دوره و شماره: دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401 

مقاله پژوهشی

مقایسه فراوانی عفونت سل نهفته در بین گروههای سنی افراد خانواده در تماس با بیمار مبتلا به سل ریوی در ایران

رکسانا منصور قناعی؛ آرش مهذب؛ مهشید ناصحی؛ منصور ناصری هرسینی؛ لیلا عظیمی؛ علی اکبر رجبلو؛ امیر بزی شاد؛ سیده مهسان حسینی الفاطمی


همراهی پلی مورفیسم ژنSTAT4 (rs3024839) با احتمال ابتلا به سکته قلبی

زهرا خسروی نژاد؛ سیروس نعیمی؛ محمد مهدی مغنی باشی؛ خلیل خاشعی ورنامخواستی


مقاله مروری

مروری بر روش‌های فنوتیپی تشخیص مقاومت آنتی بیوتیکی ناشی از آنزیم کارباپنماز در باکتری‌های جدا شده از نمونه های بالینی

مهرداد محمدی؛ معصومه بیگ؛ کیمیا باریک رو؛ سیما سلطانی؛ لیلا علی نسب مالکی؛ پارسا ویسی؛ سمانه تیموری


کیفیت زندگی در کودکان 8-12ساله مبتلا به آسم در کرج

مرضیه توکل؛ ثمین شرفیان؛ یاسمن شاکر؛ مهلا علیزاده؛ لیلا کیکاوسی آرانی؛ مصطفی قربانی؛ مریم خوشخوی


کاربست مدل باور سلامتی در پیش بینی تمایل به دریافت واکسن کووید-19

نازنین فاطمه رجبی؛ سارا زادافشار؛ علیرضا عطریان؛ امیر قمرانی