوزاد تازه متولد شده [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 377-388]
 • شخصیت تیپ D مدل ساختاری کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان بر اساس شخصیت تیپ D با نقش میانجی ادراک از بیماری [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • شخصیت مرزی مدل یابی ساختاری اختلال شخصیت مرزی بر پایه تروماهای اوایل زندگی، ذهنیت طرحواره‌ای و ادراک از فرزندپروری مادر با نقش میانجی خلق و خو [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 231-246]
 • شفقت به خود تدوین درمان ذهن‌آگاهی دلبسته‌محور و ارزیابی اثربخشی آن بر شفقت به خود و هیجان مثبت نسبت به همسر در زنان با تجربه خیانت زناشویی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • شفقت درمانی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب و تعارض نوجوانان دختر با والدین [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • شفقت درمانی اثربخشی شفقت درمانی بر تصویر بدنی، رشد پس از سانحه و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • شیگا توکسین تجزیه و تحلیل مدل سازی همگرا از برهم‌کنش زیر مجموعه های α و β توکسین شیگا با پروتئین‌های اینترفرون گاما، پروستاگلاندین سنتتاز 2 و سدیم/گلوکز کوترانسپورتر به عنوان گامی در مهار سرطان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 666-679]
 • شنای تداومی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین شنای تداومی و تناوبی با شدت بالا بر مقادیر بافتی آیریزین و حساسیت به انسولین در موش های صحرایی نر مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • شنای تناوبی با شدت بالا مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین شنای تداومی و تناوبی با شدت بالا بر مقادیر بافتی آیریزین و حساسیت به انسولین در موش های صحرایی نر مبتلا به سندرم متابولیک [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و بازی درمانی شناختی رفتاری بر توجه پایدار و حافظه فعال در کودکان با نقص توجه-بیش فعالی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 257-269]
 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و معنویت درمانی بر تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال خواب، نشخوار فکری و ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • شناختی رفتاری اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تأثیر بهزیستی ذهنی بیماران بهبود یافته پاندومیک کرونا (COVID-19) در اوج همه‌گیری [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1214-1221]
 • شناختی رفتاری اثربخشی شناختی - رفتاری بر تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی با پیگیری دو ماهه در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • شناسایی نشانگر زیستی روش های رایج تشخیص بیماری های ویروسی و معرفی نانوزیست حسگرها در تشخیص ویروس ها [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • شیوع بررسی شیوع فشار خون و میزان اطلاع و کنترل آن در افراد 35-65 ساله بین سالهای 86-88 در مشهد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 934-946]
 • شیوع بررسی شیوع حیوان گزیدگی در شهرستان قائنات در طی سال های 1400-1396 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2245-2255]
 • شیوه‎های فرزندپروری مدل یابی ساختاری اختلال شخصیت مرزی بر پایه تروماهای اوایل زندگی، ذهنیت طرحواره‌ای و ادراک از فرزندپروری مادر با نقش میانجی خلق و خو [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 231-246]

ص

 • صمیمیت تعیین اثربخشی پروتکل مستخرج از مدل علی بخشودگی زناشویی بر صمیمیت زوجین، تعهد زناشویی و تعارضات زناشویی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • صمیمت جنسی زوجین اثر بخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر کاهش دلزدگی زناشویی و صمیمت جنسی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تبریز [دوره 65، شماره 4، 1401]

ض

 • ضداکسایش تاثیر تمرین مقاومتی و مصرف اسپیرولینا بر شاخص‌های ضداکسایشی مردان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1233-1245]
 • ضد باکتری نگاهی دیگر به داروهای بی حس کننده موضعی: مروری بر خاصیت ضد میکروبی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 468-492]
 • ضد قارچ نگاهی دیگر به داروهای بی حس کننده موضعی: مروری بر خاصیت ضد میکروبی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 468-492]
 • ضدمتاستاز بررسی اثر ضدسرطانی لانتی‌بیوتیک Bovicin HC5 [دوره 65، شماره 3، 1401]

ط

 • طبقه متوسط بررسی جامعه‌‌شناختی عوامل موثر بر پوسیدگی دندانی کودکان در درون طبقه متوسط شهری [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 701-711]
 • طراحی مدل بازی طراحی مدل بازی بر اساس مهارت میان فردی(توانایی های فردی، ارتباط موثر و سازگاری روانی و هوش هیجانی) کودکان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 730-742]
 • طرح پژوهشی فراوانی انطباق طرح‎های پژوهشی با اولویت‎های اعلام شده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال‎های 1385 الی 1396 [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 580-591]
 • طرحواره درمانی ‌اثربخشی طرحواره درمانی و روانشناسی مثبت بر احیای مجدد جذابیت زوجین، خودشفقتی و قدردانی در بین زوجین درگیر [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • طرحواره درمانی مقایسه اثربخشی سه رویکرد طرحواره درمانی، مهارت فصول و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی و نشخوار ذهنی زنان مبتلا به سرطان شهرستان شیراز [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 838-853]
 • طر‌حواره درمانی مقایسه اثر بخشی درمان نوروفیدبک و طرحواره درمانی بر کمال گرایی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی شاهین شهر [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1020-1035]
 • طرح‌واره درمانی اثربخشی طرح‌واره درمانی بر تحریک‌پذیری هیجانی و عملکرد خانواده در زنان آسیب‌دیده از پیمان‌شکنی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • طرحواره های ناسازگار اولیه ارائه مدل عود اعتیاد بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، وسواس فکری با میانجیگری هیجان خواهی در معتادان خود معرف [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه تدوین مدل ساختاری اختلال وسواس فکری - عملی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 579-592]
 • طرحواره‎های ناسازگار اولیه پیش بینی سرمایه روانشناختی بر اساس طرحواره‎های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت [دوره 65، شماره 5، 1401، صفحه 2397-2405]
 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه و زنان در آستانه طلاق مدل یابی تعارضات زناشویی براساس سبک های دلبستگی: نقش میانجی حیطه های طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان در آستانه طلاق [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 203-217]
 • طرحواره‌های هیجانی مقایسه ابعاد نابهنجار شخصیت و طرحواره‌های هیجانی در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد عادی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1139-1150]
 • طلاق مطالعه کیفی پدیدارشناسانه زنان مطلقه 18 تا 45 ساله شهر مشهد (مصاحبه با رویکرد داده بنیاد) [دوره 65، شماره 2، 1401]

ظ

 • ظاهر اثر بخشی درمان پذیرش مبتنی بر تعهد بر انعطاف پذیری و کمال گرایی ظاهر جسمانی در اختلال بدشکلی بدن [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 86-100]

