دوره و شماره: دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401 

مقاله پژوهشی

1. مقایسه فراوانی عفونت سل نهفته در بین گروههای سنی افراد خانواده در تماس با بیمار مبتلا به سل ریوی در ایران

رکسانا منصور قناعی؛ آرش مهذب؛ مهشید ناصحی؛ منصور ناصری هرسینی؛ لیلا عظیمی؛ علی اکبر رجبلو؛ امیر بزی شاد؛ سیده مهسان حسینی الفاطمی


2. همراهی پلی مورفیسم ژنSTAT4 (rs3024839) با احتمال ابتلا به سکته قلبی

زهرا خسروی نژاد؛ سیروس نعیمی؛ محمد مهدی مغنی باشی؛ خلیل خاشعی ورنامخواستی


مقاله مروری

13. مروری بر روش‌های فنوتیپی تشخیص مقاومت آنتی بیوتیکی ناشی از آنزیم کارباپنماز در باکتری‌های جدا شده از نمونه های بالینی

مهرداد محمدی؛ معصومه بیگ؛ کیمیا باریک رو؛ سیما سلطانی؛ لیلا علی نسب مالکی؛ پارسا ویسی؛ سمانه تیموری


19. مطالعه کیفی عوامل موثر فردی در سازگاری زناشویی شهر یاسوج

علی روزیان؛ فهیمه نامدارپور؛ فاطمه جواد زاده


21. کاربست مدل باور سلامتی در پیش بینی تمایل به دریافت واکسن کووید-19

نازنین فاطمه رجبی؛ سارا زادافشار؛ علیرضا عطریان؛ امیر قمرانی


23. ارزیابی اثرات ضد دردی عصاره Eremostachys laevigata

پریسا احمدنیا؛ حسن نورافکن؛ اسد اسدی؛ علی فرامرزی