دوره و شماره: دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401 

مقاله مروری

نگاهی دیگر به داروهای بی حس کننده موضعی: مروری بر خاصیت ضد میکروبی

صفحه 468-492

رضا کازاری؛ بی بی مرجان رضوی؛ زینب امیری طهرانی زاده؛ بی بی صدیقه فضلی بزاز


شناسایی عفونت های قارچی مهاجم در مبتلایان به بدخیمی های خونی با روش Real-time PCR

صفحه 505-513

محمد جواد نجف زاده؛ محسن دشتی؛ محمد حسن اعلمی؛ منور افضل اقایی؛ زهرا بدیعی؛ پریسا بدیعی؛ علی قاسمی؛ حمید فرهنگی


کمبود سلنیوم در بیماران دیالیزی

صفحه 629-644

میترا ناصری؛ لیلا کاظمیان؛ الهام بختیاری


بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در سفیران سلامت:کاربرد تئوری شناختی اجتماعی

صفحه 680-691

محمود فخار؛ منیره عبدالهی؛ محمد تاج فرد؛ جمشید جمالی؛ مهرالسادات مهدیزاده


مقایسه اثربخشی روان نمایشگری و درمان مثبت نگر بر نگرش معنوی بیماران مبتلا به سرطان پستان

مریم ناظمی؛ طاهره رنجبری پور؛ مهدی شاه نظری؛ مریم مشایخ؛ امیرشهرام یوسفی کاشی


اثربخشی درمان هیجانمدار بر تابآوری و امیدواری بیماران مبتلا به سرطان پستان

صفحه 812-822

پوپک رحیمی؛ مریم امام جمعه؛ زهرا درویشی بداق؛ مژگان غفاری شهیر