ع

 • عدالت آموزشی تبیین عدالت آموزشی در بین اساتید دانشگاه های علوم پزشکی ایران [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • عدالت توزیعی بررسی تاثیر رفتارشناختی بر عدالت سازمانی و رضایت شغلی معلمان [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • عدالت رویه ای بررسی تاثیر رفتارشناختی بر عدالت سازمانی و رضایت شغلی معلمان [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • عدالت سازمانی بررسی تاثیر رفتارشناختی بر عدالت سازمانی و رضایت شغلی معلمان [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • عدالت مراوده ای بررسی تاثیر رفتارشناختی بر عدالت سازمانی و رضایت شغلی معلمان [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • عدم تحمل بلاتکلیفی ارائه الگوی ساختاری پیش‌بینی آشفتگی روانی بر اساس عدم تحمل بلاتکلیفی با میانجی‌گری احساس انسجام روانی و انعطاف‌پذیری شناختی دردانشجویان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 514-528]
 • عزت نفس پیش بینی خودکارآمدی و عزت نفس دختران دوره دبیرستان بر اساس مثبت اندیشی والدین [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 514-527]
 • عزت‌نفس مقایسه عزت‌نفس، ابراز وجود، بهزیستی روانی و افسردگی بین دختران دبیرستانی واجد و فاقد والدین شهر آبادان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 956-968]
 • عزت‌نفس اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر عزت‌نفس مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نقص‌توجه/ بیش فعالی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • عسل آویشن تاثیر تمرین تناوبی و عسل آویشن بر مسیر miR-423-5p، FAM3A، AKt2 کبدی موش‌های صحرایی دیابتی نوع دو [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 101-115]
 • عشق مطالعه کیفی پدیدارشناسانه زنان مطلقه 18 تا 45 ساله شهر مشهد (مصاحبه با رویکرد داده بنیاد) [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • عضله نعلی اثر تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر پپتید وابسته به ژن کلسی‌تونین در عضله نعلی موش های صحرایی نر [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 191-200]
 • عفونت روش های رایج تشخیص بیماری های ویروسی و معرفی نانوزیست حسگرها در تشخیص ویروس ها [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • عفونت بیمارستانی ارتباط میان مصرف پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی قبل از جراحی و عفونت‌های بیمارستانی در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 904-911]
 • عفونت سل نهفته مقایسه فراوانی عفونت سل نهفته در بین گروههای سنی افراد خانواده در تماس با بیمار مبتلا به سل ریوی در ایران [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]
 • علائم افسردگی مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی و تن آرامی به شیوه گروهی بر علائم افسردگی پرستاران [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 802-811]
 • علل تعارض بررسی کیفی علل تعارض زوجین در یک مطالعه اکتشافی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • عملکرد اثربخشی آموزش خودزاد بر دغدغه رضایت جنسی و عملکرد جنسی زنان با سابقه ماستکتومی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1005-1018]
 • عملکرد خانواده اثربخشی طرح‌واره درمانی بر تحریک‌پذیری هیجانی و عملکرد خانواده در زنان آسیب‌دیده از پیمان‌شکنی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • عملکرد شناختی و حرکتی اثربخشی تمرینات حرکتی و درمان فرزندپروری مبتنی بر تعامل کودک -والد بر عملکرد حرکتی، شناختی و نافرمانی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • عوامل جمعیت شناختی بررسی عوامل زمینه ای (جمعیت شناختی، زیستی، خانوادگی، روانی اجتماعی) موثر در بروز نارضایتی جنسیتی در مبتلایان به نارضایتی جنسیتی ارجاع شده به پزشکی قانونی در سال های 1394 تا 1398 [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 172-191]
 • عوامل خانوادگی بررسی عوامل زمینه ای (جمعیت شناختی، زیستی، خانوادگی، روانی اجتماعی) موثر در بروز نارضایتی جنسیتی در مبتلایان به نارضایتی جنسیتی ارجاع شده به پزشکی قانونی در سال های 1394 تا 1398 [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 172-191]
 • عوامل روانی اجتماعی بررسی عوامل زمینه ای (جمعیت شناختی، زیستی، خانوادگی، روانی اجتماعی) موثر در بروز نارضایتی جنسیتی در مبتلایان به نارضایتی جنسیتی ارجاع شده به پزشکی قانونی در سال های 1394 تا 1398 [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 172-191]
 • عوامل زیستی بررسی عوامل زمینه ای (جمعیت شناختی، زیستی، خانوادگی، روانی اجتماعی) موثر در بروز نارضایتی جنسیتی در مبتلایان به نارضایتی جنسیتی ارجاع شده به پزشکی قانونی در سال های 1394 تا 1398 [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 172-191]
 • عوامل سازمانی شناسایی مولفه های مشارکت بیمار در ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار ( یک مطالعه کیفی ) [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • عوامل شخصیت پیش بینی سرمایه روانشناختی بر اساس طرحواره‎های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت [دوره 65، شماره 5، 1401، صفحه 2397-2405]
 • عوامل فردی مطالعه کیفی عوامل موثر فردی در سازگاری زناشویی شهر یاسوج [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 219-230]
 • عوامل محیطی بررسی تاثیر عوامل محیطی بر سن شروع منارک در مدارس ابتدایی دخترانه شهر کرمانشاه [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • عود اعتیاد ارائه مدل عود اعتیاد بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، وسواس فکری با میانجیگری هیجان خواهی در معتادان خود معرف [دوره 65، شماره 4، 1401]

غ

 • غیر کمال گرا مقایسه رگه‎های تاریک شخصیت، تصویر بدنی و تاب‎آوری در مردان ورزشکار کمال‎گرا و غیر کمال گرا [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • غنی‌سازی روابط اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر نظریه انتخاب بر تنظیم شناختی هیجان و تعهد شخصی زوجین با تعارضات زناشویی [دوره 65، شماره 6، 1401]

ف

 • فاکتور نکروز تومور آلفا تأثیر فواصل استراحت بین نوبت طی وهله‎های تمرین برونگرا بر مقادیر سرمی‎TNF-α در مردان بدون تمرین [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • فراترکیب ارائه الگوی سلامت سازمانی با استفاده از مرور نظام‌مند فرا ترکیب [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • فرایند مطالعه کیفی پدیدارشناسانه زنان مطلقه 18 تا 45 ساله شهر مشهد (مصاحبه با رویکرد داده بنیاد) [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • فرآیندپرستاری تعیین نیازهای آموزشی و تدوین برنامه مراقبت از خود در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با دیالیز صفاقی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • فرانگرانی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و دلبستگی مبتنی بر درمان شفقت بر فرانگرانی و الگوی خوردن در افراد دیابتی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 127-145]
 • فراوانی مقایسه فراوانی عفونت سل نهفته در بین گروههای سنی افراد خانواده در تماس با بیمار مبتلا به سل ریوی در ایران [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]
 • فرزندپروری اثربخشی تمرینات حرکتی و درمان فرزندپروری مبتنی بر تعامل کودک -والد بر عملکرد حرکتی، شناختی و نافرمانی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • فرزندپروری مثبت‌گرا اثربخشی آموزش روش‌ فرزندپروری مثبت‌گرا بر کیفیت دلبستگی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم دبستان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 825-837]
 • فرسودگی تحصیلی مدل علّی فرسودگی تحصیلی براساس شایستگی هیجانی- اجتماعی و حمایت تحصیلی: نقش میانجی خودناتوان سازی در دانش آموزان در فرایند آموزش مجازی دوران قرنطینه خانگی ناشی از پاندمی‎کرونا [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • فرسودگی شغلی بررسی تأثیر قلدری سازمانی بر قصد ترک شغل با نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعدیل‌کنندگی رفتار شهروندی اجباری [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • فرهنگ اسلامی اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر بر الگوهای ارتباطی زوجین [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1313-1324]
 • فرهنگ ایمنی بیمار شناسایی مولفه های مشارکت بیمار در ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار ( یک مطالعه کیفی ) [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • فرود ارتباط استراتژی مچ پا در آهنگ بارگیری با گشتاور فلکسوری زانو در ورزشکاران مبتلا به پای پرانتزی در هنگام فرود [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • فساد ناپذیری ارائه الگوی سلامت سازمانی با استفاده از مرور نظام‌مند فرا ترکیب [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • فشار خون بررسی شیوع فشار خون و میزان اطلاع و کنترل آن در افراد 35-65 ساله بین سالهای 86-88 در مشهد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 934-946]
 • فشار خون اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب و کنترل فشار خون مردان دارای هیپرتانسیون [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1082-1091]
 • فشارخون بالا مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی – عاطفی - رفتاری بر افسردگی و اضطراب بیماران فشارخون بالا [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 276-287]
 • فشارخون بالا اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر همجوشی شناختی وخوددلسوزی افراد مبتلا به پرفشاری خون [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • فعالیت آنتی‌باکتریال مروری بر ساختار هیدروکسی‌آپاتیت بارگذاری شده توسط آنتی بیوتیک‌های سیستمیک به عنوان سیستم رساننده‌ی آنتی‌بیوتیک در پوشش‌دهی شانزهای ارتوپدی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1338-1348]
 • فعالیت بدنی مقایسه کیفیت زندگی، حمایت و انزوای اجتماعی سالمندان فعال و غیرفعال در دوران پاندمی کووید 19 [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 996-1004]
 • فعالیت بدنی منتخب تاثیر برنامه فعالیت بدنی منتخب بر امید به زندگی و خودکارآمدی عمومی دانشجویان پرستاری غیرفعال [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • فعالیت فیزیکی بررسی تاثیر عوامل محیطی بر سن شروع منارک در مدارس ابتدایی دخترانه شهر کرمانشاه [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • فیلتر با‌ی‌لترال مقایسه عملکرد فیلترهای حذف نویز در بهبود کیفیت تصاویر پت(PET )مغزی کم‌دوز با دو سطح دوز 5 و 10 درصد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 947-955]
 • فیلتر تبدیل موجک مقایسه عملکرد فیلترهای حذف نویز در بهبود کیفیت تصاویر پت(PET )مغزی کم‌دوز با دو سطح دوز 5 و 10 درصد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 947-955]
 • فیلتر گاوسین مقایسه عملکرد فیلترهای حذف نویز در بهبود کیفیت تصاویر پت(PET )مغزی کم‌دوز با دو سطح دوز 5 و 10 درصد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 947-955]
 • فیلتر میانگین غیرمحلی مقایسه عملکرد فیلترهای حذف نویز در بهبود کیفیت تصاویر پت(PET )مغزی کم‌دوز با دو سطح دوز 5 و 10 درصد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 947-955]
 • فیلوژنتیک بررسی شیوع گروه‎های ‎فیلوژنتیک و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه‎های ‎اشریشیاکلی چسبنده روده‎ای(EAEC) جدا شده از کودکان اسهالی در مشهد [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • فهم کلامی نقش میانجی سرعت پردازش و فهم کلامی در رابطه بین حافظه فعال و آگاهی واج‌شناختی با خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 408-419]
 • فواصل استراحتی تأثیر فواصل استراحت بین نوبت طی وهله‎های تمرین برونگرا بر مقادیر سرمی‎TNF-α در مردان بدون تمرین [دوره 65، شماره 5، 1401]

