دوره و شماره: دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401 
بررسی شیوع حیوان گزیدگی در شهرستان قائنات در طی سال های 1400-1396

صفحه 2245-2255

سعید قوی؛ حسین برنا؛ علیرضا داوری؛ اشرف سادات دهقانی؛ سمیه درخشان


بررسی روند ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی مشهد قبل و بعد از کووید-19

صفحه 2257-2267

نگار سنگ سفیدی؛ تکتم اکبری خلج؛ حجت شفائی؛ علی یزدانی؛ حسین محزون؛ غزاله دوست خواه احمدی


بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نمره ثابت مورلی

صفحه 2354-2370

ُسمیرا جمال نسب؛ امیر حسین براتی؛ سیدحسین میرکریم پور؛ یاسر گاراژیان


طراحی نظام ارزیابی عملکرد در راستای ارتقا سلامت

ذبیح اله پورشب؛ سپیده قطنیان؛ زهره افشارمند؛ زهرا چهارباغی


مقاله مروری

مروری بر تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم

صفحه 2405-2429

بهلول قربانیان؛ معرفت سیاه کوهیان؛ افشین رهبرقاضی؛ محمدهادی اصغری


مقاله پژوهشی

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر اضطراب و پرخاشگری کودکان

صفحه 2430-2440

گلی مهرعلیان؛ مهدیه صالحی؛ نورعلی فرخی؛ فریبرز درتاج


اثربخشی رویکرد روایت‌درمانی بر مدیریت استرس مادران دارای کودکان معلول جسمی

اشکان عالی محمدی؛ لیلا کردی بروجن؛ پروین اسکندری؛ نجمه مهری قرابی؛ پریا موزرمی لپری؛ فریده صادقی کیا


نقش تاب آوری روانی و خوش بینی با واسطه گری حمایت اجتماعی بر اضطراب کارمندان شرکت‎های نوپا در دوره پاندمی کرونا

محمدمهدی مقدم نیا؛ نفیسه حاجی عبدالعلی؛ الهام مقدم نیا؛ علیرضا صابری علی آباد؛ هدی السادات اقاسیداسمعیل معظم؛ سید علی میرجلیلی


اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین

زهره پاشایی؛ سیداحمد احمدی؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ فلور خیاطان