دوره و شماره: دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401 

مقاله پژوهشی

مقایسه فراوانی عفونت سل نهفته در بین گروههای سنی افراد خانواده در تماس با بیمار مبتلا به سل ریوی در ایران

صفحه 1-11

رکسانا منصور قناعی؛ آرش مهذب؛ مهشید ناصحی؛ منصور ناصری هرسینی؛ لیلا عظیمی؛ علی اکبر رجبلو؛ امیر بزی شاد؛ سیده مهسان حسینی الفاطمی


همراهی پلی مورفیسم ژنSTAT4 (rs3024839) با احتمال ابتلا به سکته قلبی

صفحه 12-20

زهرا خسروی نژاد؛ سیروس نعیمی؛ محمد مهدی مغنی باشی؛ خلیل خاشعی ورنامخواستی


تاثیر تمرین تناوبی و عسل آویشن بر مسیر miR-423-5p، FAM3A، AKt2 کبدی موش‌های صحرایی دیابتی نوع دو

صفحه 101-115

مرجان عبدی اردکانی؛ عبدالعلی بنایی فر؛ سجاد ارشدی؛ حسین عابدنطنزی


مقاله مروری

مروری بر روش‌های فنوتیپی تشخیص مقاومت آنتی بیوتیکی ناشی از آنزیم کارباپنماز در باکتری‌های جدا شده از نمونه های بالینی

صفحه 148-171

مهرداد محمدی؛ معصومه بیگ؛ کیمیا باریک رو؛ سیما سلطانی؛ لیلا علی نسب مالکی؛ پارسا ویسی؛ سمانه تیموری


مطالعه کیفی عوامل موثر فردی در سازگاری زناشویی شهر یاسوج

صفحه 219-230

علی روزیان؛ فهیمه نامدارپور؛ فاطمه جواد زاده


کیفیت زندگی در کودکان 8-12ساله مبتلا به آسم در کرج

صفحه 247-256

مرضیه توکل؛ ثمین شرفیان؛ یاسمن شاکر؛ مهلا علیزاده؛ لیلا کیکاوسی آرانی؛ مصطفی قربانی؛ مریم خوشخوی


مقاله پژوهشی

مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی – عاطفی - رفتاری بر افسردگی و اضطراب بیماران فشارخون بالا

صفحه 276-287

مینو میری؛ شهرام وزیری؛ قاسم آهی؛ فاطمه شهابی زاده؛ علیرضا محمودی راد


کاربست مدل باور سلامتی در پیش بینی تمایل به دریافت واکسن کووید-19

صفحه 328-343

نازنین فاطمه رجبی؛ سارا زادافشار؛ علیرضا عطریان؛ امیر قمرانی


جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران در حوزه سلامت

عابد حدودی؛ محمدحسین اسدی داود آبادی؛ علی روشنائی