ق

 • قدردانی ‌اثربخشی طرحواره درمانی و روانشناسی مثبت بر احیای مجدد جذابیت زوجین، خودشفقتی و قدردانی در بین زوجین درگیر [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • قرنطینه خانگی مدل علّی فرسودگی تحصیلی براساس شایستگی هیجانی- اجتماعی و حمایت تحصیلی: نقش میانجی خودناتوان سازی در دانش آموزان در فرایند آموزش مجازی دوران قرنطینه خانگی ناشی از پاندمی‎کرونا [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • قصد ترک شغل بررسی تأثیر قلدری سازمانی بر قصد ترک شغل با نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعدیل‌کنندگی رفتار شهروندی اجباری [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • قلدری سازمانی بررسی تأثیر قلدری سازمانی بر قصد ترک شغل با نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعدیل‌کنندگی رفتار شهروندی اجباری [دوره 65، شماره 5، 1401]

ک

 • کاراته‌ تأثیر تمرین مقاومتی بر شاخص‌های روان‌شناختی تاب‌آوری و استحکام‌ذهنی درکاراته‌کاران نخبه شهر اصفهان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 982-995]
 • کارباپنماز مروری بر روش‌های فنوتیپی تشخیص مقاومت آنتی بیوتیکی ناشی از آنزیم کارباپنماز در باکتری‌های جدا شده از نمونه های بالینی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 148-171]
 • کارسینومای اپیدرموئید بررسی اثر ضدسرطانی لانتی‌بیوتیک Lacticin 3147 [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • کارسینوم هپاتوسلولار انسانی بررسی اثر ضدسرطانی لانتی‌بیوتیک Bovicin HC5 [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • کارکردهای اجرایی اثربخشی تحریک مستقیم مغز از روی جمجمه tDCS توام با آموزش ذهن آگاهی بر کارکردهای اجرایی و افسردگی کودکان دارای اختلال خواندن [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 399-430]
 • کارکردهای اجرایی اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکردهای اجرایی و مهارگری شناختی و عاطفی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • کارکردهای اجرایی تدوین مدلی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق کارکردهای اجرایی، سرمایه روانشناختی و درگیری تحصیلی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • کارکنان مراقبت های بهداشتی ارتباط مواجهه با COVID-19 و وضعیت سلامت روان کارکنان مراقبت های بهداشتی: مطالعه‌ی مقطعی در بیمارستان های شهر مشهد [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • کاشت حلزون مقایسه اثربخشی نرم افزار شناختی کاپیتان‌لاگ و بسته توانبخشی شناختی پارس بر بهبود توجه دانش‌آموزان دبستانی دارای آسیب شنوایی با کاشت حلزون [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • کاندیداآلبیکنس بررسی الگوی اپیدمیولوژیک بروز کاندیدیازیس در افرادی با زمینه های مستعد کننده [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • کاندیدا تروپیکالیس بررسی الگوی اپیدمیولوژیک بروز کاندیدیازیس در افرادی با زمینه های مستعد کننده [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • کاندیدیازیس بررسی الگوی اپیدمیولوژیک بروز کاندیدیازیس در افرادی با زمینه های مستعد کننده [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • کاندیدیازیس مهاجم شناسایی عفونت های قارچی مهاجم در مبتلایان به بدخیمی های خونی با روش Real-time PCR [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 505-513]
 • کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر رشد پس از سانحه و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1111-1124]
 • کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی مقایسه اثربخشی دو درمان شناختی رفتاری کلاسیک (CBT) و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع 2 شهر شیراز [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • کبد چرب تاثیر پنج هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های RXFP1 و CTGF بافت قلبی و آنزیم کبدی SGPT در رت‌های ویستار نر مبتلا به کبد چرب [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 601-616]
 • کسورات شناسایی علل کسورات بیمه ای بیمارستان پیمانیه و راهکارهای کاهش آن: یک مطالعه کیفی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • کسورات بیمه ای شناسایی علل کسورات بیمه ای بیمارستان پیمانیه و راهکارهای کاهش آن: یک مطالعه کیفی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • کیفی تبیین نقش های متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار: یک مطالعه کیفی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1151-1165]
 • کیفیت ارائه الگوی ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و کیفیت (HSEQ) در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • کیفیت خواب مدل‌یابی روابط ساختاری کمال‌گرایی و کیفیت خواب: نقش واسطه‌ای اضطراب [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 366-376]
 • کیفیت خواب تأثیردرمان ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و کیفیت خواب بیماران مبتلا به دیابت نوع2 [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • کیفیت زناشویی اثربخشی مدل خشنودی زناشویی بر افزایش کیفیت جنسی زوجین [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • کیفیت زندگی کیفیت زندگی در کودکان 8-12ساله مبتلا به آسم در کرج [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 247-256]
 • کیفیت زندگی پیش‌بینی کیفیت زندگی براساس حمایت اجتماعی، منبع کنترل سلامت و ادراک بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • کیفیت زندگی مدل پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس ذهن‌آگاهی با میانجی‌گری اضطراب بارداری در زنان باردار [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1268-1279]
 • کیفیت زندگی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، کیفیت زندگی و میزان کورتیزول سرم در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 785-801]
 • کیفیت زندگی اثر یک دوره تمرینات ترامپولین بر تعادل و کیفیت زندگی افراد نوروپاتی دیابتی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1093-1101]
 • کیفیت زندگی مدل ساختاری کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان بر اساس شخصیت تیپ D با نقش میانجی ادراک از بیماری [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • کیفیت زندگی مقایسه کیفیت زندگی، حمایت و انزوای اجتماعی سالمندان فعال و غیرفعال در دوران پاندمی کووید 19 [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 996-1004]
 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • کیفیت زندگی تأثیردرمان ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و کیفیت خواب بیماران مبتلا به دیابت نوع2 [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • کیفیت زندگی تدوین الگوی مقابله روان‌شناختی با پیامدهای کووید 19 بر مبنای روان‌شناسی مثبت‌گرا و ارزیابی تاثیر آن بر کیفیت زندگی و شادکامی افراد دارای اضطراب کووید 19 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2456-2471]
 • کیفیت زندگی اثربخشی مدل خشنودی زناشویی بر افزایش کیفیت جنسی زوجین [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • کیفیت زندگی بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر مدیریت خشم، تعارض زناشویی و کیفیت زندگی [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2441-2455]
 • کیفیت زندگی اثربخشی گروه درمانی یکپارچه‌نگر توحیدی بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران هیسترکتومی شده [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • کیفوز ستون فقرات پشتی ارتباط بین میزان کیفوز ناحیه پشتی ستون فقرات با میزان چرخش بالایی کتف و نسبت ریتم اسکاپولوهومرال [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1281-1288]
