دوره و شماره: دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401 

مقاله مروری

نگاهی دیگر به داروهای بی حس کننده موضعی: مروری بر خاصیت ضد میکروبی

رضا کازاری؛ بی بی مرجان رضوی؛ زینب امیری طهرانی زاده؛ بی بی صدیقه فضلی بزاز


شناسایی عفونت های قارچی مهاجم در مبتلایان به بدخیمی های خونی با روش Real-time PCR

محمد جواد نجف زاده؛ محسن دشتی؛ محمد حسن اعلمی؛ منور افضل اقایی؛ زهرا بدیعی؛ پریسا بدیعی؛ علی قاسمی؛ حمید فرهنگی


کمبود سلنیوم در بیماران دیالیزی

میترا ناصری؛ لیلا کاظمیان؛ الهام بختیاری


بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در سفیران سلامت:کاربرد تئوری شناختی اجتماعی

محمود فخار؛ منیره عبدالهی؛ محمد تاج فرد؛ جمشید جمالی؛ مهرالسادات مهدیزاده