 • کلید واژه ها : ارتباطات طراحی و ارائه الگو کاربست سبک تفویضی مدیران و اعتبار سنجی آن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • کلید واژه ها :رواندرمانی مثبت نگر اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر همجوشی شناختی وخوددلسوزی افراد مبتلا به پرفشاری خون [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • کلمات کلیدی: آلرژی بررسی تظاهرات بالینی، شیرخواران 2تا18 ماه با احتمال آلرژی به پروتئین شیرگاو ، روش های متداول در درمان و میزان پاسخ به درمان [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2268-2272]
 • کلمات کلیدی: آموزش مهارت زندگی مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی و تن آرامی به شیوه گروهی بر علائم افسردگی پرستاران [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 802-811]
 • کلمات کلیدی: درمان فراتشخیصی اثربخشی برنامه یکپارچه درمان فراتشخیصی بر علائم روان شناختی افراد مبتلا به درد نوروپاتی دیابتی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 288-300]
 • کمالگرایی اثر بخشی درمان پذیرش مبتنی بر تعهد بر انعطاف پذیری و کمال گرایی ظاهر جسمانی در اختلال بدشکلی بدن [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 86-100]
 • کمال گرایی مقایسه اثر بخشی درمان نوروفیدبک و طرحواره درمانی بر کمال گرایی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی شاهین شهر [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1020-1035]
 • کمال‌گرایی مدل‌یابی روابط ساختاری کمال‌گرایی و کیفیت خواب: نقش واسطه‌ای اضطراب [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 366-376]
 • کمر درد مزمن اثر 12 هفته درمان دستی بر میزان درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به کمر درد های مزمن غیر اختصاصی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • کمردرد مزمن غیراختصاصی تأثیر ماساژ درمانی سوئدی بر میزان درد در زنان دارای کمر درد مزمن غیر اختصاصی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • کمرین تغییرات سطح کمرین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی مبتلا به کبد چرب غیر الکلی: اثر تمرینات تناوبی شدید و مکمل گیری عصاره خرفه [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2273-2284]
 • کنترل تکانه نقش کنترل تکانه، راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی هیجانی و نشخوار فکری در پیش‌بینی رفتارهای آسیب به خود در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز گذری کاهش آسیب شهر تهران [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • کنترل عواطف تاثیر آموزش مدیریت خشم به شیوه‌ی برنامه ایمن‌سازی در مقابل استرس بر کنترل عواطف و خرده مقیاس‌های آن در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • کهن الگوی ایرانی مقایسه میزان محرومیت کشیدگی جنسی در جامعه ایرانی و جامعه اروپایی ـ امریکایی و رابطه آن با میزان افسردگی و انگیزه پیشرفت [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1030-1039]
 • کوآنزیم Q10 مروری بر تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2405-2429]
 • کوید-19 بررسی روند ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی مشهد قبل و بعد از کووید-19 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2257-2267]
 • کودک کمبود سلنیوم در بیماران دیالیزی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 629-644]
 • کودکان کیفیت زندگی در کودکان 8-12ساله مبتلا به آسم در کرج [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 247-256]
 • کودکان اثربخشی یک برنامه تمرینی منتخب و توانبحشی و برنامه تمرینی منتخب همراه با توانبخشی بر مهارتهای حرکتی دودستی کودکان همی پلژی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 969-980]
 • کودکان تاثیرمدل سیستمی روی بر سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به تالاسمی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • کودکان بررسی جامعه‌‌شناختی عوامل موثر بر پوسیدگی دندانی کودکان در درون طبقه متوسط شهری [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 701-711]
 • کودکان اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر اضطراب و پرخاشگری کودکان [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2430-2440]
 • کودکان استثنایی اثربخشی آموزش شفقت به خود بر امیدواری به روابط سازنده در مادران دارای کودکان استثنایی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • کودکان دارای اختلال خواندن اثربخشی تحریک مستقیم مغز از روی جمجمه tDCS توام با آموزش ذهن آگاهی بر کارکردهای اجرایی و افسردگی کودکان دارای اختلال خواندن [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 399-430]
 • کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی اثر توان بخشی شناختی برکارکرد های اجرایی (تصمیم گیری و انعطاف پذیری ، کنترل هیجان) کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1199-1213]
 • کودکان مبتلا به سرطان مقایسه اثربخشی آموزش برنامه فرندز و بازی درمانی بر پاسخ به درد کودکان مبتلا به سرطان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1178-1187]
 • کورتیزول اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، کیفیت زندگی و میزان کورتیزول سرم در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 785-801]
 • کولیستین بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای نمونه کشتهای ارسالی از بخشهای مراقبتهای ویژه [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • کووید-19 کاربست مدل باور سلامتی در پیش بینی تمایل به دریافت واکسن کووید-19 [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 328-343]
 • کووید-19 ارتباط مواجهه با COVID-19 و وضعیت سلامت روان کارکنان مراقبت های بهداشتی: مطالعه‌ی مقطعی در بیمارستان های شهر مشهد [دوره 65، شماره 4، 1401]

گ

 • گرایش به اعتیاد مدل ساختاری گرایش به اعتیاد دانشجویان براساس مولفه های تحمل پریشانی ، تمایزیافتگی و دشواری تنظیم هیجان با میانجی گری تکانشگری [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 754-771]
 • گرایش به اعتیاد اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر تکانشگری و خودآگاهی هیجانی نوجوانان با گرایش به اعتیاد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 921-933]
 • گرایش به روابط فرازناشویی بررسی رابطه بین پویایی محیط خانواده و نارسایی عاطفی با گرایش به روابط فرازناشویی [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • گراندد تئوری تبیین عدالت آموزشی در بین اساتید دانشگاه های علوم پزشکی ایران [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • گردشگری واکاوی الگوی پیش زمینه‎های تبلیغات شفاهی در توسعه گردشگری سلامت [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • گردشگری سلامت واکاوی الگوی پیش زمینه‎های تبلیغات شفاهی در توسعه گردشگری سلامت [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • گروه درمانی یکپارچه توحیدی اثربخشی گروه درمانی یکپارچه‌نگر توحیدی بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران هیسترکتومی شده [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • گشتاور فلکسوری زانو ارتباط استراتژی مچ پا در آهنگ بارگیری با گشتاور فلکسوری زانو در ورزشکاران مبتلا به پای پرانتزی در هنگام فرود [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • گلوتاتیون مروری بر تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2405-2429]

ل

 • لاکتوفرین بررسی اثر آنتی باکتریال نانوکمپلکس لاکتوفرین+نقره بر روی باکتری‌های سودوموناس آئروژینوزا ،استافیلوکوکوس اورئوس، آسینتوباکتر بومانی و استرپتوکوکوس پیوژنز [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • لپتین تاثیر 6 هفته تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح سرمی لپتین و فاکتورهای خطر قلبی و عروقی دختران چاق غیرفعال [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • لپتین بررسی تأثیر تمرین هوازی و ماساژ LPG، بر مقاومت به انسولین و نسبت لپتین به آدیپونکتین زنان چاق کم‌تحرک [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • لیدوکایین نگاهی دیگر به داروهای بی حس کننده موضعی: مروری بر خاصیت ضد میکروبی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 468-492]
 • لقاح خارج رحمی اثربخشی آموزش مدیریت استرس (راهبردهای شناختی- رفتاری) بر استرس ادراک‌شده و پیامد IVF در زنان نابارور [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • لکوسیت تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدیدتوأم با مصرف مکمل شنبلیله بر شاخص های سیستم ایمنی در زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 193-203]
 • لنفوسیت تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدیدتوأم با مصرف مکمل شنبلیله بر شاخص های سیستم ایمنی در زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 193-203]

م

 • مادران با فرزند معلول مقایسه اثربخشی خانواده درمانی مبتنی برهیجان و درمان مبتنی پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی مادران با فرزند کم توان ذهنی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1125-1138]
 • ماساژ بررسی تأثیر تمرین هوازی و ماساژ LPG، بر مقاومت به انسولین و نسبت لپتین به آدیپونکتین زنان چاق کم‌تحرک [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • ماساژ سوئدی تأثیر ماساژ درمانی سوئدی بر میزان درد در زنان دارای کمر درد مزمن غیر اختصاصی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • مالون دی آلدهید اثر آمیگدالین بر بقای سلولی و سطح مالون دی آلدئید سلول های سرطان پستان SK-BR-3 در مطالعه آزمایشگاهی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • میانجیگر ارائه مدل عود اعتیاد بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، وسواس فکری با میانجیگری هیجان خواهی در معتادان خود معرف [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • متادون مقایسه ابعاد نابهنجار شخصیت و طرحواره‌های هیجانی در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد عادی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1139-1150]
 • متخصص طب اورژانس تبیین نقش های متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس قبل و بعد از استقرار: یک مطالعه کیفی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1151-1165]
 • مثبت اندیشی پیش بینی خودکارآمدی و عزت نفس دختران دوره دبیرستان بر اساس مثبت اندیشی والدین [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 514-527]
 • مجرمان تبهکار پیش بینی سرمایه روانشناختی بر اساس طرحواره‎های ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت [دوره 65، شماره 5، 1401، صفحه 2397-2405]
 • محرومیت جنسی مقایسه میزان محرومیت کشیدگی جنسی در جامعه ایرانی و جامعه اروپایی ـ امریکایی و رابطه آن با میزان افسردگی و انگیزه پیشرفت [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1030-1039]
 • محیط‌زیست ارائه الگوی ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و کیفیت (HSEQ) در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • محیطی و ادراکی شناسایی مولفه های مشارکت بیمار در ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار ( یک مطالعه کیفی ) [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • مداخله از راه پوست ارزیابی نتایج بالینی کوتاه مدت (داخل بیمارستانی) و بلند مدت (6 ماهه و یکساله) بیماران با PCI on vein grafts مراجعه کننده به بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی در سال‌های 1396 تا 1398 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2244-2236]
 • مداخله ترکیبی مقایسه ی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری، مداخله مختصر و مداخله ترکیبی بر کاهش افسردگی بهبودیافتگان کووید 19 شهر اندیمشک [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1041-1054]
 • مداخله روان‌شناختی اثربخشی مداخله روان‌شناختی تکریمی – معنوی خانواده‌محور بر تنظیم هیجان نوجوانان پسر در دوره بلوغ [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • مداخله شناختی رفتاری اثر بخشی مداخله شناختی رفتاری گروهی کوتاه مدت بر کاهش افسردگی، اضطراب و افزایش خودمدیریتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 529-543]
 • مداخله مختصر مقایسه ی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری، مداخله مختصر و مداخله ترکیبی بر کاهش افسردگی بهبودیافتگان کووید 19 شهر اندیمشک [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1041-1054]
 • مداخله مختصر مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری کوتاه‌مدت و مداخله مختصر بر بهبود وضعیت مهارت مقابله‌ای هیجان مدار معتادان تحت پوشش مراکز کاهش آسیب اهواز [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 21-26]
 • مدیریت استرس اثربخشی رویکرد روایت‌درمانی بر مدیریت استرس مادران دارای کودکان معلول جسمی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب و کنترل فشار خون مردان دارای هیپرتانسیون [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1082-1091]
 • مدیریت تعارض مدل پیش‌بینی روابط فرازناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی با میانجی‌گری مدیریت تعارض و بخشودگی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • مدیریت خشم بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر مدیریت خشم، تعارض زناشویی و کیفیت زندگی [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2441-2455]
 • مدل باور سلامتی کاربست مدل باور سلامتی در پیش بینی تمایل به دریافت واکسن کووید-19 [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 328-343]
 • مدل تجربه ی جنسی به اندازه ی کافی خوب بررسی تاثیر روایت درمانی و مدل تجربه‌ی جنسی به اندازه‌ی کافی خوب بر نگرش شناختی، رفتاری و عاطفی به رابطه جنسی در افراد نابارور [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • مدل شکل فعال تولید مجموعه داده ساختگی برای تصاویر توموگرافی انسجام نوری دارای ناهنجاری تخریب ماکولای وابسته به سن [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 493-504]
 • مراقبت از خود تعیین نیازهای آموزشی و تدوین برنامه مراقبت از خود در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با دیالیز صفاقی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • مراکز درمانی ارائه الگوی ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و کیفیت (HSEQ) در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • میزان مصرف چربی تأثیر حاد مصرف مکمل کافئین و ال‌کارنیتین بر هزینه سوخت و سازی و اکسایش سوبسترا هنگام و پس از فعالیت تناوبی شدید در دانشجویان پسر فعال [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2472-2485]
 • مسائل اجتماعی ایران جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران در حوزه سلامت [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • مستعدکننده بررسی الگوی اپیدمیولوژیک بروز کاندیدیازیس در افرادی با زمینه های مستعد کننده [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • مسئولیت‌پذیری اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر اشتیاق شغلی و مسئولیت‌پذیری کارکنان دارای تعارض کار- خانواده در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • مشارکت بیمار شناسایی مولفه های مشارکت بیمار در ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار ( یک مطالعه کیفی ) [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • مشغولیت تحصیلی اثر بخشی آموزش برنامه بازآموزی اسنادی پنسیلوانیا بر رفتارهای ارتقا دهنده سلامت تحصیلی [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • مشکلات یادگیری اثربخشی تحریک مستقیم مغز از روی جمجمه tDCS توام با آموزش ذهن آگاهی بر کارکردهای اجرایی و افسردگی کودکان دارای اختلال خواندن [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 399-430]
 • مشهد شناسایی عفونت های قارچی مهاجم در مبتلایان به بدخیمی های خونی با روش Real-time PCR [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 505-513]
 • مشهد بررسی شیوع گروه‎های ‎فیلوژنتیک و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه‎های ‎اشریشیاکلی چسبنده روده‎ای(EAEC) جدا شده از کودکان اسهالی در مشهد [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • مطالعه کیفی مطالعه کیفی عوامل موثر فردی در سازگاری زناشویی شهر یاسوج [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 219-230]
 • مطالعه کیفی تبیین عدالت آموزشی در بین اساتید دانشگاه های علوم پزشکی ایران [دوره 65، شماره 3، 1401]
 • مطالعه کوهورت مشهد بررسی شیوع فشار خون و میزان اطلاع و کنترل آن در افراد 35-65 ساله بین سالهای 86-88 در مشهد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 934-946]
 • مطلقه مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و معنویت درمانی بر تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • معلول جسمی اثربخشی رویکرد روایت‌درمانی بر مدیریت استرس مادران دارای کودکان معلول جسمی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • معنی‌درمانی اثربخشی معنی‌درمانی بر قند‌خون، شادکامی و اضطراب مرگ سالمندان مبتلا به دیابت نوع ۲ [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • معنویت درمانی مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و معنویت درمانی بر تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • مفنامیک اسید مقایسه اثر بی‌دردی Period patch با مفنامیک اسید در دیسمنوره اولیه در مراجعه کنندگان به بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1399-1398 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2332-2326]
 • مقیاس دیداری درد تأثیر ماساژ درمانی سوئدی بر میزان درد در زنان دارای کمر درد مزمن غیر اختصاصی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی مروری بر روش‌های فنوتیپی تشخیص مقاومت آنتی بیوتیکی ناشی از آنزیم کارباپنماز در باکتری‌های جدا شده از نمونه های بالینی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 148-171]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی بررسی شیوع گروه‎های ‎فیلوژنتیک و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه‎های ‎اشریشیاکلی چسبنده روده‎ای(EAEC) جدا شده از کودکان اسهالی در مشهد [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • مقاومت به انسولین تغییرات سطح کمرین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی مبتلا به کبد چرب غیر الکلی: اثر تمرینات تناوبی شدید و مکمل گیری عصاره خرفه [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2273-2284]
 • مقاومت دارویی بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای نمونه کشتهای ارسالی از بخشهای مراقبتهای ویژه [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • مکانیزم‌های دفاعی تدوین مدل ساختاری اختلال وسواس فکری - عملی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 579-592]
 • مکمل ال‌-کارنیتین تأثیر حاد مصرف مکمل کافئین و ال‌کارنیتین بر هزینه سوخت و سازی و اکسایش سوبسترا هنگام و پس از فعالیت تناوبی شدید در دانشجویان پسر فعال [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2472-2485]
 • مکمل خرفه تغییرات سطح کمرین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی مبتلا به کبد چرب غیر الکلی: اثر تمرینات تناوبی شدید و مکمل گیری عصاره خرفه [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2273-2284]
 • مکمل شنبلیله تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدیدتوأم با مصرف مکمل شنبلیله بر شاخص های سیستم ایمنی در زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 193-203]
 • مکمل کافئین تأثیر حاد مصرف مکمل کافئین و ال‌کارنیتین بر هزینه سوخت و سازی و اکسایش سوبسترا هنگام و پس از فعالیت تناوبی شدید در دانشجویان پسر فعال [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2472-2485]
 • مکمل نانو سلنیوم اثر تمرین تناوبی و مصرف مکمل نانو سلنیوم بر بیان ژن‎های HSP70 و PGC-1α بیضه در رت‎های تحت القای دگزامتازون [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 645-653]
 • ملاتونین مروری بر تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2405-2429]
 • منارک زودرس بررسی تاثیر عوامل محیطی بر سن شروع منارک در مدارس ابتدایی دخترانه شهر کرمانشاه [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • منبع کنترل سلامت پیش‌بینی کیفیت زندگی براساس حمایت اجتماعی، منبع کنترل سلامت و ادراک بیماری در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • مهارت ارتباط موثر اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر بر الگوهای ارتباطی زوجین [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1313-1324]
 • مهارت حل مساله مقایسه اثربخشی آموزش خودتنظیمی و آموزش مهارت حل مسأله بر اشتیاق تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه دهم [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1225-1237]
 • مهارت فصول مقایسه اثربخشی سه رویکرد طرحواره درمانی، مهارت فصول و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی و نشخوار ذهنی زنان مبتلا به سرطان شهرستان شیراز [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 838-853]
 • مهارت میان فردی طراحی مدل بازی بر اساس مهارت میان فردی(توانایی های فردی، ارتباط موثر و سازگاری روانی و هوش هیجانی) کودکان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 730-742]
 • مهارت مقابله‌ای هیجان مدار مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری کوتاه‌مدت و مداخله مختصر بر بهبود وضعیت مهارت مقابله‌ای هیجان مدار معتادان تحت پوشش مراکز کاهش آسیب اهواز [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 21-26]
 • مهارت‌های ذهن‌آگاهی اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر خودتنظیمی هیجانی کودکان با اختلال اضطراب [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • مهارت‌های ذهن‌آگاهی اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر تکانشگری و خودآگاهی هیجانی نوجوانان با گرایش به اعتیاد [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 921-933]
 • مهارت‎های معلمی بررسی رابطه مهارت‎های معلمی در ارزشیابی کیفی درس ریاضی با اضطراب ریاضی، اهمال کاری تحصیلی و سبک تفکر دانش آموزان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 870-884]
 • مهارگری شناختی و عاطفی اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکردهای اجرایی و مهارگری شناختی و عاطفی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • موسیقی درمانی مقایسه میزان اثربخشی روش‌های تئاتردرمانی، موسیقی درمانی و نقاشی درمانی بر احساس شایستگی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • موش صحرایی نر اثر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین و وراپامیل بر پاسخ درد ناشی از فرمالین [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1166-1177]

ن

 • ناباروری بررسی تاثیر روایت درمانی و مدل تجربه‌ی جنسی به اندازه‌ی کافی خوب بر نگرش شناختی، رفتاری و عاطفی به رابطه جنسی در افراد نابارور [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • ناباروری اثربخشی آموزش مدیریت استرس (راهبردهای شناختی- رفتاری) بر استرس ادراک‌شده و پیامد IVF در زنان نابارور [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • ناباروری زنان مطالعه پلی مورفیسم های اگزون 2 ژن BMP15 و اگزون 9 ژن BMPR1B در زنان نابارور ایرانی مبتلا به نارسایی زودرس تخمدان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • نارسایی زودرس تخمدان مطالعه پلی مورفیسم های اگزون 2 ژن BMP15 و اگزون 9 ژن BMPR1B در زنان نابارور ایرانی مبتلا به نارسایی زودرس تخمدان [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • نارسایی عاطفی بررسی رابطه بین پویایی محیط خانواده و نارسایی عاطفی با گرایش به روابط فرازناشویی [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • نارضایتی جنسیتی بررسی عوامل زمینه ای (جمعیت شناختی، زیستی، خانوادگی، روانی اجتماعی) موثر در بروز نارضایتی جنسیتی در مبتلایان به نارضایتی جنسیتی ارجاع شده به پزشکی قانونی در سال های 1394 تا 1398 [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 172-191]
 • نافرمانی اثربخشی تمرینات حرکتی و درمان فرزندپروری مبتنی بر تعامل کودک -والد بر عملکرد حرکتی، شناختی و نافرمانی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • ناگویی هیجانی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال خواب، نشخوار فکری و ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • نانوذرات روش های رایج تشخیص بیماری های ویروسی و معرفی نانوزیست حسگرها در تشخیص ویروس ها [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • نانوزیست فناوری روش های رایج تشخیص بیماری های ویروسی و معرفی نانوزیست حسگرها در تشخیص ویروس ها [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • نانومیکروحباب‌های اکسیژن بررسی اثر کشندگی نانومیکروحباب‌های اکسیژن، اوزون و هوا بر رده سلولی سرطان ملانوما [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1303-1312]
 • نخبه مقایسه و ارتباط شیوع و شدت آسیب‌های ورزشی با نوع ژنوتیپ ACTN3 در وزنه‌برداران مرد نخبه ایرانی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • نرم‌افزار شناختی کاپیتان‌لاگ مقایسه اثربخشی نرم افزار شناختی کاپیتان‌لاگ و بسته توانبخشی شناختی پارس بر بهبود توجه دانش‌آموزان دبستانی دارای آسیب شنوایی با کاشت حلزون [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • نسبت تبادل تنفسی تأثیر حاد مصرف مکمل کافئین و ال‌کارنیتین بر هزینه سوخت و سازی و اکسایش سوبسترا هنگام و پس از فعالیت تناوبی شدید در دانشجویان پسر فعال [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2472-2485]
 • نسبت ریتم اسکاپولوهومرال ارتباط بین میزان کیفوز ناحیه پشتی ستون فقرات با میزان چرخش بالایی کتف و نسبت ریتم اسکاپولوهومرال [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1281-1288]
 • نسل‌های آینده آینده‌پژوهی وضعیت طلاق در نسل‌های آینده خانواده‌های ایرانی در افق چشم‌انداز توسعه 1420 با تأکید بر الگوی آسیب‌شناسی روانی اجتماعی خانواده [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 854-869]
 • نشخوار فکری پیش بینی شاخص‌های بیولوژیک استرس براساس تنظیم هیجانی و نشخوارهای فکری در بیماران دچار سرطان دستگاه گوارش [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 743-753]
 • نشخوار فکری اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال خواب، نشخوار فکری و ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • نشخوار فکری نقش کنترل تکانه، راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی هیجانی و نشخوار فکری در پیش‌بینی رفتارهای آسیب به خود در نوجوانان مراجعه‌کننده به مراکز گذری کاهش آسیب شهر تهران [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • نظریه انتخاب اثربخشی نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • نظریه انتخاب اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط زوجین مبتنی بر نظریه انتخاب بر تنظیم شناختی هیجان و تعهد شخصی زوجین با تعارضات زناشویی [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • نفرت مطالعه کیفی پدیدارشناسانه زنان مطلقه 18 تا 45 ساله شهر مشهد (مصاحبه با رویکرد داده بنیاد) [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • نفروپاتی دیابتی بررسی ارتباط ویتامین دی، سدیم و پتاسیم با نفروپاتی و شدت آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • نقاشی درمانی مقایسه میزان اثربخشی روش‌های تئاتردرمانی، موسیقی درمانی و نقاشی درمانی بر احساس شایستگی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • نقره بررسی اثر آنتی باکتریال نانوکمپلکس لاکتوفرین+نقره بر روی باکتری‌های سودوموناس آئروژینوزا ،استافیلوکوکوس اورئوس، آسینتوباکتر بومانی و استرپتوکوکوس پیوژنز [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • نقص توجه اثربخشی برنامه رژیم حسی مبتنی بر خانواده بر بهبود نشانگان اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • نقص توجه-بیش فعالی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و بازی درمانی شناختی رفتاری بر توجه پایدار و حافظه فعال در کودکان با نقص توجه-بیش فعالی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 257-269]
 • نگارش خلّاق وفعّال(انشاء) بررسی مقایسه تأثیر اثربخشی آموزشالکترونیکی ، سنتی و ترکیبی (الکتروسنتی) بر نگارش خلّاق و فعال (انشاء) و هوش هیجانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک شهر کرمان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 823-838]
 • نگرش جنسی بررسی تاثیر روایت درمانی و مدل تجربه‌ی جنسی به اندازه‌ی کافی خوب بر نگرش شناختی، رفتاری و عاطفی به رابطه جنسی در افراد نابارور [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • نگرش مثبت به اعتیاد مدل تبیین نگرش به اعتیاد مراجعین در حال ترک بر اساس سبک‎های دلبستگی با نقش واسطه‎ای ظرفیت ایگو [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • نگرش های ناکارآمد تاثیر سبک های دلبستگی و نگرش های ناکارآمد بر ادراک بیماری زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • نگرش‌های ناکارآمد پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس افکار خودآیند منفی و نگرش‌های ناکارآمد در بیماران مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 389-398]
 • نیمرخ چربی تغییرات بیان ژنFoxO1 در بافت چربی زیر پوستی و نیمرخ چربی پس از تمرین تناوبی شدید در موش های صحرایی چاق شده با رژیم غذایی پر چرب [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • نیمرخ ژنتیکی مقایسه و ارتباط شیوع و شدت آسیب‌های ورزشی با نوع ژنوتیپ ACTN3 در وزنه‌برداران مرد نخبه ایرانی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • نیمرخ لیپیدی تاثیر 6 هفته تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح سرمی لپتین و فاکتورهای خطر قلبی و عروقی دختران چاق غیرفعال [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • نیمرخ لیپیدی تاثیر القاء چاقی به همراه تمرین استقامتی و تغییر رژیم غذایی بر تغییرات وزن و نیمرخ لیپیدی موش های نر نژاد ویستار [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2371-2380]
 • نوجوانان بزهکار تاثیر آموزش مدیریت خشم به شیوه‌ی برنامه ایمن‌سازی در مقابل استرس بر کنترل عواطف و خرده مقیاس‌های آن در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • نوجوانان دختر اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی بر حمایت اجتماعی ادراک شده نوجوانان دختر شهرستان سرپل ذهاب [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • نوجوانان مبتلا به چاقی تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و ارزیابی اثربخشی آن بر تنظیم هیجان و بازداری پاسخ در نوجوانان مبتلابه چاقی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 617-628]
 • نوروپاتی دیابتی اثربخشی برنامه یکپارچه درمان فراتشخیصی بر علائم روان شناختی افراد مبتلا به درد نوروپاتی دیابتی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 288-300]
 • نوروفیدبک مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر بازخورد عصبی و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم بر توجه و بازداری پاسخ دانش آموزان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1054-1065]
 • نوموفوبیا تدوین مدل علائم نوموفوبیا در دانش‌آموزان بر اساس سبک دلبستگی و سواد رسانه‌ای با میانجی‌گری اعتیاد به اینترنت [دوره 65، شماره 4، 1401]

و

 • واج‌شناسی نقش میانجی سرعت پردازش و فهم کلامی در رابطه بین حافظه فعال و آگاهی واج‌شناختی با خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 408-419]
 • وارفارین بررسی اثر مصرف وارفارین با تمرینات تداومی و تناوبی بر بیان ژن استئوکلسین قلبی، ویتامین K2(MK-4)و کلسیم سرمی در موش‌های صحرایی مدل انفارکتوس قلبی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 712-729]
 • واژگان کلیدی:برقراری مجدد جریان ارزیابی نتایج بالینی کوتاه مدت (داخل بیمارستانی) و بلند مدت (6 ماهه و یکساله) بیماران با PCI on vein grafts مراجعه کننده به بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی در سال‌های 1396 تا 1398 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2244-2236]
 • واژگان کلیدی : شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، کیفیت زندگی و میزان کورتیزول سرم در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 785-801]
 • واسکولیت گزارش یک مورد پرفورایون وسیع در ایلئوم ناشی ازبیماری هنوخ شوئن لاین در یک بزرگسال با فقدان بیماری قبلی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 271-275]
 • واقعیت درمانی اثربخشی نظریه انتخاب بر خودکارآمدی و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 65، شماره 2، 1401]
 • واقعیت درمانی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی بر استرس ناشی از مرگ، شاخص‌های زیستی FBS و HbA1c در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1246-1258]
 • واقعیت درمانی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب و تحلیل ارتباط متقابل بر بهزیستی ذهنی و اجتماعی در زوجین دارای تعارضات زناشویی [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2340-2353]
 • واقعیت‌درمانی مقایسه تأثیر روان‌درمانی مثبت‌گرا و واقعیت درمانی بر حمایت اجتماعی ادراک‌شده معتادین تحت درمان [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 59-70]
 • والدین پیش بینی خودکارآمدی و عزت نفس دختران دوره دبیرستان بر اساس مثبت اندیشی والدین [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 514-527]
 • وانادیوم بررسی تأثیر هشت هفته ورزش استقامتی، و مصرف وانادیوم و عصاره استویا بر تغییرات ساختاری بافت مغز موش‌های نر دیابتی نوع1 [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • ویتامین D تاثیر تمرین مقاومتی به همراه مصرف ویتامین D و روی بر سطوح لنفوسیت های مردان ورزشکار پس از دریافت دو دوز واکسن کرونا [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • ویتامین D بررسی ارتباط ویتامین دی، سدیم و پتاسیم با نفروپاتی و شدت آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • ویتامین‌K2(MK-4) بررسی اثر مصرف وارفارین با تمرینات تداومی و تناوبی بر بیان ژن استئوکلسین قلبی، ویتامین K2(MK-4)و کلسیم سرمی در موش‌های صحرایی مدل انفارکتوس قلبی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 712-729]
 • ویتامین ها مروری بر تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2405-2429]
 • وراپامیل اثر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین و وراپامیل بر پاسخ درد ناشی از فرمالین [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1166-1177]
 • ورزش تغییرات بیان ژنFoxO1 در بافت چربی زیر پوستی و نیمرخ چربی پس از تمرین تناوبی شدید در موش های صحرایی چاق شده با رژیم غذایی پر چرب [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • ورزشکاران مرد کمال گرا مقایسه رگه‎های تاریک شخصیت، تصویر بدنی و تاب‎آوری در مردان ورزشکار کمال‎گرا و غیر کمال گرا [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • ویژگی‌های شغلی نقش میانجی ویژگی‌های شغلی در رابطه بین رضایت شغلی با خودکارآمدی در تصمیم‌گیری شغلی در بین کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی غرب مازندران [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 29-38]
 • وسواس فکری ارائه مدل عود اعتیاد بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، وسواس فکری با میانجیگری هیجان خواهی در معتادان خود معرف [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • وسواس فکری عملی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر خودکنترلی، دشواری تنظیم هیجان، تاب آوری و انعطاف پذیری روانشناختی در مراجعین مبتلا به وسواس فکری عملی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 71-85]
 • وسواس فکری – عملی تدوین مدل ساختاری اختلال وسواس فکری - عملی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 579-592]
 • وضعیت اقتصادی- اجتماعی بررسی تاثیر عوامل محیطی بر سن شروع منارک در مدارس ابتدایی دخترانه شهر کرمانشاه [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • وضعیت طلاق آینده‌پژوهی وضعیت طلاق در نسل‌های آینده خانواده‌های ایرانی در افق چشم‌انداز توسعه 1420 با تأکید بر الگوی آسیب‌شناسی روانی اجتماعی خانواده [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 854-869]
 • ونکومایسین مروری بر ساختار هیدروکسی‌آپاتیت بارگذاری شده توسط آنتی بیوتیک‌های سیستمیک به عنوان سیستم رساننده‌ی آنتی‌بیوتیک در پوشش‌دهی شانزهای ارتوپدی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1338-1348]

ه

 • هایپرتروفی بطن راست اثر 12 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن و پروتئین 1Wnt ، β-cateninو 1CyclinD و شاخص‌های اکوکاردیوگرافی در بطن راست موش‌های صحرایی [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • هاری بررسی شیوع حیوان گزیدگی در شهرستان قائنات در طی سال های 1400-1396 [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2245-2255]
 • هیپرتانسیون اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب و کنترل فشار خون مردان دارای هیپرتانسیون [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1082-1091]
 • هیپوتیروئیدی اثر سلنیوم برتیروتروپین TSH و سطح آنتی پراکسیداز آنتی بادیanti TPO Ab در بیماران هیپوتیروئیدی اتو ایمیون [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 39-45]
 • هیپوکلریت سدیم بررسی اثر آب ازون دار شده و هیپوکلریت سدیم بر ثبات ابعادی رزین آکریلی گرما پخت دنچر [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • هیجان اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و تنظیم هیجان در مردان مبتلا به پرخوری عصبی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 116-125]
 • هیجان تحصیلی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر انگیزش تحصیلی و هیجان تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • هیجان تحصیلی بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده و هیجان تحصیلی با بهداشت روانی دانش‌آموزان [دوره 65، شماره 1، 1401]
 • هیجان خواهی ارائه مدل عود اعتیاد بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، وسواس فکری با میانجیگری هیجان خواهی در معتادان خود معرف [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • هیجان مثبت نسبت به همسر تدوین درمان ذهن‌آگاهی دلبسته‌محور و ارزیابی اثربخشی آن بر شفقت به خود و هیجان مثبت نسبت به همسر در زنان با تجربه خیانت زناشویی [دوره 65، شماره 5، 1401]
 • هیدروکسی‌آپاتیت مروری بر ساختار هیدروکسی‌آپاتیت بارگذاری شده توسط آنتی بیوتیک‌های سیستمیک به عنوان سیستم رساننده‌ی آنتی‌بیوتیک در پوشش‌دهی شانزهای ارتوپدی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1338-1348]
 • هزینه انرژی تأثیر حاد مصرف مکمل کافئین و ال‌کارنیتین بر هزینه سوخت و سازی و اکسایش سوبسترا هنگام و پس از فعالیت تناوبی شدید در دانشجویان پسر فعال [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2472-2485]
 • هیسترکتومی اثربخشی گروه درمانی یکپارچه‌نگر توحیدی بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران هیسترکتومی شده [دوره 65، شماره 6، 1401]
 • هلیکوباکتر پیلوری تعیین میزان آنتی ‏بادی‏های ضد هلیکوباکتر پیلوری در افراد سالم در اهواز [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • همی پلژی اثربخشی یک برنامه تمرینی منتخب و توانبحشی و برنامه تمرینی منتخب همراه با توانبخشی بر مهارتهای حرکتی دودستی کودکان همی پلژی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 969-980]
 • همجوشی شناختی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر همجوشی شناختی و رفتارهای خودمراقبتی دانش‌آموزان مبتلا به دیابت نوع 1 [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • همجوشی شناختی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر همجوشی شناختی وخوددلسوزی افراد مبتلا به پرفشاری خون [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • همودیالیز کمبود سلنیوم در بیماران دیالیزی [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 629-644]
 • همودیالیزی شیوع توکسوکاریازیس و ریسک فاکتورهای موثر در بیماران همودیالیزی و دیابتی در زاهدان [دوره 65، شماره 6، 1401، صفحه 2285-2292]
 • هنوخ شون لاین گزارش یک مورد پرفورایون وسیع در ایلئوم ناشی ازبیماری هنوخ شوئن لاین در یک بزرگسال با فقدان بیماری قبلی [دوره 65، شماره 1، 1401، صفحه 271-275]
 • هوش موفق تأثیر آموزش هوش موفق بر تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1356-1372]
 • هوش موفق پیش‌بینی تحمل ابهام، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی بر اساس هوش موفق دانشجویان دختر [دوره 65، شماره 4، 1401]
 • هوش هیجانی ارائه الگوی تصمیم گیری بالینی بر اساس هوش هیجانی با میانجی گری باورهای خودکارآمدی و اعتماد به نفس در کادر پرستاری بیمارستان های شهر رشت [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 543-558]
 • هوش هیجانی پیش بینی استرس شغلی براساس جوسازمانی، هوش هیجانی و تیپ های شخصیتی [دوره 65، شماره 3، 1401، صفحه 1402-1410]
 • هوش هیجانی کودکان طراحی مدل بازی بر اساس مهارت میان فردی(توانایی های فردی، ارتباط موثر و سازگاری روانی و هوش هیجانی) کودکان [دوره 65، شماره 2، 1401، صفحه 730-742]